Maaş, aylık ...

Ratibe,
Arapça, (راتب)
Maaş,
Arapça, (معاش) 
Aylık,
Geçinilecek şey, geçinecek şey.
Geçim, 
Yaşayış, dirlik.
Aylık para. 
İşveren tarafından, çoğunlukla günlük, haftalık veya aylık şekilde ödenir. 
Türkçeye aynı anlamdaki Arapça maaş sözcüğünden geçmiştir.

Yüksek hızdan korkma ...

Takofobi,
Sürat korkusu,
Yüksek hızdan korkma.
Yüksek hızdan korkma durumudur.

Fobi
Bir şeye karşı duyulan korkunun, bireyin gündelik yaşamını olumsuz yönde etkilemesi hali. Fobi kelimesi, Yunanca Phobos-Dehşet Tanrısı kelimesinden gelir.

Fobiler

Fobiler-Alfabetik olarak

A

 • ablütofobi: yıkanmaktan korkma
 • aerodromofobi: Uçak korkusu
 • agirofobi: Caddelerden ya da caddelerde karşıdan karşıya geçmekten korkma
 • agorafobi: açık yer ya da kalabalık korkusu
 • amorofobi: aşık olma korkusu
 • ailurofobi: kedilerden korkma
 • akluofobi: karanlıktan korkma
 • akrofobi: yüksek yerlerden korkma
 • akustikofobi: belirli seslerden kokrma
 • algofobi: acı çekmekten korkmak
 • amaksofobi: araba (ya da taşıt)korkusu
 • amatofobi: toz korkusu
 • amnezifobi:Hafızasını kaybetmekten korkma
 • amofobi:Sivri cisim korkusu
 • androfobi: adamlardan korkma
 • anemofobi: fırtına, rüzgar korkusu
 • antlofobi: sel korkusu
 • antropofobi: insanlardan korkma
 • apifobi: arılardan korkma
 • arakibutirofobi: yerfıstığı ezmesinin, yerken, damağa yapışmasından duyulan korku
 • araknofobi: örümceklerden korkma
 • aritmofobi: sayılardan korkma
 • asimetrifobi: simetrik olmayan şeylerden korkma
 • astenofobi: güçsüz olmaktan korkma
 • astrafobi: şimşek korkusu
 • astrofobi: gökyüzü ve yıldızlardan korkma
 • ataksofobi: düzensizlikten korkma
 • atelofobi: mükemmel ol(a)mamaktan korkma
 • aviofobi: uçuş korkusu

B

 • ballistofobi: silahtan ya da mermilerden korkma
 • batofobi: derinlik korkusu, yüksek binaların yanından geçmekten korkma
 • batrakofobi: kurbağa, semender gibi çiftyaşayışlı (amfibyen) hayvanlardan korkma
 • basilofobi: mikrop kapmaktan duyulan aşırı korku
 • belonefobi: iğnelerden korkma
 • bibliyofobi: kitaplardan korkma
 • bromidrosifobi: vücut, ten kokusundan korkma
 • brontofobi: gökgürültüsünden korkma

D

 • datafobi: veriden korkma
 • dentofobi: dişçiden korkma
 • dermatopatofobi: deri hastalıklarından korkma
 • dekatriaparaskevifobi: Ayın 13'ünün Cuma gününe gelmesi  korkusu.  

E

 • eisoptrofobi: aynalardan korkma
 • ekuinofobi: Atlardan korkma
 • elektrofobi: elektrikten korkma
 • emetofobi: kusmaktan korkma
 • entomofobi: böceklerden korkma
 • endofobi: Giyecek korkusu
 • epistaksiyofobi: burun kanamasından korkma
 • eremofobi: yalnızlık korkusu
 • eritrofobi: yüz kızarmasından duyulan korku
 • erotofobi: cinsellik korkusu
 • emetofobi: Kusmaktan korkma korkusu.
  Kusmaktan korkma ilk bakışta fazla sorun yaratacak bir fobi gibi görünmüyor. Her insan kusmaktan tiksinir. Emetofobi olan insanlar kusmaktan korkuları ve iğrenme dereceleri daha fazladır.
 • Enetofobi: İğne korkusu. 

