Tefessüh, Çürüme, bozulma, kokuşma. ..

Tefessüh,
Çürüme,bozulma,kokuşma.
Eski dilde, kişi, toplum vb. özelliğini, niteliğini yitirerek bozulma, kokuşmaya mecaz anlamda tefessüh denir.

Arapça, (ﺗﻔﺴّﺦ), Tefessuḫ, Bozmak, ifsat etmek anlamındaki fesḫ kelimesinden türetilmiş. 
Tefessuḫ, bozulma, çürüyüp dökülme, çürüyüp kokma.

Cozalak,

Cürümüş meyve.

Popüler Yayınlar

İzleyiciler

BULMACA ANSİKLOPEDİSİ