Yüksek hızdan korkma ...

Takofobi,
Sürat korkusu,
Yüksek hızdan korkma.
Yüksek hızdan korkma durumudur.

Fobi
Bir şeye karşı duyulan korkunun, bireyin gündelik yaşamını olumsuz yönde etkilemesi hali. Fobi kelimesi, Yunanca Phobos-Dehşet Tanrısı kelimesinden gelir.

Fobiler

Fobiler-Alfabetik olarak

A

 • ablütofobi: yıkanmaktan korkma
 • aerodromofobi: Uçak korkusu
 • agirofobi: Caddelerden ya da caddelerde karşıdan karşıya geçmekten korkma
 • agorafobi: açık yer ya da kalabalık korkusu
 • amorofobi: aşık olma korkusu
 • ailurofobi: kedilerden korkma
 • akluofobi: karanlıktan korkma
 • akrofobi: yüksek yerlerden korkma
 • akustikofobi: belirli seslerden kokrma
 • algofobi: acı çekmekten korkmak
 • amaksofobi: araba (ya da taşıt)korkusu
 • amatofobi: toz korkusu
 • amnezifobi:Hafızasını kaybetmekten korkma
 • amofobi:Sivri cisim korkusu
 • androfobi: adamlardan korkma
 • anemofobi: fırtına, rüzgar korkusu
 • antlofobi: sel korkusu
 • antropofobi: insanlardan korkma
 • apifobi: arılardan korkma
 • arakibutirofobi: yerfıstığı ezmesinin, yerken, damağa yapışmasından duyulan korku
 • araknofobi: örümceklerden korkma
 • aritmofobi: sayılardan korkma
 • asimetrifobi: simetrik olmayan şeylerden korkma
 • astenofobi: güçsüz olmaktan korkma
 • astrafobi: şimşek korkusu
 • astrofobi: gökyüzü ve yıldızlardan korkma
 • ataksofobi: düzensizlikten korkma
 • atelofobi: mükemmel ol(a)mamaktan korkma
 • aviofobi: uçuş korkusu

B

 • ballistofobi: silahtan ya da mermilerden korkma
 • batofobi: derinlik korkusu, yüksek binaların yanından geçmekten korkma
 • batrakofobi: kurbağa, semender gibi çiftyaşayışlı (amfibyen) hayvanlardan korkma
 • basilofobi: mikrop kapmaktan duyulan aşırı korku
 • belonefobi: iğnelerden korkma
 • bibliyofobi: kitaplardan korkma
 • bromidrosifobi: vücut, ten kokusundan korkma
 • brontofobi: gökgürültüsünden korkma

D

 • datafobi: veriden korkma
 • dentofobi: dişçiden korkma
 • dermatopatofobi: deri hastalıklarından korkma
 • dekatriaparaskevifobi: Ayın 13'ünün Cuma gününe gelmesi  korkusu.  

E

 • eisoptrofobi: aynalardan korkma
 • ekuinofobi: Atlardan korkma
 • elektrofobi: elektrikten korkma
 • emetofobi: kusmaktan korkma
 • entomofobi: böceklerden korkma
 • endofobi: Giyecek korkusu
 • epistaksiyofobi: burun kanamasından korkma
 • eremofobi: yalnızlık korkusu
 • eritrofobi: yüz kızarmasından duyulan korku
 • erotofobi: cinsellik korkusu
 • emetofobi: Kusmaktan korkma korkusu.
  Kusmaktan korkma ilk bakışta fazla sorun yaratacak bir fobi gibi görünmüyor. Her insan kusmaktan tiksinir. Emetofobi olan insanlar kusmaktan korkuları ve iğrenme dereceleri daha fazladır.
 • Enetofobi: İğne korkusu. 

