Osmanlılar döneminde yüksek rütbeli Hırvatlara verilen unvan...

Ban,
Ban, esasen Hırvatça bir kelimedir.
Osmanlılar döneminde yüksek rütbeli Hırvatlara verilen unvan.
Prenslik anlamında Büyük Macar Krallığının Slav asıllı valilerine verilen ad.
İlk Bosna Ban'ı Stefan olup 1081 yılında Macar Kralı Koloman atamıştır.
Daha sonraki yıllarda Bosna Banı Kulin bağımsızlığını ilan ederek Macar krallığından ayrılmıştır.

Ban,
Osmanlılar zamanında Macaristan ve Slovenya dolaylarında sancak beylerine ve küçük prenslere verilen san.
Osmanlı Devleti'nde Macaristan ve Hırvatistan'da sancak beylerine ve küçük prenslere verilen unvan. 

Popüler Yayınlar

İzleyiciler

Yeni içerikler için takip edin!

BULMACA ANSİKLOPEDİSİ