Gölet...

Büvet,
Büget,
Gölet,
Bent, set, 
Baraj,
Şelalelerin döküldüğü yerlerde oluşan göl.
Akarsu yataklarında suyun biriktiği çukur yer. 
Suyu biriktirmek için yapılan set, büğet.


Büğet, (büğdek, böğet, büğet su) 
Su bendi, akar çayda suyun biriktiği çukur yer. 
Su birikintisi, gölcük, bataklık  büğet,
Suyun önüne çekilen set, bent.  
Irmağın en derin yeri.  

İngilizce: barrage, dam, 
Fransızca: barrage 
Bir akarsuyu tutmak, boşuna akmasını önleyip, sulama, elektrik üretimi vb. amaçlarla kullanılmak için yapılan engel.


Büvet, 
Fransızca buvette.
İstasyon, tiyatro, sinema vb. yerlerde yiyecek ve içecek satılan küçük büfe.
Hafif yiyecekler satılan küçük dükkan.

Popüler Yayınlar

İzleyiciler

Yeni içerikler için takip edin!

BULMACA ANSİKLOPEDİSİ