Mülkiyet devri yapılmaksızın, malların satış sorumluluğunu yüklenen bir işletmeye pazarlama, satış için gönderilmesi ...

Konsinye.
Konsinye satış,
İngilizce: Consign, Consignations, Consignment.
Konsinye sözcüğünün anlamı, mülkiyet devri yapılmaksızın, malların satış sorumluluğunu yüklenen bir işletmeye gönderilmesidir. 
Malların komisyoncuya gönderilmesiyle malların mülkiyeti değil, sadece zilliyeti devredilmiş olmaktadır. 
Malı devralıp ödemeyi ise malların satışından sonra yapılmak şartıyla işleyen bir satış, pazarlama şeklidir. Burada malı teslim alan kişi malın mülkiyetine sahip olmuyor. 

Konsinye satış bir ürünün satın alınması için yeterli sermaye ayıramayan özellikle belirli müşterisi olan küçük esnaf modeli olarak ortaya çıkmış bir pazarlama sistemidir. Firmalar pazar paylarını genişletebilmek, mevcut pazar paylarını kaybetmemek ve mallarını ulusal marka yapabilmek için konsinye mal satış sistemini benimseme yoluna gitmektedirler.

Satıcı malı herhangi bir ücret talep etmeden ve mülkiyet hakkı kendisinde kalması şartı ile alıcıya yollar, alıcı da malın zilliyet hakkını yani elde bulundurma hakkını elde eder. Alıcı malın satış işlemini gerçekleştirdiğinde maldan elde ettiği karı düşüp malın parasını satıcıya gönderir.

Borçlar kanununun 416 ve 430’uncu maddelerinde Konsinye mal satış işlemlerinin hukuki durumu ve özellikleri  düzenlenmiştir. Buna göre Konsinye mal satış sisteminde anlaşan firmalar mutlak suretle noter aracılığı ile sözleşme yapmalarında her zaman yarar vardır.

Popüler Yayınlar

İzleyiciler

BULMACA ANSİKLOPEDİSİ