Kadınlarda leğen kemiklerinin arasında kalan kısma, alt karın bölgesine verilen ad ...

Pelvik,  
Latince pelvic, 
İng. pelvis.
Pelvis,  
Pelvise ait.
Pelvik Hastalığı, 
Alt karın. 


Kalça kemiği arasındaki boşluk, havsala, Pelvis, Leğen.
Leğen kemiğinin olduğu bölge. 

Basenle ilgili.
Kadınlarda göbek altı ve kalça arasında kalan alan. 

Leğen kemiklerinin arasında kalan kısma verilen addır. Bu bölgede genital, iç genital organlar, idrar torbası, kalın bağırsak ve barsağın diğer kısımları bulunur. Pelvik İnflamatuar Hastalığı, yumurtalık, rahim ve rahim boynu iltihaplarına verilen addır.

Ekonomik alanda kendi kendine yeterli olmaya yönelen bir ülkenin rejimi ...


Otarsi, (Fr. autarcie).
Otarşi (İng. autarchy, autarky).
Autarchia.
Özerlik, Özerk Belediye. 
İngilizce (Selfgovernment).
  
Ekonomik alanda kendi kendine yeterli olmaya yönelen bir ülkenin rejimidir. 
Bir ülkede ekonomik alandaki gereksinimleri kendi kendine karşılamaya yönelen tutumdur. Bir devletin, ekonomik hayatında kendi kendine yeterli olmaya yönelmesi halidir.
Bir ülke veya grubunun izlediği ekonomik bakımdan kendi kendine yeterlilik politikasıdır. Kendi kendine yeterlilik kavramıdır. 

Ekonomik olarak kendine yeterlilik prensibine dayanır. Genellikle uluslararası ticarete kapalı bir ekonomiyi belirtmek için bir ticaret modeli olarak kullanılır. Bu bağlamda ticaret olmadığı için hakim fiyatlar uygulayıcı tarafından tanımlanır. Uluslararası ticarete açık olmadığından farklı ülkelerdeki fiyatlarla bir karşılaştırılma yapılamaz. Bu politikayı uygulayan ülke ile  diğer  ülkeler arasında bir ekonomik izolasyon vardır. Korumacı önlemler uygulanarak ekonomik olarak kendine yeterliliğe ulaşmak için ithalatı azaltan bir ekonomik politika stratejisi uygulanır. Bu sistemle uygulanan otarşik politikalar Birinci ve İkinci Dünya Savaşı arasında uluslararası sahneye çıkmış ve hakim olmuştur. 

Tarihte bu politikayı, İtalya hükümeti Faşizm döneminde kusursuzca uygulamıştır. Savaş sırasında Nazi Almanyasında ve II.Dünya savaşı sırasında Arnavutluk'ta tatbik edilmiştir. Son yıllarda eski Sovyet bloku ve Çin gibi birçok ülkede de kısmen uygulanmıştır. Ancak Dünya Ticaret Örgütü uluslararası ticaretin gelişmesinin önünü açmasıyla bu tür tecrit politikaları terk edilmiştir.

İkinci Dünya Savaşının sonunda, bu politika Uluslararası Para Fonu ve Gümrük Tarifeleri ve Ticaret Genel Anlaşmasının oluşturulmasıyla sanayileşmiş ülkelerin çoğu tarafından terk edilmiştir. Bireysel özgürlük ilkesini koruyan bir siyasal felsefe olan otarsi zorunlu hükümeti reddeder. Bu politikaya siyasi taassuptan dolayı kısaca özerklik demektir.

Aşağı görülen değersiz topluluk, zümre, sürü ...


Güruh, 
(Farsça). 
Güruh [ گروه ].
Topluluk, zümre, bölük.
Değersiz, 
Aşağı görülen, küçümsenen topluluk, 
Derinti, 
Sürü.
Fevc, 
İnsan kalabalığı.
Hoşlanılmayan, değersiz görülen, 
Aşağılanan kimselerin oluşturduğu topluluk.Anadolu halkının kuş yüreği diye adlandırdığı küçük otsu bir bitki ...

