Eskiden varlığı kaldırılan, iptal edilen, kaldırılmış...

Mülga 
(Arapça  ملغا ).
Kaldırılmış.
Eskiden varlığı kaldırılan, 
Kapatılan,
İlga edilmiş. 
Metruk ve lağvedilmiş şey. 
Batıl ve hükümsüz bırakılan,
İptal edilmiş, Terkedilmiş.
Kaldırılmış, geçersiz. 

Popüler Yayınlar

İzleyiciler

Yeni içerikler için takip edin!

BULMACA ANSİKLOPEDİSİ