Kocasının ölümünden sonra 1251' de tahta geçen, Çağatay ulusunun dördüncü hükümdarı ...

Ergene Hatun,
Kocasının ölümünden sonra 1251 yılında tahta geçen, Çağatay ulusunun dördüncü hükümdarı.
Cengiz Han'ın kurduğu Büyük Moğol İmparatorluğu çocukları arasında dört hanlığa bölünür. Bu hanlıklardan biride Çağatay Hanlığı' dır. Cengiz Hanın oğullarından biri olan Çağatay Han bu devlete adını vermiştir. Bu hanedan 1227-1370 yılları arasında Maveraünnehir, Yedisu ve Doğu Türkistan’ da hüküm sürmüştür.

Çağatay Han’ın ölümünden sonra 1241-1246 yılları arasında torunu Kara Hülagu Han olur. Daha sonra 1246-1251 yılları arasında oğullarından Yesü-Mengü Çağatay hanı olmuştur. 1251 yılında Kara Hülagu Hanın ölümü üzerine karısı Ergene Hatun oğlu Mübarek Şah adına naibe olarak ülkenin yönetimini eline alır.

Popüler Yayınlar

İzleyiciler

BULMACA ANSİKLOPEDİSİ