“Parası olmayan, züğürt” anlamında argo sözcük ...

Kokoz,
Eski Türkçede, kokuz, sıkıntılı olma, kelimesinden türetilmiş. 
Muhtaç durumda, parasız, züğürt (kimse)
Parasız,
Bitli,
Hafif,
Dıragon,
Yunanca drakon'dan,  
Kopuk,
Zillik, Züğürt olma durumu. 
Zil, Aç (kimse). 
Parasız, züğürt (kimse),
Yolsuz, Parasız, züğürt,
Tiril, Parası olmayan, züğürt (kimse) 
Tıngır, Parasız, züğürt (kimse). Yoksul. 
Tığlı, Farsça tığ,  Züğürt, parasız kimse. 

Teneke, 
(Yunanca tenekhoslan'dan türemiş. Parasız, züğürt (kimse). 

Kösele, (Farsça) Züğürt, parasız (kimse) 

Temiz (Arapça, temyiz'den) Parasız, züğürt (kimse). 
“Parası olmayan, züğürt” anlamında argo sözcük.

Kokozlamak,
Farsça, Züğürtleşmek, parasız kalmak. 

Popüler Yayınlar

İzleyiciler

BULMACA ANSİKLOPEDİSİ