F

 • farmakofobi: ilaçlardan korkma
 • fazmofobi: hayaletlerden korkma
 • febrifobi: yüksek ateşten korkma
 • filemafobi: öpmekten ya da öpüşmekten korkma
 • filofobi: sevmekten, aşık olmaktan korkma
 • fibofobi: korkmaktan korkma
 • fitofobi: ışıktan korkma
 • Fobofobi: korkma korkusu

G

 • gametofobi: evlenmekten korkma
 • gefirofobi: köprülerden geçmekten korkma
 • gerontofobi: yaşlı insanlardan ya da yaşlanmaktan korkma
 • glossofobi: topluluk önünde konuşmaktan korkma
 • grafofobi: Yzaı yazmaktan duyulan korku

H

 • haptofobi: dokunulmaktan korkma
 • halitofobi: kişinin ağzının kokmasından duyduğu korku
 • harpaksofobi: hırsızlardan ya da bir suçun kurbanı olmaktan korkma
 • helyofobi: güneş'ten korkma
 • hematofobi: kan korkusu
 • helyofobi: güneş'ten korkma
 • hidrofobi: sudan, yüzmekten ya da boğulmaktan korkma
 • herpetofobi: sürüngenlerden korkma
 • higrofobi: nemden ya da yağmurdan korkma
 • hipegiyafobi: sorumluluktan korkma
 • hipnofobi: uyumaktan korkma
 • hipofobi: atlardan korkma
 • homiklofobi: sisten korkma
 • homofobi: eşcinsellerden korkma

İ

 • ihtiyofobi: balıklardan korkma
 • islamofobi: islamdan ve müslümandan korkma

J

 • jinefobi: kadınlardan korkma

K

 • kainatetofobi:Yenilik korkusu
 • kakofobi: çirkinlikten, çirkin seylerden korkma
 • kakorafiyafobi: başarısız olma korkusu
 • kanserofobi: kanser olmaktan korkma
 • kardiyofobi: kalp hastalığından korkma
 • karnofobi: etten korkma
 • katagelofobi: dalga geçilmekten korkma
 • kemofobi: kimyasal maddelerden korkma
 • kenofobi:Karanlık korkusu
 • keymafobi: kıştan ve soğuktan korkma
 • kimofobi: dalgalardan korkma
 • kinofobi: köpeklerden korkma
 • kitinofobi:böcekten korkma
 • klimakofobi: merdivenden düşmekten ya da merdivenlerden korkma
 • klinofobi: yatağa girme korkusu
 • klostrofobi:kapalı yer korkusu Kapalı ve basık yerlerde duyulan korkudur. Asansör, basık tavanlı odalar, koridorlar, kapıları kapalı ve kalabalık otobüs, yeraltı çarşıları, metro, alt geçitler ve kilitli odalar onlar için korku verici yerlerdir. Hastanın temel korkusu bu sayılan yerlerde sıkışıp kalmak, nefes alamamak ve boğulmaktır. 
 • Kopofobi: Yorulup bitkin düşmekten duyulan aşırı korku.
 • koprofobi: dışkı korkusu
 • koulrofobi: palyaçolardan korkma
 • kremnofobi: yüksek yamaçlardan ya da uçurumlardan korkma
 • kriyofobi:buzdan ya da donmaktan korkma
 • kronomentrofobi: saatlerden korkma
 • ksantofobi: sarı renkten korkma
 • ksenofobi: yabancılardan korkma
 • ksilofobi: tahta şeylerden ya da ormanlardan korkma

L

 • lalofobi: kekemelik korkusu
 • litikafobi: davalardan ve mahkemelerden korkma
 • logofobi: belirli kelimelerden, sözcüklerde korkma
 • lökofobi: beyaz renkten korkma

M

 • manyofobi: delirmekten korkma
 • mastigofobi: cezalandırılmaktan korkma
 • mekanofobi: makinelerden korkma
 • melanofobi: siyah renkten korkma
 • mikrobiyofobi: mikroplardan ve bakterilerden korkma
 • mizofobi: kirlilikten, pislikten, tozdan korkma
 • monofobi: yalnızlıktan korkma
 • musofobi: farelerden korkma

