Güney Amerika’da yetişen, tohumu gıda ve kozmetik sanayisinde kullanılan, baklagillerden bir bitki...

Tara,
Quinoa,
Kinoa,
Kırmızısüpürge otu,
Güney Amerika’da yetişen, tohumu gıda ve kozmetik sanayisinde kullanılan, baklagillerden bir bitki. 
Quinoa (Chenopodium Quinoa), Peru’da, İnka’lar tarafından yetiştirilen antik bir tahıl türüdür. 

Quinoa, İnkaların besleyici gıda kaynağıdır. 
Güney Amerika'dan gelmektedir. Bu süper tane, tara yüksek protein ve lif bakımından zengindir. Mineral bakımından zengindir. Quinoa (kinoa),  Orta ve Güney Amerika'da asırlardan beri biliniyor. Antik İnka ve Aztek uygarlıkları döneminde buğday ve pirinç gibi kullanılmış.  Kinoa, susamgillerden bir bitkidir. Yağ oranı düşük, protein içeriği yüksek bir tohumdur. Kinoanın gübre ve su problemi yoktur. Kinoa, Peru veBolivya gibi ülkelerde yetiştirilir.  Bu bitki her türlü toprağa uyum sağlar. 

Kinoa, bulgur tanesi büyüklüğündedir. Boncuk tanelerini andıran tohumları doğrudan ya da öğütülerek kullanılıyor. Tadı buğday ile pirinç arasında.


Kinoadan pilav, salata, kahvaltılık, hatta un haline getirirseniz tatlı bile yapabilirsiniz. İdeal olanı pişirmeden önce kinoayı birkaç saat suda bekletmek. Bu sayede içindeki enzimler harekete geçiyor. Kinoa, 15 dakika gibi kısa bir sürede pişer. Kinoa pirinç ve bulgurun kullanıldığı her yerde kullanılır.


Manisa ve Aydın yöresinde Tara sözcüğü, bağ budamaya ya da ağaç kesmeye yarayan, eğri bir çeşit bıçak anlamında kullanılmaktadır. Başkaca Ağaç kökü çıkarmaya yarayan bir araç anlamında Tekirdağ yöresinde kullanılmaktadır.


Farsça Yıldız anlamına gelmektedir.

Büyüme, gelişme...

Neşvünema,
Nema,
Büyüme, gelişme, çoğalma.
Arapça (ﻧﺸﻮﻭﻧﻤﺎ), Neşvünema,
Arapça neşv,
Gelişme, büyüme, gelişim.

Arapça, ( ﻥﻤﺎ Nema,
Büyüme, gelişme.

İntişa, 
Meydana Çıkma, Büyüme, Gelişme.

Başka anlamda nema kelimesi:
Eskimiş,
Ekonomi de Faiz, ürem demektir.

Kullanıldığı çağdan daha eski bir çağa ait biçimin, yapının özelliği...

Arkaizm,
İng. Archaism, Fr. archaisme
Kullanıldığı çağdan daha eski bir çağa ait biçimin, yapının özelliği.
Artık kullanılmaz olmuş eski sözcükleri, deyimleri ya da eski söz dizimine özgü biçimleri anlatımda kullanma eğilimi.


Söz ve yazıda eski kelimeler, deyimler ve ifade şekilleri kullanma yolu, böyle bir üslubun niteliği.

Kullanıldığı çağdan daha eski bir çağa özgü bir biçimin, bir yapının ayırıcı özelliği.
Biçim, yapı ve üslupta kullanıldığı zamandan daha eski bir çağa ait olan özellik ve bu özelliği yeni eserlerde uygulama ve taklit etme yolu.
Arkaizm karşıtı Neolojizm’dir.

Antik Yunancada eski moda, antika demektir.
Yaşayan hafızanın çok ötesinde bir tarih dönemine ait olan konuşma ya da yazı.
Konuşulan ve yazılan dilde, kullanımdan düşmüş olan eski söz ve deyim.
Kullanıldığı çağdan daha eski bir çağdan kalma bir biçimin, bir yapının özelliği.

