Sel yarıntısı ...

Eneç,
Oyak,
Cargamla,
Sel yarıntısı.

İki sırt arasındaki düz arazi. 

Tepe üzerinde çukur yer. 
Dağlarda kışın akıp, yazın kesilen kaynağın yatağı. 
İki sırt arasındaki düz alan. 
Ufak tepe.
Eğilim.

Büyük, iri, kocaman ...

Cesim,
Kocaman,
İri,
Büyük,


İri,
Azman,
Cesim,
Heybetli,
Heyula,
Olağandan daha hacimli, olağanı aşan büyüklüğü olan, ince karşıtı.
Kaba, sert, katı, kalın.
Olağanı aşan büyüklüğü olan.  
Aşırı gelişmiş.

Sürünülecek güzel kokular...

Itriyat,
Sürünülecek güzel kokular. 
Eski dilde, ıtriyat, 
Arapça iṭriyyat, itriyye (ﻋﻄﺮﻳّﺎﺕ)
Güzel kokulu şey.
Sürünülecek güzel kokular.
Güzel kokular, sürünülecek hoş kokular, kolonya, esans ve parfümler. 

Ne olduğunu anlama, gösterme, belirtme...

Tayin,
Ne olduğunu anlama, gösterme, belirtme.
Ne olduğunu anlama, gösterme, belirtme, kararlaştırma.
Türkmen Türkçesi, belleme.

Tayin, atama anlamında da kullanılır.

Çoban ıslığı,

Asadolu ,
Çoban ıslığı,  
Çobanların çaldığı ıslık.

Kadınların ferace ile birlikte kullandıkları ince yüz örtüsü ...

Yaşmak,
Yashmak,
Kadınların ferace ile birlikte kullandıkları, gözleri açıkta bırakan, ince yüz  örtüsüdür. Eski Türkçede yaşmak, örtmek, gizlemek anlamındadır.
Osmanlı İmparatorluğu zamanında Müslüman kadınların ferace ile birlikte giydikleri yalnızca gözleri açıkta bırakan ince kumaştan iki parçalı yüz ve baş örtüsüne denir.
Osmanlı zamanında ferace ile birlikte kullanılan yaşmak, 19. yüzyılda çarşafın (kara) yayılmasıyla beraber kullanımdan kalktı.


Türkçede ise başörtüsü olarak kullanılan kelimeler;  
Yemeni, Yaşmak, Yazma,  
Bürgü, Bürümcek,  
Tülbent, 
Eşarp, 
Atkı,  
Çit, 
Çar-Car

Meksika'daki, adı duman püskürten dağ anlamınadaki yanardağ …

Popocatepetl, 
Popocatepeti,
Popocatepetl Yanardağı, 
Labels
Meksika'daki, adı duman püskürten dağ anlamınadaki yanardağ. 
Popocatepetl Yanardağı, Meksika’nın başkenti, Meksiko şehrine yaklaşık 70 km. uzaklıkta bulunuyor. 

Meksika'da Popocatepetl Yanardağı'nda en son 2020 yılının başında patlama meydana geldi. Patlamayla birlikte savrulan küller 3 kilometre yüksekliğe kadar ulaştığı görüldü.  

Adı Aztek dilinde “duman püskürten dağ” anlamına gelen Popocatepetl Yanardağı, 1994 yılından beri aktif bulunuyor.  2020 yılının ilk günlerinde Popocatepetl Yanardağı’nın kül ve lav püskürttüğü görüldü. 

Yanardağdaki patlama sırasında küllerin yaklaşık 3 kilometre yüksekliğe çıktığı belirlenmiş. 
Yer bilimciler, Meksika’nın başkenti Meksiko’da Eylül 2017 tarihinde meydana gelen 7,1 büyüklüğündeki depremin ardından yanardağdaki volkanik etkinliğin arttığını belirtiyorlar.

Sevilmeyen, nefret edilen...

Makit,
Nefret edilen.
İğrenç,
Menfur, 
Tiskindirici.
Sevilmeyen,
Nefret edilen,

16.-18. yüzyıllarda Polonya Ordusunun, sırtlarına yapma kanatlar takılmış süvari birliklerine verilen ad ...


