Yapmak zorunda olunan bir işi yapmamak, gidilmesi gereken bir yere gitmemek...

Asmak,
Yapmak zorunda olunan bir işi yapmamak, gidilmesi gereken bir yere gitmemek.
Gitmek zorunda olunan bir yere özürsüz gitmemek

Açmaz,
Satranç oyununda şahı koruyan taşlardan birinin yerinden oynatılamaması durumu.  Tuluatta karşısındakine bir nükte veya tekerleme söyleme kolaylığını veren söz.  
Açmaz, mecaz nalamında içinden zor çıkılır durum.

Popüler Yayınlar

İzleyiciler

BULMACA ANSİKLOPEDİSİ