Niğde’nin ortaçağdaki adı...

Nahita,
Niğde,
Niğde’nin ortaçağdaki adı.
Niğde'nin antik adı Nahita'dır.
Bahçeli buluntuları ve Çamardı-Kestel'de ortaya çıkarılan kalay madeni, Niğde tarihinin M.Ö 5000 yılına kadar uzandığını gösterir.
Hitit ve Asur yazıtlarından M.Ö 1800 yılından itibaren, bölgede 1000 yıl süreyle Hititlerin yaşadığı anlaşılmaktadır. 


M.Ö 710 yılında Asurluların Hitit egemenliğine son vermesiyle bölge Friglere geçmiştir.  M.Ö 17 yılında Romalıların bölgeye gelişine kadar, Medler, Persler, İskender’in Helenistik Kapadokya Krallığı ve Bergama Krallığı yörede yaşamıştır. 395 yılında Roma İmparatorluğu ikiye ayrılınca Niğde, Bizans (Doğu Roma) toprakları içinde kalmıştır.          

Türklerin (1071) Anadolu’ya gelişi ile başlayan Selçuklu Devleti egemenliği 1308 yılına kadar sürmüştür. 1470 yılından itibaren Osmanlı İmparatorluğunun kesin hakimiyetine giren bölge Cumhuriyet dönemine kadar gelmiştir.

Bir şeyin varlığını kabul etmeme, yok sayma...

Yokluk,
Yok sayma.
Bir şeyin varlığını kabul etmeme, yok sayma.

Bir şeyin varlığı kabul etmeme, yok sayma ...

İnkar,
Bir şeyin varlığı kabul etmeme, yok sayma.

İnkar,
Arapça inkar
Yaptığını, söylediğini, tanık olduğunu saklama, gizleme, yadsıma.
Kabul etmeme, tanımama.

Sökel, Hastalıklı, sakat ...

Sökel,
Halk dilinde, sökel.
İng. sokelee.
Güçsüz, düşkün. 
Sakat (kimse).
Alil, 
Arapça, alil. 
Eski dilde, Hastalıklı, sakat.

Genel olarak hastalık için;
Araz,
Dert,
Maraz, Maraza,
Çor, İllet,
Sökellik,
Sayrılık,

Yarım,
Zort,

Salgın hastalıklar için;
Kırgan,(Gıran, gırgan),
Kırgın,
Salım,
Orta ağrısı,

Bulaşıcı ve ölümcül hastalıklar için;
Gezargi, Gezen, Sepici, Tırnık,

Uzun süren hastalıklar için;
Ingıraz, Karaağrı

Hafif hastalıklar için;
Mırıngırın, sözcükleri kullanılır.

Kum dökerek fala bakan kimse ...

Remilci,
Remil, Kum falına denir.
Arapçada Remil, kum falı demektir.
Kumda birtakım çizgiler çizerek fala bakma.
Bu biçimde bakılan fal.

Remmal,
Kum falı bakanlara Remmal adı verilir.

Arapça, Remil (Kum),
Bir takım nokta ve çizgilerle gelecek hakkında bilgi vermeye uğraşma işidir.
Remile uğraşanlara Remmal (Kum döken. Remil döken. Diviner, Geomancer) denir.

Remil

Tortul çökellerden oluşan ve sarı renkli ve çok verimli toprak türü ...

Lös,
Alm. Löss,
Fr. loess,
Tortul çökellerden oluşan ve sarı renkli ve çok verimli toprak türü.
En çok vadilerde, yamaçlarda bulunan, kil ve kum karışımı, sarı renkli verimli balçık.

Popüler Yayınlar

Takipçiler

Yeni içerikler için takip edin!

BULMACA ANSİKLOPEDİSİ