Hussar,
XVI. - XVIII. yüzyıllarda Polonya Ordusunun, sırtlarına yapma kanatlar takılmış süvari birliklerine verilen ad.
Hussar,
Süvari.
Lehçe: huzar,
Macarca: huszár,
Sırpça Latince: husar,
Sırp Kiril: хусар,
Polonyalı hafif süvari eri (ağır süvari)
Polonya Kanatlı Hussar,
Hafif süvari askeri,
Hafif süvari eri,
Süslü üniforması olan hafif süvari askeri
Macar süvarisi,


Avrupa ordularındaki hafif süvari alayları tarafından geniş çapta benimsenmiştir. Orta Avrupa menşeli hafif süvari sınıfını tanımlayan atlı sınıfıdır. Bu atlıların unvanı ve ayırt edici kıyafeti modern ordulardaki bir dizi zırhlı ya da törenle monte edilmiş birimler olarak hussar olarak adlandırılmış.

İlk olarak Polonya Krallığında, 1500 kişi ile kuruldu. Polonya-Litvanya Topluluğu daha önce kullanılan ağır zırhlı mızraklılardan oluşan ordu yerine çok daha manevra kabiliyeti yüksek olan yeni Hussarlar ile başarılı savaşlar çıkarttı. Polonya-Litvanya zaferleri olarak geçen Orsza (1514), Obertyn (1531) ve Viyana (1683) savaşlarıdır.

Tarihsel olarak, bu terim, çoğunlukla Sırp savaşçılarına verilen addır. Ayrıca Macar komutan Matthias Corvinus yönetimindeki Macaristan süvarilerine de denilmiştir.

XVIII. yüzyıla kadar, Milletler Topluluğu'nun silahlı kuvvetlerinin en seçkin süvarileri olarak kabul edildi.

Rıza gösteren...

Razi,
Razi Arapça, [ راضی ]
Rıza gösteren.
Rıza, Arapça رضا .
Razılık, memnunluk.
İstek.

Telmih, Edebiyatta bilinen bir olay, kişi, fıkra, atasözü ve benzerini dolaylı biçim de anlatma sanatı...

Telmih,
Telmih sanatı,
Edebiyatta bilinen bir olay, kişi, fıkra, atasözü ve benzerini dolaylı biçimde anlatma sanatı.

Arapça telmiḥ,
Anlatılmak istenen şeyi söz arasında imalı olarak belli etme, açıkça söylememe.
Edebiyatta bir dizede veya beyitte bilinen bir olay, bir atasözü, fıkra vb. ni hatırlatma sanatı, anıştırma.   

Arapça, telmih [ تلميح ] 
Gönderme, imalı anlatma. 

Telmihat, arapça [ تلميحات ] 
Göndermeler, imalı anlatmalar.

Yassı ve düz taş...

Kayrak,
Kayrak taşı, 
Yassı ve düz taş.

Kayağan taşı, 
Bileği taşı, 
Slate, 
Arduvaz,

Metamorfik bir kayaçtır. Kayrak taşı, çamur taşları, silt taşları, şeyller ve volkanik küllerin farklı kompozisyonlarını içerir. 

Metamorfizma nedeniyle oluşan klivaj yapıları, bu taşların doğal olarak plaka halinde ayrılmasına sebep olur. Çok farklı mineral ve kompozisyonları nedeniyle, değişik renkler ve desenler verebilmektedir. Genel anlamda yapının ve uygulandığı yerin görüntüsünü değiştirmek ve dekor amaçlı kullanılır.  

Kayrak Taşının avantajları;
Aşınmaya karşı dayanıklıdır. Isı ve mevsim değişikliklerinden etkilenmez. Yazın serin, kışın sıcak tutar. Dış cephelerde kullanılması ısı yalıtımı sağlar. Özelliğini yıllarca korur, özel bakım gerektirmez, rengini kaybetmez. Binaya görsel estetik ve prestij katar. 

Hiçbir hastalığı olmayan...

Esen,
Hiçbir hastalığı olmayan.
Ruhsal ve bedensel olarak sağlıklı, sıhhatli, salim.
Sağ salim, rahat, mesut, sıhhati yerinde.
Sağ salim, afiyette, sıhhatte, selamette, sıhhatli, salim.
Azeri Türkçesinde, salamat.
Afiyet, arapça ( عافيت),
Salim, arapça (سالم ).
Sağ, esenlik içinde. 
Sağlam. 
Esenlik, Selamet, Arapça ( سلامت ) 
Farsça esen, vezan ( وزان ).

