Eski dilde bir sözü veya davranışı görünür anlamından başka bir anlamda kabul etme...

Tevil, 
(Arapça  تأویل  ).
釈義
註釋

Bir sözü veya davranışı görünür anlamından başka bir anlamda kabul etme.
Çevri.
Eski dilde sözü çevirmek.
Yorumlama,
Başka bir yorum getirme.
Bir nesneye redd ve irca etmek.
Söz veya davranışa başka bir anlam vermek.
Döndürmek.
Durum, biçim.

Tevil, kelimesi yukarıda açıklanan anlamlarından başka rüya tabir etmek manasına gelir.
Tevil ayrıca hoş kokulu bir nebat adıdır.

Popüler Yayınlar

İzleyiciler

BULMACA ANSİKLOPEDİSİ