N

 • nekrofobi: cesetten korkma
 • nelofobi: camdan korkma 
 • neofobi: Yenilik korkusu 
 • niktofobi: geceden, karanlıktan korkma
 • nozokomefobi: hastanelerden korkma
 • nüdofobi: çıplaklıktan korkma
 • Negrofobi: Zencilerden korkma
 • Nomofobi: Cep telefonu eksikliğindendolayı korkma
 • nozofobi: Bir hastalık kapma, özellikle kanser ya da mikrobik hastalıklar gibi belirli türde hastalıklara yakalanma korkusu İle ortaya çıkan ruhsal hastalık durumu.

O

 • obesofobi: şişmanlamaktan, obezlikten korkma
 • odontofobi: Diş sorunlarından ve dişciden korkma
 • ofidiyofobi: yılanlardan korkma 
 • oklofobi: kalabalık korkusu 
 • okofobi: taşıt araçlarından korkma
 • orofobi:Yamaçtan iniş korkusu
 • orotofobi: Kızarmaktan korkma
 • osmofobi: belirli kokulardan korkma
 • otofobi:ıssız bir yerde kişinin tek başına olmaktan duyduğu korku
 • oykofobi: Telefon dinleme korkusu

P

 • pantofobi: her şeyden korkma
 • papirofobi: kâğıttan korkma
 • parafobi: Hafif korku
 • paraskavedekatriafobi: ayın onüçü ve cuma olan günden korkma
 • patofobi: hasta olmaktan korkma
 • payrofobi: Ateş korkusu
 • pedofobi: çocuklardan korkma
 • peladofobi: kel insanlardan ya da kelleşmekten korkma
 • penyafobi: fakirlikten korkma
 • pirofobi: ateşten korkma
 • plakofobi: mezar taşlarından korkma
 • pogonofobi: sakaldan ya da sakallı kişilerden korkma
 • politikofobi: politikacılardan korkma
 • porfirofobi: mor renkten korkma
 • potamofobi: ırmaklardan ya da su akıntılarından korkma
 • potofobi: alkollü içeceklerden korkma
 • pteronofobi: kuş tüyünden korkma
 • pupafobi: kuklalardan korkma

R

 • radyofobi: radyasyondan, x ışınlarından korkma.
 • ranidafobi: kurbağalardan korkma

S

 • scatofobi: Dışkıya bulaşma korkusu
 • scabiofobi:Uyuz olma korkusu
 • selenofobi: ay'dan korkma
 • siderofobi: yıldızlardan korkma 
 • Siderodromophobia: Tren , demiryolu veya tren yolculuğu fobisi.
 • simetrofobi: simetriden korkma
 • sitofobi: Yemek yemekten korkma
 • skiofobi: gölgelerden korkma
 • sosyofobi: toplumdan, genel olarak insanlardan korkma
 • soteriofobi: başkalarına muhtaç olmaktan korkma
 • stazofobi:Hiçbir doku bozukluğu olmadığı halde, sıkıntı verici bir kaygı sonucu ayakta durmakta güçlük çekme korkusu

T

 • tafefobi: diri diri gömülmekten korkma
 • takofobi: yüksek hızdan korkma
 • talassofobi: deniz ya da okyanus korkusu
 • tanatofobi: ölümden korkma
 • teknofobi: teknolojiden korkma
 • teratofobi: gebe kadının, şekilsiz, çirkin bir çocuk doğurmaktan korkması
 • termofobi: ısıdan korkma
 • testofobi: testlerden ya da sınavlardan korkma
 • tokofobi: gebe kalmaktan ya da çocuk doğurmaktan korkma
 • tomofobi: ameliyat olmaktan korkma
 • toksifobi: zehir korkusu
 • topofobi: belirli yerlerden korkma
 • travmatofobi: yaralanmaktan korkma
 • tremofobi: titreme gelmesinden aşırı derecede korkma
 • trikinofobi: gıda zehirlenmesinden korkma
 • triskaidekafobi: 13 sayısından korkma
 • tripanofobi: aşı ya da iğne olmaktan korkma
 • trikopatofobi: saç hastalıklarından korkma

Ü

 • ürofobi: idrardan, sidikten korkma

X

 • xenofobi: yabancılardan korkma

V

 • venereofobi: zührevî hastalıklardan korkma
 • venüstrafobi: güzel kadınlardan korkma
 • vermifobi: solucanlardan korkma

Z

 • zelofobi: kıskançlıktan korkma
 • zenofobi: yabancı düşmanlığı ve korkusu
 • zoofobi: hayvanlardan korkma

Bir salgı bezi dokusunda gelişen tehlikesiz epitelyum uru ...