Briza,
Briza maxima, 
Kuşyüreği,
Qaking grass.
Zembil otu.
Anadolu halkının kuş yüreği diye adlandırdığı küçük otsu bir bitki.
Briza, Briza maxima L. bilimsel sınıflandırılması; Plantae - Tracheobionta - Magnoliophyta -  Liliopsida sınıfından Poaceae ailesindendir.

Geniş düzlüklerde, oval, soluk sarı salkım şeklindeki ürünü bitkinin ince dallarında sallanır. Düz, doğrusal yaprakları bir tutam oluşturur. 30-45 cm boylarında , bir yıllık, küçük otsu bir bitkidir. 15 adet çiçeği ile bitkinin dallarından sarkar. Zembil gibi sarktığından zembil otuda denir. Anayurdu Avrupa ve Akdeniz havzasıdır. Ekili alanlarda, kayalık taşlı bölgelerde bulunur. Yumuşatıcı özelliği vardır, kabızlık giderici etkisi vardır. Kuş yüreği Buğdaygiller sınıfından tek yıllık, istilacı bir bitkidir. Tohumları ve yaprakları yenilebilir ve şifalı ot olarak da kullanılır.

Fotoğraf :  Haşim KILIÇEski dilde bir sözü veya davranışı görünür anlamından başka bir anlamda kabul etme...

Tevil, 
(Arapça  تأویل  ).
釈義
註釋

Bir sözü veya davranışı görünür anlamından başka bir anlamda kabul etme.
Çevri.
Eski dilde sözü çevirmek.
Yorumlama,
Başka bir yorum getirme.
Bir nesneye redd ve irca etmek.
Söz veya davranışa başka bir anlam vermek.
Döndürmek.
Durum, biçim.

Tevil, kelimesi yukarıda açıklanan anlamlarından başka rüya tabir etmek manasına gelir.
Tevil ayrıca hoş kokulu bir nebat adıdır.

Eskiden varlığı kaldırılan, iptal edilen, kaldırılmış...

Mülga 
(Arapça  ملغا ).
Kaldırılmış.
Eskiden varlığı kaldırılan, 
Kapatılan,
İlga edilmiş. 
Metruk ve lağvedilmiş şey. 
Batıl ve hükümsüz bırakılan,
İptal edilmiş, Terkedilmiş.
Kaldırılmış, geçersiz. 

Yağmur duası, yağmur duasına çıkma ...


İstiska, 
Arapça,  استسقا .
Halk dilinde İstiska,
Yağmur duası. 
Yağmur dileme duası,

Su tutması.
Yağmur duasına çıkma. 
Su isteme. 
Susama. 
Yağmur duasına çıkma. 
Yağmur, bereket ve yardım Duasıİstiska kelimesinin anlamına istinaden;
Ödem,
Atgak,
Halk dilinde vücutta su toplanması hastalığına verilen ad. Atgak, 
İng. hidrops asites.
Vücutta su toplanması.
Vücudun bazı yerlerinde su toplanması hastalığı.
Karında biriken sarı su hastalığına Halk dilinde verilen ad: Atgak.
Kaygıdan yüz sararması .

Yağmur duası(İstiska).
Bir bölgede susuzluk, kuraklık olması durumunda o bölgede yaşayanların toplanarak o bölge dışına çıkıp yağmur yağması için dua etmeleridir. Yağmur duası için dua edilecek yer, açık bir alan olması gerekir. Önce tövbe istiğfar etmek sonrada Allah’tan bolluk ve berekete vesile olacak yağmur göndermesini istemek için dua edilir. Allah' a dua ederek yalvarıp yakarmak  sünnettir. Bu duaya istiska duası denir. Su isteme, yağmur isteme anlamına gelir. Yağmur duasına çıkıldığında duadan önce iki rekat namaz kılınır. Yağmur duası sünnettir. Peygamber efendimiz de yağmur duasında bulunmuştur. Yağmur duasının üç gün üst üste açık bir alanda yapılması müstehaptır.

[Not: Müstehap, dinen emredilmediği halde yapıldığında sevap kazandıran davranış.]

