Eski dilde, güzel, latif, kolayca hatırlanan, seçme, seçkin ...

Berceste,
Güzel, Latif, Öz,
Seçme, seçkin.
İnce anlamlı,
Kolayca hatırlanan,
Yapısı sağlam,

Farsça berceste, [ برجسته ] 
Seçkin, seçme.
Eski dilde Güzel, latif.  
Seçilmiş, seçme.  
Edebiyat Sanat değeri yüksek olan dize.
Yapısı sağlam dize ya da beyit. 
Dize için daha çok mısra-ı berceste, beyit için de beyt-i berceste tanımlamaları kullanılır. 
Genel anlamda bir şiirdeki en güzel dize ya da beyit de denebilir.
Hatıra kolaylıkla geldiği halde değerli bir anlam taşıyan dizeye veya koşuğa berceste dize, berceste koşuk denir.

Popüler Yayınlar

İzleyiciler

Yeni içerikler için takip edin!

BULMACA ANSİKLOPEDİSİ