Özdeyiş, slogan ...

Motto,  
İtalyanca bir kelimedir.

Özdeyiş,
Slogan.
İlke,
Yol gösterici söz,
Düstur,
Vecize,
Yazıt.
Parola.
Slogan, Şiar.
Döviz.

İtalyanca Motto kelimesinin kökeni Latincedir. Latince söylemek anlamında olan muttire kelimesinden gelir. 


Tanımlayıcı bir deyiş, düsturdur. Bir örgüt, grup, kurum için pazarlama amacı ve araçlarını tanımlar. Genelde bir deyiş, slogan, parola olarak verilir. Tabii firmanın veya işletmenin ilke sözü olarak lanse edilendir. Bir marka oluştururken bu süreçten geçilir. Bu süreçte kısa ve çarpıcı propaganda sözü olarak kullanılır. Bir markanın amacını ve vizyonunu tanımlayan kısa deyiştir. Slogan, parola sav söz, ileti, mesaj, döviz, yazıt, düstur, yol gösterici söz veya şiardır.

Slogan, bir inanç ya da ideal içeren cümledir. Mottolar bireyler, kuruluşlar ve hatta ülkeler tarafından sıklıkla kullanılır. Şirketler tarafından kullanılan sloganlar onların farklı kalite veya özelliklerini vurgular.

Popüler Yayınlar

İzleyiciler

BULMACA ANSİKLOPEDİSİ