Gece ...

Tün,
Gece,
Şeb,
Farsça, şeb gece, [ شب ] 
Şeban, geceler, [ شبان ]
Arapça gece, leyl, leyle  [ ليل ] gece. 
Arapça leyli, yatılı [ ليلی ]  

Kiçe,
Kiç,
Geç vakit, akşam.
Eski dilde kіçe.

Genellikle saat 22.00'den itibaren gün ağarıncaya kadar geçen süre, tün, şeb.
Güneş battıktan sonra başlayan ve gün ağarıncaya kadar süren karanlık zaman.

Farsça habcame, [ خواب جامه ].
Gecelik, Pijama. 

Popüler Yayınlar

İzleyiciler

BULMACA ANSİKLOPEDİSİ