Adenom,
İng. Adenoma.
Bir çeşit tümör demektir.
İyicil bez uru.
Salgıbezi dokularından kaynaklanan iyi huylu bir tümör. 
Bir salgı bezi dokusunda gelişen tehlikesiz epitelyum uru.
Lenf bezlerinin şişmesi veya büyümesi, adenoma, genellikle bez dokusu uru.
Adenom (adenoma) bezsel kökenli veya bezsel bir yapıda meydana gelen iyicil tümördür.


Bu tümörler iyi huylu tümörler olarak tanımlanırlar. Büyüme özelliği hemen hiç olmayan, vücudun diğer dokularına yayılmayan tümörlere iyi huylu denir. Genellikle iyi huylu olan ve epitel dokusunda, özellikle bez ve bez benzeri yapılarda oluşan tümörlerdir. Adenomlar kolon, adrenal, hipofiz, tiroid dahil birçok organda ortaya çıkabilirler. 

1939 yılında doğan ve dışavurumcu bir anlayışın egemen olduğu büyük boyutlu yapıtlarıyla tanınan ressamımız ...

Tomur Atagök,
Prof. Tomur Atagök,
Ressam,
Dışavurumcu bir anlayışın egemen olduğu büyük boyutlu yapıtlarıyla tanınan ressamımız.

1939 yılında İstanbul'da doğdu.
1959 Amerikan Kız Koleji - Robert Kolej, İstanbul


1962 Oklahoma State University (BFA), College of Arts and Crafts ABD
1965 University of California, Berkeley (MA), ABD
1983 Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi (PhD), İstanbul
1984 Yıldız Üniversitesi Kültür, Basın ve Dış İlişkiler direktörü oldu. 
1993 Profesör oldu. 
2004 YTÜ Sanat ve Tasarım Fakültesinin dekanlığını yaptı. 
2006 Emekli olup, Demirciköy, Sarıyer, İstanbul'da yaşıyor.

Yayınları
Bildiklerim Gördüklerimdir, Gördüklerim Bildiklerimdir (Seçme yazılar), İstanbul, 2011
Yeniden Müzeciliği Düşünmek, İstanbul, 1999
Cumhuriyet'ten Günümüze Kadın Sanatçılar, Ankara, 1993.
Ne Ekersen Onu Biçersin, (Zafer Sükan ile birlikte), İstanbul, 1980. 
Tonton Turuncu Mavi Maviş, İstanbul, 1980.
Yarın Okuyacağım, (Zafer Sükan ile birlikte), İstanbul, 1978. 

Ödülleri
1962 Society of Illustrators, New York, ABD, Mansiyon
1962 En Başarılı Sanatçı Mezun Oklahoma State University, Oklahoma, ABD
1972 Mixed Media/Karışık Malzeme, Mother Lode Art Exhibition, Birincilik Ödülü
1974 Devlet Resim ve Heykel Sergisi, Ankara, İstanbul, Başarı Ödülü
1976 UFACSI Clermont-Ferrand et Vichy International Arts Prix, Fransa, Grup Ödülü
1979 Ev Dekorasyon Dergisi Altın Palet Yarışması, İstanbul, Birincilik Ödülü
1983 Günümüz Sanatçıları 4. İstanbul Sergisi, İstanbul, Başarı Ödülü
1983 Yeni Eğilimler Sergisi, İstanbul Sanat Bayramı, İDGSA, İstanbul, Gümüş Madalya
1985 Türkiye Büyük Millet Meclisi, Milli Egemenlik Yarışması, Ankara, İkincilik Ödülü
1989 Ankara Sanat Derneği, Ankara, Yılın Başarılı Ressamı
2015 UNESCO bünyesindeki Uluslararası Plastik Sanatçılar Derneği (AIAP/UPSD), 
          Sanatçı Onur Ödülü/Award of Honor 

İşaret diliyle konuşabilen gorilin adı ...

