Hayvan yemi olarak yetiştirilen bir bitki ...

Fiğ,
Zavar.
Fiğ (Vicia sativa).
Tek yıllık baklagiller familyasından yem bitkisidir. Boyu ortalama ortalama 50-70 cm. dir. Yaprak uçları sivri, İçinde 5-6 dane bulunan ve 3-5 cm. boyunda fasulyeye benzer meyvesi vardır.İç Anadoluda çok ekilir. Tohum elde etmek için fiğin saplarında en alt fasulyeler tamamen olgunlaşınca biçilerek tohumluk ayrılır. Bilinen ondört tür fiğ çeşidi vardır. Önemli olanlar şunlardır;

Yaygın Fiğ-Adi Fiğ (Vicia sativa L);
Macar Fiği (Vicia pannonnica Cranys);

Tüylü fiğ (Vicia villosa Roth),
Koca fiğ (Vicia narbonensis L.),
Burçak (Vicia ervilia L.),
Bakla (Vicia faba L.),
Dar yapraklı fiğ (Vicia angustifolia Reic),
Meyvesi tüylü fiğ (Vicia dasycarpa Ter),
Bozlar fiği (Vicia montana Rotz),
Kara mercimek fiği (Vicia articulata L.),Popüler Yayınlar

İzleyiciler

BULMACA ANSİKLOPEDİSİ