Olumsuz bir geleceği, kötü bir hayatı ifade etmek için kullanılan kelime ...

Distopya,
Yunanca kökenlidir, 
Distopi, kötü yer anlamında kullanılır.
Kakotopia,
Ütopya karşıtı anlamda olup istenmeyen veya korkutucu bir topluluk veya toplumdur. 
Gelecekte olabilecek olumsuz toplumları tanımlar.

Kelime olarak ilk defa John Stuart Mill tarafından, gelecekte olabilecek olumsuz toplumları tanımlamak için kullanılmış. Ütopik toplum anlayışının antitezidir. Ütopya, gerçekte mevcut olmayan, ileriye yönelik tasarlanan ideal toplum biçimidir.

Distopya, otoriter ve baskıcı bir sistem olarak ifade edilir. Olumsuz bir geleceği, kötü bir hayatı ifade etmek için kullanılır.  

Ütopya, gerçek hayatta olmayacak kadar güzel ve ideal olan toplum biçimidir. Distopya ise ütopyanın tam tersi olarak bir toplum şeklidir. Ütopya, mükemmel anlamına gelirken distopya ise baskıcı toplumu ifade eder.

Popüler Yayınlar

İzleyiciler

BULMACA ANSİKLOPEDİSİ