Av gözetleme yeri...

Marık,
Av gözetleme yeri.
Av gözetleme yerine, Adana ve Ceyhan yöresinde Halk Ağzıyla marık denir.
Bakacak, 
Çevreyi en iyi gören yer gözetleme yeri.
Gözetleme yeri, Gözleği, Annak, Mirsad.
Av köpeğinin gizlendiği yerden avı gözetlemesine, Ferma denir.

Japonya’da etkin bir yanardağ...

Unzen,
Japonya’da etkin bir yanardağ.

Japonya'da 110 aktif volkan bulunuyor. 
Japonya’daki yanardağlardan bazıları;
Akagi, Asama, Aso,
Fuji, 
Haku,
Iwo Dağı (Miyazaki bölgesinde)


Kirishima yanardağı,
Nishinoshima (Ogasawara),
Ontake,
Sakurajima, Shinmoe yanardağı.
Unzen, Uşu,
Yotei.

Büyük heybe...

Artmak,
Halk dilinde büyük heybeye artmak denir.
Hurç,
Camadan,
Büyük heybe.
Daha çok artmak kelimesi büyük heybe için; Afyon Karahisar, Denizli, İstanbul Çilehane, Reşadiye -Tokat, Maraş, Niğde Bor - Antalya - Fethiye -Muğla yörelerinde kullanılır.

Çin’in ulusal içkisi...

Baijiu,
Beyaz alkol,
Beyaz likör.
Çin’in ulusal içkisi.
Çin'in geleneksel içkisi olarak bilinen baijiu, beyaz alkol veya beyaz likör anlamlarına geliyor. Baijiu, alkol oranı yüzde 40 ila 60 arasında değişen çok sert bir içki.  Votka yüzde 35 ila 50, Japon rakısı olarak bilinen sake yüzde 25 ve Kore socu'su yüzde 20 ila 45 alkol içerir. 


Farklı tahılların damıtılmasıyla üretilen baijiu, genellikle Türkiye'de süpürgedarısı olarak bilinen bitkiden yapılıyor. Ülkenin güneyinde üretilenler glütenli, yapışkan pirinçten de yapılırken; kuzeydekiler, süpürgedarısı, buğday, arpa ve darı kullanılarak üretiliyor.

Görüntüsü ve kokusu bakımından, birçok alkollü içkiyle benzerlik taşısa da, baijiu'nun alkol oranı çoğu içkiden daha yüksek olup belirgin bir kokusu ve tadı vardır. 

Baijiu'nun nasıl servis edildiğinden de biraz bahsetmek gerekiyor. Çin'deki önemli geleneklerden biri olan baijiu kültürü, elbette bazı kuralları da beraberinde getirmiştir. Baijiu, soğuk olarak ya da oda sıcaklığında servis edilir. Genellikle, geleneksel cam veya seramik şişelerde ikram edilir. Daha sonra ise Türkiye'de rakının konduğu karafakiler gibi, küçük sürahilere konur ve tek içimlik küçük bardaklarla tüketilir. Baijiu, genellikle kalabalık sofralarda ve yemeğin yanında içilir.

Dış kulak kanalında bulunan halk arasında kulak kirine tıp dilinde verilen ad ...

Serumen,
Kulak kiri,
Buşon,
Ear-wax,
Dış kulak kanalında bulunan halk arasında kulak kirdenilen maddeye, tıp dilinde, serumen adı verilir. 


Serumenin atılamadığı ve kulak kanalında birikerek bir tıkaç haline geldiği durumda buşon denilir. Dış Kulak yapısı gereği; Dış kulak, kulak kepçesi ve dış kulak yolundan meydana gelir. Serumen gerçek anlamda kir değildir. Dış kulak yolundaki cildin salgısıdır. Kulak kanalının girişinde sarı renkli bir jelimsi madde.

Tapşırma, Halk şiirinde takma ad...

Tapşırma,
Mahlas,
Müstear,
Nam ismi,
Lakap,
Divan şairleri asıl adları yerine mahlas kullanmaya tahallüs adını vermişler. Mahlaslarını şiirlerinde ve eserlerinde imza gibi kullanmışlardır. Divan edebiyatında mahlasın kullanıldığı beyit mahlas beyti olarak ifade edilir. Mahlas beyti şairin şiirine attığı imza olmaktadır.

Mahlasa bu nedenle yazarın ve şairin edebi eserlerindeki kullandıkları takma ad, kalem adı, edebi namları, edebi lakapları da demek mümkündür.

Tapşırma, aşık edebiyatında mahlasın eş anlamlısıdır.
Müstear ad ise günümüzde “nickname” anlamındadır. Yazarlar ve şairler müstear adları, yasaklardan, siyasi baskılardan, eserlerinin yayınlanmasına engel olunacağı korkularından dolayı tercih etmişlerdir. Yazarlar edebi ünlerine uymayacak basit, popülist konulu, para kazanmak amaçlı, sıradan eserler yazdıklarında da müstear ad kullanmayı tercih etmişledir.

Sahur yemeği...

İnirik,
Sahur yemeği.
Er ekmeği,
Sahur,
Ramazan ayında oruç tutanların gün doğmadan önce belirli saatte yedikleri yemek. 
Bu yemeğin yendiği vakit.
Sahur yemeği,
Sahur zamanı yenen yemek, er ekmeği. 
Sahur'un karşılığı olarak kullanılır. 

Kısa roman ...

Öykü,
Novella,
Novelette,
Kısa roman.
Türkçe, öykü.
Hikaye, 
İngilizce, Novel, 
Fransızca, Nouvelle, conte.
Almanca, Novelle.