F

 • farmakofobi: ilaçlardan korkma
 • fazmofobi: hayaletlerden korkma
 • febrifobi: yüksek ateşten korkma
 • filemafobi: öpmekten ya da öpüşmekten korkma
 • filofobi: sevmekten, aşık olmaktan korkma
 • fibofobi: korkmaktan korkma
 • fitofobi: ışıktan korkma
 • Fobofobi: korkma korkusu

G

 • gametofobi: evlenmekten korkma
 • gefirofobi: köprülerden geçmekten korkma
 • gerontofobi: yaşlı insanlardan ya da yaşlanmaktan korkma
 • glossofobi: topluluk önünde konuşmaktan korkma
 • grafofobi: Yzaı yazmaktan duyulan korku

H

 • haptofobi: dokunulmaktan korkma
 • halitofobi: kişinin ağzının kokmasından duyduğu korku
 • harpaksofobi: hırsızlardan ya da bir suçun kurbanı olmaktan korkma
 • helyofobi: güneş'ten korkma
 • hematofobi: kan korkusu
 • helyofobi: güneş'ten korkma
 • hidrofobi: sudan, yüzmekten ya da boğulmaktan korkma
 • herpetofobi: sürüngenlerden korkma
 • higrofobi: nemden ya da yağmurdan korkma
 • hipegiyafobi: sorumluluktan korkma
 • hipnofobi: uyumaktan korkma
 • hipofobi: atlardan korkma
 • homiklofobi: sisten korkma
 • homofobi: eşcinsellerden korkma

İ

 • ihtiyofobi: balıklardan korkma
 • islamofobi: islamdan ve müslümandan korkma

J

 • jinefobi: kadınlardan korkma

K

 • kainatetofobi:Yenilik korkusu
 • kakofobi: çirkinlikten, çirkin seylerden korkma
 • kakorafiyafobi: başarısız olma korkusu
 • kanserofobi: kanser olmaktan korkma
 • kardiyofobi: kalp hastalığından korkma
 • karnofobi: etten korkma
 • katagelofobi: dalga geçilmekten korkma
 • kemofobi: kimyasal maddelerden korkma
 • kenofobi:Karanlık korkusu
 • keymafobi: kıştan ve soğuktan korkma
 • kimofobi: dalgalardan korkma
 • kinofobi: köpeklerden korkma
 • kitinofobi:böcekten korkma
 • klimakofobi: merdivenden düşmekten ya da merdivenlerden korkma
 • klinofobi: yatağa girme korkusu
 • klostrofobi:kapalı yer korkusu Kapalı ve basık yerlerde duyulan korkudur. Asansör, basık tavanlı odalar, koridorlar, kapıları kapalı ve kalabalık otobüs, yeraltı çarşıları, metro, alt geçitler ve kilitli odalar onlar için korku verici yerlerdir. Hastanın temel korkusu bu sayılan yerlerde sıkışıp kalmak, nefes alamamak ve boğulmaktır. 
 • Kopofobi: Yorulup bitkin düşmekten duyulan aşırı korku.
 • koprofobi: dışkı korkusu
 • koulrofobi: palyaçolardan korkma
 • kremnofobi: yüksek yamaçlardan ya da uçurumlardan korkma
 • kriyofobi:buzdan ya da donmaktan korkma
 • kronomentrofobi: saatlerden korkma
 • ksantofobi: sarı renkten korkma
 • ksenofobi: yabancılardan korkma
 • ksilofobi: tahta şeylerden ya da ormanlardan korkma

L

 • lalofobi: kekemelik korkusu
 • litikafobi: davalardan ve mahkemelerden korkma
 • logofobi: belirli kelimelerden, sözcüklerde korkma
 • lökofobi: beyaz renkten korkma

M

 • manyofobi: delirmekten korkma
 • mastigofobi: cezalandırılmaktan korkma
 • mekanofobi: makinelerden korkma
 • melanofobi: siyah renkten korkma
 • mikrobiyofobi: mikroplardan ve bakterilerden korkma
 • mizofobi: kirlilikten, pislikten, tozdan korkma
 • monofobi: yalnızlıktan korkma
 • musofobi: farelerden korkma

N

 • nekrofobi: cesetten korkma
 • nelofobi: camdan korkma 
 • neofobi: Yenilik korkusu 
 • niktofobi: geceden, karanlıktan korkma
 • nozokomefobi: hastanelerden korkma
 • nüdofobi: çıplaklıktan korkma
 • Negrofobi: Zencilerden korkma
 • Nomofobi: Cep telefonu eksikliğindendolayı korkma
 • nozofobi: Bir hastalık kapma, özellikle kanser ya da mikrobik hastalıklar gibi belirli türde hastalıklara yakalanma korkusu İle ortaya çıkan ruhsal hastalık durumu.