İstiska Duası:
  
 
﴿اَلْحَمْدُ لِلهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ  اَلرَّحْمٰنِ الرَّحِيمِ  مَالِكِ يَوْمِ الدِّينِ
لآَ إِلٰهَ إِلاَّ اللهُ يَفْعَلُ مَا يُرِيدُ 
اَللَّهُمَّ أَنْتَ اللهُ لآَ إِلٰهَ إِلآَّ أَنْتَ الْغَنِيُّ وَنَحْنُ الْفُقَرآءُ أَنْزِلْ عَلَيْنَا الْغَيْثَ وَاجْعَلْ مآ أَنْزَلْتَ عَلَيْنَا قُوَّةً وَبَلاَغاً  إِلٰى حِينٍ
اَللَّهُمَّ اسْقِ عِبَادَكَ وَبَهَآئِمَكَ وَانْشُرْ رَحْمَتَكَ وَأَحْيِ بَلَدَكَ الْمَيِّتَ 
اَللَّهُمَّ اسْقِنَا غَيْثاً مُغِيثاً مَرِيئاً مَرِيعاً نَافِعاً غَيْرَ ضَآرٍّ عَاجِلاً غَيْرَ اٰجِلٍ

Allahümme, eskına ğaysen muğisen henien merien ğadekan mücellilen seyhan ammen tabakan. Allahümme, eskine'l-ğayse ve la tec'alna mine’l-kanitin. Allahümme, inne bi’l-biladi ve'l-ibadi ve’l-halkı mine’l-le’vai ve'd-danki ma la neşkü illa ileyke. Allahümme, enbit lene’z-zer'a edirre lene’d-dar'a ve eskına min berakati’s-sema'i ve enbit lena min berekati'l-arzı. Allahümme, inna nestağ firuke inneke künte ğaffaran feersil’is-semae aleyna midrara.  

Anlamı:
Bize yardım eden, içimize sinen, bol ve faydalı olup her tarafı kaplayan ve her tarafı sulayan genel bir yağmur ihsan et bu kullarına.  Allah'ım! Yalvarıyoruz, Bizi yağmurla sula, bizi ümitlerini kesmiş kimselerden etme. Allah'ım! İllerde, kullarda ve yaratıklarda öyle bir güçlük ve darlık var ki, senden başkasına arz edemeyiz. Allah'ım! Bizim için ekinleri bitir, yeşert, hayvan memelerini sütle doldur, bizi göğün bereketlerinden sula ve yeryüzünün bereketlerinden bize ürün bitir. Allah'ım! yalvarıyoruz. Biz senden mağfiret dileriz. Şübhe yok ki sen, çok bağışlayansın. Artık bize gökten bol bol yağmur yağdır. Amin Ya Rabbim.

İslam inancında, Recep ayının 27. gecesinde Hz. Muhammed'in göğe yükselişi ...

Mirac,   
Arapça, ( معراج ), 
Miraç,  
Miraj, 
Miraç Kandili, 
Miraç gecesi, 


Eski dilde göğe çıkma.
Yükseğe çıkma.
Yükselecek yer.
Merdiven, süllem.
En yüksek makam.
Hz. Muhammet'in göğe yükselmesi.

Arapça uruc sözcüğünden türetilmiş olup merdiven anlamına gelmektedir.
İslam inancında, Recep ayının 27. gecesinde Hz. Muhammed'in göğe yükselişini ifade eder.

Receb ayının 27. gecesi Miraç Kandilidir. Bu gecede Hz. Peygamberimiz bir mucize olarak Mekke'deki Mescid-i Haram'dan, Kudüs'teki Mescid-i Aksa'ya ve oradan da göklerin İlahi derinliklerine doğru yükselip ruhen ve bedenen Cenab-ı Hakkın huzuruna çıkmıştır.

Miladi 621 yılı başlarında miraç olayı iki aşamada gerçekleşmiştir. Birinci aşamada Hz. Peygamber Mescidül-Haram'dan Burak ile Beytü'l-Makdis'e (Kudüs) götürülür. Kuran'ın andığı bu aşamaya, gece yürüyüşü anlamına gelen İsra adı verilmiştir. Daha sonra Hz. Peygamber Beytü'l-Makdis'ten Allah'a yükselişi olayıdır. Mirac olarak anılan bu yükselme olayı Kuranda anılmaz, ama çok sayıda hadisde anlatılmıştır.

Popüler Yayınlar

Takipçiler

Yeni içerikler için takip edin!

BULMACA ANSİKLOPEDİSİ