Arap abecesinde bir harf...

Te,
Arapça, ت, Te

Arap harfleri,

Elif(ا), be (ب),te (ت), se(ث), cim(ج), ha(ح), ha(خ), dal (د), zel(ذ), ra(ر), ze(ز), sin(س), şin(), şad(ص), dad(ض), ta(ط), za(ظ), ayn(), gayn(), fe(ف), kaf(ق), kef(ك), lam(ل), mim(ن), nün(ن), h(ه), vav(ي), ye(ي).

Popüler Yayınlar

İzleyiciler

BULMACA ANSİKLOPEDİSİ