Yergi, Hiciv ...

Satir,
Yergi,
Hiciv,
Hicviye,
Hica,
Fr. satire,
Latince, satire,
Toplumun ve kişilerin kusurlu taraflarını alaycı bir tenkitle ortaya koyan yazı türü, hiciv.
Bir kişiyi, toplumu, bir nesneyi, yeri, inancı, gidişi ve bunların eksik, biçimsiz yanlarını ele alarak acı, alaycı bir dille anlatan koşuk türü.
Taşlama.

Popüler Yayınlar

İzleyiciler

BULMACA ANSİKLOPEDİSİ