Kısrak sütünden yapılan eski bir Türk içkisi...

Kımız,
Koumiss.
Qımız,
Kırgızca, kымыз
Kısrak sütünden yapılan eski bir Türk içkisi.
Kısrak sütünün fermante edilmesiyle elde edilen geleneksel içecek.
Kımız, kısrak sütünün mayalanmasıyla yapılan, az alkollü, eski bir Türk içkisidir. 

Kokusu yayık ayranı veya ekşi peynir suyunu andırır. Çalkalanınca köpürür. Tadı ekşimiş ayranı andırmaktadır. Orta Asya bozkırlarında yaşayan Kırgız, Başkurt, Kazak, Yakut ve Özbek gibi Türk halkları ve Moğollar arasında bugün de önemli bir içecektir. Süt şekerince zengin olan kısrak sütünden imal edilen kımız, beyazımsı bir sıvıdır. Çok eski bir tarihi vardır. İlk olarak Orta Asya’da Türkistan ve Moğolistan taraflarında yaşayan kavimlerce içilmiştir.

Kazak Türklerinde kımız, avıl (köy, oba) tarafından ortaklaşa yapılır, ortaklaşa kullanılır. Kımız için kimse kimseden para almaz. Kımız yaz aylarında bolca bulunur, kış aylarında ise pek bulunmaz.

Eski Yunanlı tarihçi Herodot, İskitlerin kısrak sütünden çok lezzetli bir içki yaptığını belirtir. Rus tarihçileri de, Rusların Kıpçak Türklerine gönderdikleri elçilerin resmi içki olan Kımız ile ağırlandıklarını yazarlar.

Popüler Yayınlar

İzleyiciler

BULMACA ANSİKLOPEDİSİ