Koko,
Hanabiko,
İşaret diliyle konuşabilen gorilin adı.
Koko bir dişi goril. 
Goril Koko, 
Dünyanın en ünlü primatlarından Goril Koko.
Dünyanın en meşhur gorili. Goril Koko’yu meşhur eden özelliği ise işaret dili ile iletişim kurabilmesidir. 

Goril Koko, 1971 yılında San Francisco Hayvanat Bahçesinde dünyaya geldi. Araştırmacı Öğrenci Penny Patterson, hayvanat bahçesini ziyareti sırasında Koko'nun işaret dili ile iletişim kurduğunu fark etti ve bunun üzerine çalışmalar yaptı. Koko'ya işaret dilinde yüzlerce kelime öğretti. Koko günümüzde hala yaşıyor ve binden fazla kelime konuşabiliyor. Hatta kendi kendine sözcükler üretebiliyor.

Koko'nun kendine ait evcil hayvanları var, kedileri çok seviyor. All Ball adını verdiği kedi ile saatlerce oyun oynayıp, onunla ilgileniyor. Fakat bir gün kedisinin ölüm haberini alıyor ve derin bir üzüntü içine giriyor, ağlıyor. 

İnsanlarla işaret dilini kullanarak iletişime geçen Goril Koko'nun son mesajı düşündürücü;
"İnsanlar aptal, dünyayı kurtarın!". 

Goril Koko, Paris’te devam eden İklim Zirvesi’ne şu mesajı gönderdi:
“Ben Koko. Ben çiçeğim, ben doğayım. İnsanları seviyorum, dünyayı seviyorum, ancak insanlar salak, salak! Çok üzülüyorum, ağlıyorum. Zaman azalıyor, dünyayı düzeltmeliyiz, ona yardım etmeliyiz. Çok çabuk olmalıyız, doğa sizi görüyor. Teşekkürler.” 

Goril Koko, Ben doğayım..

Ünlü aktör Robin Williams ile Goril Koko arasında müthiş bir arkadaşlık vardı. 2014 yılında hayatını kaybeden Robin Williams’ın ölüm haberini alan Koko’nun, o sıralar sessizleştiği ve içine kapandığı belirtilmiş, vakfın çalışanları da Koko’nun ağladığına şahit olduklarını bildirmişler.

İşaret dilinde uzmanlaşan, dünyanın en ünlü ve en sosyal gorili olarak anılan Koko, dün 46 yaşında hayatını kaybetti. (21.06.2018)

İntihar eden, kendini öldüren (kimse).

Müntehir,
(Arapça,  منتحر),
İntihar,
İntihar eden, kendini öldüren (kimse).
Müntehir, Kendini öldüren, intihar eden, 
İntihar eden, canına kıyan, 
Nahr kelimesinden müntehirin: 
İntihar eden, kendini öldüren.

İntihar,
Bir kimsenin, ruhsal ve toplumsal nedenlerle, yaşamına kendi eliyle son vermesi, kendini öldürmesi. 

İntihar için gerekli etkenlerden en başta gelenleri ruhsal hastalıklar, bağımlılık, depresyon, çift kutuplu psikoz, şizofreni ve alkol ya da uyuşturucu bağımlılığı bulunuyor. İntiharın nedenlerinin bireyden çok toplumda aranması gerekir. Ölüm kararlarının çoğu, olayların nasıl yorumlandığına bağlıdır. Avrupa ve Amerika Birleşik Devletlerinde yapılan araştırmalar, intiharların % 90' nından fazlasının böyle hastalıklarla bağlantılı olduğunu gösteriyor. Dünyada 40 saniyede 1 kişi intihar ederek ölüyor.

"Zıkkımın Kökü"," Deliye Her Gün Bayram", "Uçtu Uçtu Ali Uçtu" adlı eserleriyle tanınmış ve 84 yaşında ölen çocuk kitaplarının usta yazarı ...

