Savaş alanlarında ve acil servislerde tıbbi müdahale önceliklerini belirleme sistemi. ..

Triyaj,
Triaj,
Triaj kelimesi Fransızca, Trier isimli fiilden türemiş olup ayıklamak, ayırt etmek manasına gelir . 
Triyaj, savaş alanlarında ve acil servislerde tıbbi müdahale önceliklerini belirleme sistemi.
Ağır vakalara ve hafif vakalara doktorlar tarafından müdahale edilmemesidir.

Tıbbi alanda ilk kez Napolyon savaşlarında uygulanmıştır. Birinci Dünya savaşında geliştirilmiştir.

Sağlık hizmet sunucularınca acil hastalar ile acil olmayan hastaların belirlenmesi ve hangi hastanın önce bakılacağına karar verilmesi amacıyla triaj ölçekleri kullanılmaktadır. Triaj ölçekleri acil servisin etkin kullanımı ve acil hastalara zamanında müdahele edilmesi bakımından önemlidir.  Triaj ilk olarak savaş alanlarında ölmek üzere olan askerlerin daha az ciddi seviyedeki yaralı askerlerden ayrılması amacıyla kullanılmıştır.

Savaş triajına geçildiğinde ilgili doktorlar ölmek üzere olan bir hastaya ya da basit bir rahatsızlığı ya da ciddi olmayan bir yaralanması olmayan hastalara bakmazlar. Çok ağır vakaların ölüme terk edilmesi gibi görülse de aslında amaç farklı. Doktorların, kurtulması daha yüksek ihtimal olan hastalara yönelmeleri isteniyor.

İtalya'da koronavirüse karşı da savaş triajı uygulandığı çıklandı. Triyaj (triaj), İtalya'da korona virüse karşı uygulanıyor.

Popüler Yayınlar

İzleyiciler

Yeni içerikler için takip edin!

BULMACA ANSİKLOPEDİSİ