Esen kelimesinin farklı yörelere göre başka anlamları:
Veda. (Çorum yöresi)
Parasız verilen, beleş, hoyrat (Muğla yöresi)
Armağan, bağış.
Elbet (Bursa yöresi)

İç kale ...

Erdek,
Ahmedek,
İçkale,
Bala,
Hisar,

Bir kentin ya da önemli bir yerin korunması için taştan yapılmış yüksek duvarlı ve kuleli, çevresinde hendekler bulunan küçük kale. 
Korunmalı kale. 


İçkale,
Fransızca,  kreml 

Surlarla çevrili eski kentlerin savunması kolay yerinde yapılmış ikinci kale.

Kale duvarlarıyla çevrilmiş şehir ve kasabaların bazılarının ortasında ve en yüksek yerinde yapılan küçük kalelere içkale denir. Bu çeşit kalelere bala, hisar denilir. 

Bu iç kaleler, düşmanın, surları geçmesi halinde veya şehirde bir isyan çıktığı zaman, hükümdar veya kumandanın çekilip kendini müdafaa etmesi için yapılan kaledir.

İç kale, citadel,
Acropolis,

Erdek, 
Balıkesir iline bağlı ilçelerden biri.
Elazığ ilinde bir baraj...

Cip,
Cip Barajı,
Elazığ ilinde bir baraj.

Elazığ ilindeki barajlar :
Keban Barajı ve HES
Cip Barajı 
Kalecik Barajı 
Hazar HES I 
Hazar HES II 


Keban Deresi HES [
Seyrantepe HES 

Elazığ ilindeki Göletler:
Kepektaş Göleti 
Maden-Işıktepe Göleti 
Tadım Göleti 
Dedeyolu Göleti.

"Evli olmayanlar, bekarlar” anlamında eski sözcük...

Eyama,
Eyyim,
Bekarlar, evli olmayanlar.
Osmanlı döneminde kullanılmış.
"Evli olmayanlar, bekarlar” anlamında eski sözcük.

Bekar, Arapça, azab [ عزب ]  
Bekarlık, Arapça, uzubet [ عزوبت ] 

Eyyim, Bekar, dul. 

Eyyim, Bekar, gerek bikir, gerek seyyib olsun zevci olmayan kadına ve zevcesi olmıyan erkeğe denir 

Bundan başka eyyim, hür kadına ve bir kimsenin kızı, hemşiresi, teyzesi gibi yakın hısmına da ıtlak edilir.

Gümüşbalığı ...

Aterina,
Çamuka,
Gümüşbalığı, 
Atherina presbyter,
Atherina,
Fr. Atherine,
İng. Silver atherine.


Gümüşbalığıgiller (Atherinidae) familyasındandır. Ilıman ve tropik bölgelerde, Atlantik, Akdeniz, Karadeniz, Marmara’ da ve tatlı sularda,  yaşar.   Hamsi iriliğinde, yanları parlak ve gümüş rengi şeritleri bulunan, iri gözlü, eti lezzetli bir balıktır.  15 cm uzunluğa kadar, lagünlerde ve haliçlerde yaşarlar. Atherinidae familyasından kemikli bir balık cinsidir.  Eti oldukça lezzetli olmakla beraber lüfer, levrek gibi balıkların avlanmasında yem olarak da kullanılmaktadır.

Aterina balığının 150 kadar türü vardır.
Gümüşbalığı (A.prestyter),
Çamuka (A.hepsetum),
Kaliforniya gümüşbalığı (Atherinopsis californiensis),
Dere gümüşbalığı (Labidesthes sicculus) en bilinen çeşitleridir.
Gümüş balığının küçüğüne Afis, İlarya denmektedir.

Gümüşbalığı, Türk ve Yunan mutfağında genelde kızartılmış olarak tüketilir. Balıklar, sıcak zeytinyağında kızartılmadan önce hafifçe buğday ununa(mısır ununa) bulanarak kızartılır.
Ukrayna ve Yunanistan'da ticari olarak önemli türlerdir. 

Gümüş balığının küçüğüne İlarya, (Rumca) ya da Afis, (Rumca)  denir.

Popüler Yayınlar

Takipçiler

Yeni içerikler için takip edin!

BULMACA ANSİKLOPEDİSİ