Osmanlılar döneminde yüksek rütbeli Hırvatlara verilen unvan...

Ban,
Osmanlılar döneminde yüksek rütbeli Hırvatlara verilen unvan.

Ban, esasen Hırvatça bir kelimedir.
Prenslik anlamında Büyük Macar Krallığının Slav asıllı valilerine verilen ad.

İlk Bosna Ban'ı Stefan
(1081)
İlk Ban'ı Macar Kralı Koloman atamıştır. 
Geçen yıllar sonra Bosna Banı Kulin bağımsızlığını ilan ederek Macar krallığından ayrılmıştır.

Osmanlı Devleti'nde Macaristan ve Hırvatistan'da sancak beylerine ve küçük prenslere verilen unvan. 


Osmanlılar zamanında Macaristan ve Slovenya dolaylarında sancak beylerine ve küçük prenslere verilen san. 

Popüler Yayınlar

İzleyiciler

Yeni içerikler için takip edin!

BULMACA ANSİKLOPEDİSİ