Muzaffer İzgü,
(1933, Adana - 26 Ağustos 2017, İzmir),
Türk yazar, Öğretmen.
Çocuk kitaplarının usta yazarı.
29 Ekim 1933 günü, Adana'da doğdu. Yazar, yoksul bir çocukluk geçirdi. Diyarbakır İlköğretmen Okulunu bitirdikten sonra Silvan’da, Aydın’ın Akçakoca Köyü’nde, Cincin Köyü’nde, Aydın merkezindeki yetiştirme yurdunda, Güzelhisar İlkokulku’nda öğretmenlik yaptı. Aydın Gazipaşa Ortaokulu’nda Türkçe öğretmenliği yaptı ve 1978 yılında emekli olarak öğretmenliği bıraktı ve İzmir’e yerleşti. 3 çocuk babası yazar İzmir'deki evinde karaciğer kanserinden, 84 yaşında yaşamını yitirdi.

Yazar, roman, mizah, çocuk kitaplarının usta yazarı, röportaj ve öykülerin yanı sıra tiyatro oyunu da yazmış. Özel tiyatrolarda oynanan, radyolarda yayınlanan oyun ve skeçleriyle ün yaptı. Yazdığı ilk oyun, Nejat Uygur için yazdığı İnsaniyettin’dir.

Eserleri;
Türk edebiyatına ünlü isminin 98’i çocuk kitabı olmak üzere yayımlanmış 154 eseri var.

Öykü, Mizah 
Hıdır Baba 
Bando Takımı (1975)
Donumdaki Para (1977)
Deliye Her Gün Bayram (1980)
Sen Kim Hovardalık Kim (1980)
Her Eve Bir Karakol (1980)
Devlet Babanın Tonton Çocuğu (1981)
Lüplüp Makinesi (1982)
Kasabanın Yarısı (1982)
Demokrasimiz Kaç Para Eder (1988)
Anneannem (seri)
Dayak Birincisi
Çanak Çömlek Patladı
Üç Halka Yirmibeş
Ortadireği Yıkan Ayı
İşte Mühür İşte Sen
Devletin Malı Deniz
Azrail Nasıl Rüşvet Yedi
Siz Bilirsiniz Paşam
Şeker Kız
Bir Namussuz Aranıyor
Yıl Sıfır Darbe Hazır
Bizim Ayılar Amerikalıları Çok Sever
Anayasa, Hangi Anayasa

Roman (42 Roman)
Gecekondu (1970) İlk kitabı.
İlyas Efendi (1971)
Halo Dayı (1973)
Korkak Kahraman(1998)
Kasabanın Yarısı
Zıkkımın Kökü
Çizmeli Osman

Oyun
Karadüzen (1971)
İnsaniyettin (1972)
Reçetesi Peçete (1974)
Utanmıyorum Üşüyorum (1975)
Lütfen Kızımla Evlenir Misiniz?
Gön
Her Devrin İti

Çocuk Kitapları 
Bülbül Düdük (Çocuk romanı, 1980)
Ekmek Parası (1979)
Çizmeli Osman (1980)
Pazar Kuşları (1980)
Uctu Uçtu Ali Uçtu (1980)
Ökkeş dizisi.
Konuşan Balon
Karlı Yollarda(1982)
Bandocu Çocuk
Anaannem sihirbaz (2003)
Yaşasın anaannem spor (1979)

Aldığı Ödüller; 
1977 - Nasrettin Hoca Gülmece Öykü Yarışması; üçüncülük ödülü, 
1977 - Akşehir Ulusal Gülmece Öyküsü Yarışması; üçüncülük ödülü
1977 - Milliyet Sanat Dergisi Gülmece Öykü Yarışması; ikincilik ödülü, 
1978 - Türk Dil Kurumu Öykü ödülü, 
1980 - Bulgaristan Altın Kirpi Ödülü,
İstanbul Uluslararası Çocuk Kitapları Fuarı birincilik ödülü, 

1997 - TÖMER En Başarılı Çocuk Kitapları Yarışması; İkincilik ödülü 

Popüler Yayınlar

Takipçiler

Yeni içerikler için takip edin!

BULMACA ANSİKLOPEDİSİ