Sümer mitolojisinde gök tanrısı...

Anu,
An,
Sümer mitolojisinde gök tanrısı.

Sümer mitolojisinin en önemlilerinden Gılgamış Destanı'nda da adları geçen tanrılardan başlıcaları şunlardır: 

Anu veya An: 
Gök tanrısı, önceleri baş tanrıyken sonra yerini hava tanrısı Enlil almıştır. 

Enlil: 
Hava tanrısı, tanrıların babası, tapınağı Ekur Nippur kentindeydi. 

Enki: 
Bilgelik tanrısı.

Popüler Yayınlar

İzleyiciler

Yeni içerikler için takip edin!

BULMACA ANSİKLOPEDİSİ