O

 • obesofobi: şişmanlamaktan, obezlikten korkma
 • odontofobi: Diş sorunlarından ve dişciden korkma
 • ofidiyofobi: yılanlardan korkma 
 • oklofobi: kalabalık korkusu 
 • okofobi: taşıt araçlarından korkma
 • orofobi:Yamaçtan iniş korkusu
 • orotofobi: Kızarmaktan korkma
 • osmofobi: belirli kokulardan korkma
 • otofobi:ıssız bir yerde kişinin tek başına olmaktan duyduğu korku
 • oykofobi: Telefon dinleme korkusu

P

 • pantofobi: her şeyden korkma
 • papirofobi: kâğıttan korkma
 • parafobi: Hafif korku
 • paraskavedekatriafobi: ayın onüçü ve cuma olan günden korkma
 • patofobi: hasta olmaktan korkma
 • payrofobi: Ateş korkusu
 • pedofobi: çocuklardan korkma
 • peladofobi: kel insanlardan ya da kelleşmekten korkma
 • penyafobi: fakirlikten korkma
 • pirofobi: ateşten korkma
 • plakofobi: mezar taşlarından korkma
 • pogonofobi: sakaldan ya da sakallı kişilerden korkma
 • politikofobi: politikacılardan korkma
 • porfirofobi: mor renkten korkma
 • potamofobi: ırmaklardan ya da su akıntılarından korkma
 • potofobi: alkollü içeceklerden korkma
 • pteronofobi: kuş tüyünden korkma
 • pupafobi: kuklalardan korkma

R

 • radyofobi: radyasyondan, x ışınlarından korkma.
 • ranidafobi: kurbağalardan korkma

S

 • scatofobi: Dışkıya bulaşma korkusu
 • scabiofobi:Uyuz olma korkusu
 • selenofobi: ay'dan korkma
 • siderofobi: yıldızlardan korkma 
 • Siderodromophobia: Tren , demiryolu veya tren yolculuğu fobisi.
 • simetrofobi: simetriden korkma
 • sitofobi: Yemek yemekten korkma
 • skiofobi: gölgelerden korkma
 • sosyofobi: toplumdan, genel olarak insanlardan korkma
 • soteriofobi: başkalarına muhtaç olmaktan korkma
 • stazofobi:Hiçbir doku bozukluğu olmadığı halde, sıkıntı verici bir kaygı sonucu ayakta durmakta güçlük çekme korkusu

T

 • tafefobi: diri diri gömülmekten korkma
 • takofobi: yüksek hızdan korkma
 • talassofobi: deniz ya da okyanus korkusu
 • tanatofobi: ölümden korkma
 • teknofobi: teknolojiden korkma
 • teratofobi: gebe kadının, şekilsiz, çirkin bir çocuk doğurmaktan korkması
 • termofobi: ısıdan korkma
 • testofobi: testlerden ya da sınavlardan korkma
 • tokofobi: gebe kalmaktan ya da çocuk doğurmaktan korkma
 • tomofobi: ameliyat olmaktan korkma
 • toksifobi: zehir korkusu
 • topofobi: belirli yerlerden korkma
 • travmatofobi: yaralanmaktan korkma
 • tremofobi: titreme gelmesinden aşırı derecede korkma
 • trikinofobi: gıda zehirlenmesinden korkma
 • triskaidekafobi: 13 sayısından korkma
 • tripanofobi: aşı ya da iğne olmaktan korkma
 • trikopatofobi: saç hastalıklarından korkma

Ü

 • ürofobi: idrardan, sidikten korkma

X

 • xenofobi: yabancılardan korkma

V

 • venereofobi: zührevî hastalıklardan korkma
 • venüstrafobi: güzel kadınlardan korkma
 • vermifobi: solucanlardan korkma

Z

 • zelofobi: kıskançlıktan korkma
 • zenofobi: yabancı düşmanlığı ve korkusu
 • zoofobi: hayvanlardan korkma

Popüler Yayınlar

Takipçiler

Yeni içerikler için takip edin!

BULMACA ANSİKLOPEDİSİ