Kısa roman ...

Öykü,
Novella,
Novelette,
Kısa roman.
Türkçe, öykü.
Hikaye, 
İngilizce, Novel, 
Fransızca, Nouvelle, conte.
Almanca, Novelle.


Oluştukları yerlerle çağları belirli, gerçek ya da dinleyenlerin anlayışına uygun gerçekdışı tansıksal olayları konu alan halk anlatımlarının tümü. 
Tasarlamaya ya da gözleme dayanan bir olayı anlatarak okuyucuda ilgi ve beğeni uyandıran ve çoğu kez ancak birkaç sayfa tutan yazın türü. 
Çoğu kez dua ile başlayan meddah ya da aşık öyküsü.

Popüler Yayınlar

İzleyiciler

BULMACA ANSİKLOPEDİSİ