Meslek ...

Ertik,
Meslek, iş.
Uğraş,
Medrece,
Meşgale,
Arapça meslek, (ﻣﺴﻠﻚ) 
Arapça suluk kelimesi yola veya bir yere girmek anlamındadır. Bu kelimeden meslek, yol kelimesi türetilmiş.

İngilizce, profession, vocation, occupation 
Bir kimsenin geçimini sağlamak için sürekli yaptığı, bilgi, eğitim veya yaratıcı güç gerektiren etkinlik.
Bir kimsenin geçimini sağlamak maksadıyle seçtiği sürekli iş veya iş dalı.

Belli bir eğitim ile kazanılan, sistemli bilgi ve becerilere dayalı, insanlara yararlı mal üretmek, hizmet vermek ve karşılığında para kazanmak için yapılan, kuralları belirlenmiş iş.

Kariyer,
Yol. Usul. Gidiş. 
Geçim için tutulan yol. 
Tutulan, benimsenen, tabi olunan yol.

Sistem. 
İş,
Öğreti.  
Hüner,
Dizge.  
Eski dilde Çığır, 
Okul, 
Ekol.
Tarik.
Mezheb. 
Maneviyatta tutulan yol.

Popüler Yayınlar

İzleyiciler

Yeni içerikler için takip edin!

BULMACA ANSİKLOPEDİSİ