İri ve çok mayhoş bir elma cinsi. ..

Hüryemez,
İri ve çok mayhoş bir elma cinsi.
Yerli elma cinsleri;
Amasya elması, Altınok elması, 
Batum, 
Candır, 
Dervişbey, 
Elstar,
Ferik, 
Gelin elması, 
Karasakı, 
Limon elması, 
Mahara, Misket elması, Mutsu, 
Pestevrek elması, Portakal, 

Sınap, Sivanor elması, Söğüt elma, 
Şah elması, Şeker elması, 
Tavşanbaşı, 

Uzun yumra.
Yayla pınarı, Yabani elma, 

Popüler Yayınlar

İzleyiciler

BULMACA ANSİKLOPEDİSİ