İzmir'in Yamanlar dağında bulunan Tanrıların gazabına uğramış bir göl ...

Karagöl,
Tantalos,
Yamanlar Dağındaki Karagölün diğer bir adı da Tantalos Gölüdür. Tanrıların hışmına uğrayan Kral Tantalos' dan adını alan bir göl. 
İzmir'e 40 km uzaklıktaki Yamanlar Dağında bulunur. 
Efsanevi hikayeleri ile ünlü 1076 m. yüksekliğinde ve 35 dekar büyüklüğünde minik bir krater gölüdür. 

Rivayet odur ki, Karagöl’ün olduğu yer önceleri bir köydür. Hz. Hızır dilenci kılığında köye gelir ve yardım ister. Bir kadının dışında hiç kimse yardım etmez. Hz. Hızır, bu kadını yanına alarak köyü terk eder. Köy suya batar, insanlar da balık olur. Köyün battığı yerde oluşan gölün suyunun rengi siyah olduğundan göle Karagöl denir.

Başka bir rivayete göre M.Ö. 600 yıllarında yaşamış eski Frigya Kralı Tantalos, mitolojiye göre Baş tanrı Zeus ile Pluton adında çok güzel bir hatunun çocuğu imiş. Batı Anadolu' ya yayılmış Frigya devletini yöneten Kral Tantalos, zengin madenlerin bulunduğu, bağlık ve bahçelik olan Spilios dağında yaşarmış. Tantalos'un Pelops isimli bir oğlu ile Niobe isimli iki çocuğu varmış. Kral Tantalos Anadolu Tanrıçası Kibele'ye inandığı için Olimpos Tanrılarının gazabına uğramış. Tanrı Zeus, kral Tantalos'a tanrıları küçük gördüğü için bir ceza verir. Tanrıların hışmına uğrayan kral Tantalos, yaşadığı Spilos Dağının bir yarığından yeraltına, atılırak Yeraltı tanrısının, Hades'in yanına gönderilir. Hades’e gönderilen Tantalos burada Zeus tarafındn ebedi açlık ve susuzluğa mahkum edilmiş. Bu yarık daha sonra göl haline gelir. Bu göle Tantalos gölü denir. Yeni adı Karagöl.

Karagöl'e yani Tantalos gölüne,  Karşıyakadan gelip Çanakkale yolunda giderken, Girne caddesindeki tabelaları takip ederek Örnek köy tabelasından sağa sapılır. Yaklaşık 25 km. sonra Karagöl’e ulaşırsınız. Yamanlar Tabiat Parkı içerisindedir.

Popüler Yayınlar

İzleyiciler

BULMACA ANSİKLOPEDİSİ