Oluştukları yerlerle çağları belirli, gerçek ya da dinleyenlerin anlayışına uygun gerçekdışı tansıksal olayları konu alan halk anlatımlarının tümü. 
Tasarlamaya ya da gözleme dayanan bir olayı anlatarak okuyucuda ilgi ve beğeni uyandıran ve çoğu kez ancak birkaç sayfa tutan yazın türü. 
Çoğu kez dua ile başlayan meddah ya da aşık öyküsü.

Ağır, kalın, dayanıklı...

Kunt,
Ağır, kalın, dayanıklı.
Ağır, kalın, dayanıklı ve sağlam.

Engel, uymazlık...

Beis,
Bes,
Eski dilde kullanılan bir kelimedir.
Engel, uymazlık.
Kötülük, zarar,

Arapça, (ﺑﺄﺱ)
Arapça şiddet, korku anlamındaki bes kelimesinden gelmektedir. 
Zarar, sakınca, mahzur, 

Diyarbakır’ın Ergani ilçesinde ünlü bir höyük...

Çayönü,
Diyarbakır’ın Ergani ilçesinde ünlü bir höyük.
Diyarbakır ilinden, 65 km. uzakta, Elazığ yolu üzerinde Ergani ilçesi, Sesverenpınar Köyü, Hilar Kayalıkları yakınlarındadır. Çayönü Tepesi, günümüzden 9500 yıl önce M.Ö. 7500 yıllarında kurulmuş, aralıksız olarak M.Ö. 5000 yılına kadar yerleşim görmüş, daha sonra da aralıklarla iskan edilmiştir. 


M.Ö. 7500-6500 yılları arasındaki bin yıllık döneme ait olan kalıntı ve buluntular görülmüştür.

Çayönü Kazı Alanı

Gerçekleşeceği düşünülmeyen, hesapta olmayan, olağandışı olgular...

Zuhurat,
Gerçekleşeceği düşünülmeyen, hesapta olmayan, olağandışı olgular.
Eski dilde, Arapça bir kelime.
Arapça Zuhurat, (ﻇﻬﻮﺭﺍﺕ) 
Arapça ẓuhur ve çoğulu zuhurat.
Ortaya çıkan, zuhur eden şeyler. 
Hesapta olmayan, gerçekleşeceği düşünülmeyen, umulmayan durum ve olaylar, olağan dışı şeyler.
Rüya,

Hindistan’da yetişen, dünyanın en acı biberi. ..

Bhut Jolokia, 
Bhut jolokia ,
Naga jolokia,
Hayalet biber, 
Hindistan’da yetişen, dünyanın en acı biberi.
Hindistan'ın Arunaçhal Pradesh, Assam, Nagaland ve Manipur eyaletlerinde yetiştirilen bir acı biber türüdür. Capsicum chinense ve Capsicum frutescens'in bir melezi olup  Bangladeş' teki Naga morich ile yakından ilişkilidir

Hint biberi, 2007 yılında Scoville acılık ölçeğinde (SHU) 1,2 milyon birimle dünyanın en acı biberi. Günümüzde (2020) bu biber dünyanın dördüncü en acılı biberidir.

Scoville,
Biberlerin acılık birimidir. 

Biberlerin acılığını ölçmek için bu acılığa sebep olan kimyasal capsaicin (kapsaisin) değerini ölçen skaladır. Kapsaisin içeren meyveler acı biber olarak ifade edilir ve Scoville ölçümü de kapsaisin oranının hesaplanması esasına dayanır. 
1912 yılında Wilbur Scoville isimli farmakolog tarafından geliştirilen, bir test metodudur. Bir miktar biber ekstresinin tadı denekler tarafından hissedilmeyecek hale gelene kadar şekerli su ile seyreltilmesi ve acının hissedilmediği anda şekerli su ile biberin oranlarının ölçülmesi prensibine dayanan bir ölçüm sistemidir. 

Biberlerin acılık değerleri;
Dolmalık biber : Sıfır Scoville.
Hafif acı sivribiber : 100 Scoville.
Acı kırmızıbiber : 500 Scoville.
Tabasco : 2.500 Scoville.
Meksika biberi, (Serrano) : 10 bin Scoville.

Bhut Jolokia, 
Hint biberi, Scoville acılık ölçeğinde 1,2 milyon birimle dünyanın en acı biberi.

Brezilya ve Jamaika’da yetişen Malagueta biberi: 50 bin Scoville.
Sri Lanka’da yetişen, Naga Jolokia biberi : 800 bin Scoville.

Yatılı olmayan öğrenci ya da okul için kullanılan sözcük. ..

Nehari,
Yatılı olmayan öğrenci ya da okul için kullanılan sözcük.

Arapça Nehari kelimesi, nehar ve nispet kelimelerinden oluşmuştur. 
Arapça, (ﻧﻬﺎﺭﻯ) 
Nehari, Gündüzle ilgili.

Yatısız (okul veya öğrenci), 
Gündüzlü.

Karşıt kelimesi, Leyli yani yatılı.

Yatılı, 
Leyli, (Arapça).  
Geceleyin kalan.  

Yatılı

Kuş gagası. ..

Nuk,
Nul,
Nül,
Didek,
Kekiç,
Alıknal,
Kutuçi,
Nikart, 
İbik,
Kuş gagası.

Popüler Yayınlar

Takipçiler

Yeni içerikler için takip edin!

BULMACA ANSİKLOPEDİSİ