Örnek ...

Emsal,
Arapça, (ﺍﻣﺜﺎﻝ), eş, benzer
Örnek,
Numune,
Model, 
Benzeri yapılacak olan, benzetilmek istenen şey, model,
İncelemek veya denemek üzere insan ve hayvan vücudunun, bitkinin veya nesnenin herhangi bir yerinden alınan doku parçası, numune.
Bir şeyin benzeri, tıpkısı, kopyası, misil,
Nitelikleri hakkında fikir vermek üzere bir bütünden alınan küçük parça, göstermelik.

Emsal;
Eş, eşler, benzer, benzer olanlar
Örnek, 
Yaşıt, 
Akran
Katsayı.

Popüler Yayınlar

İzleyiciler

BULMACA ANSİKLOPEDİSİ