Arkaik,
Güzel sanatlarda klasik çağ öncesinden kalan.
Arkaizmle ilgili, eskimiş (söz veya eser).
Antik'ten önceki ilk eski Yunan kültür akımı.

Protestanlık Reformu geleneğini kabul eden, 1572 yılında Paris'te kıyıma uğrayan Fransız Protestanlarına verilen ad ...

Huguenots,
Fransızca: Les huguenots,
Reform geleneği izleyen etno dini bir Fransız Protestan grubudur.
Huguenotlar, Protestanlık Reformu geleneğini kabul eden Fransız Protestanları' dır. 
Fransız Dinleri Savaşı olarak bilinen bir dizi dini çatışma, 1562-1598 arasında yaşandı. 


Bu dönemdeki en önemli olay, 23 Ağustos 1572 tarihinde Paris’te başladı. Katolik milisler, ellerinde bıçak ve kılıçlarla Protestanları evlerinden dışarı çıkarıp boğazlarını keserek Paris’i kan gölüne çevirdiler. Bütün Fransa’ya yayılan Aziz Bartolomeus Yortusu (Saint Barthelemy) kıyımı oldu. Paris’teki hemen bütün Huguenot önderleri yok edildi, bütün ülkede binlerce Protestan katledildi. Bu kıyım Fransız tarihinin en karanlık sayfalarından birisini oluşturmaktadır.

Binlerce Protestan'ın genel olarak taciz edilmesi ve inanç değiştirmeye zorlanması yıllarca sürdü. 1685 yılında XIV. Louis Nantes Fermanını yürürlükten kaldırdı. Bundan sonra çok sayıda Huguenot, Güney Fransa'nın uzak dağ köylerine sığındı. İngiltere, ’ye sürgüne gittiler. Bunu izleyen birkaç yıl içinde 400 bini aşkın Fransız Protestan, İngiltere, Prusya, Felemenk, Almanya, İsviçre ve Amerika’ya göç etti.

XIV. Louis 1715 yılında Fransa’da Protestanlığı tümüyle yasakladığını ilan etti. Buna karşılık aynı yıl Huguenot’lar Nimes’de Protestan Kilisesini yeniden oluşturmak üzere bir konferans topladılar ve sayıca çok azalmakla birlikte ülkedeki varlıklarını korudular. 
1745-1754 arasında Huguenot’lara yönelik baskılar yeniden arttı. Protestanların ezilmesi 1764 yılında sona erdi. Ancak Fransız kamuoyu bu baskılara karşı çıkmaya başlamıştı. Katolik din adamlarının şiddetli muhalefetine karşın 1787 yılında bir fermanla Huguenot’ların yurttaşlık hakları kısmen tanındı. 
1789 Fransız Devrimi sırasında Ulusal Meclis din özgürlüğünü kabul ederek Protestanların tüm devlet görevlerine ve her türlü mesleğe girebilmelerini sağladı.

Yörelere göre meşhur çorbalar ...

Yörelere göre meşhur çorbalar;
Adana:  
Analı kızlı çorbası, Bulgur çorbası, Börek çorbası, Cıdabır çorbası, 
Davşik çorbası, Dul avrat çorbası, Lepe (lapa) çorbası, 
Mahluta çorbası, Mercimek çorbası, Nebelyalı köfte çorbası, 

Omaç (dutmaç) çorbası, 
Tarhana çorbası, Toyga çorbası, Yüksük çorbası, 
Ayran çorbası

Adıyaman:  
İşkembe çorbası, Kelle çorbası, Kulak çorbası, Mahluta çorbası, Maşık çorbası, Mercimek çorbası, Paça çorbası, Pirinç çorbası, Süt çorbası, Şehriye çorbası, Tarhana çorbası, Yoğurtlu (bulgurlu) çorba, Yoğurtlu pirinç çorbası. 

Afyon:  
Arabaşı çorbası, Bamya çorbası, Göceli tarhana çorbası, Hamur çorbası Mercimek çorbası, Miyane çorbası, Nohutlu paça çorbası, Pirinç çorbası, Sakala çarpan (sarkan) çorbası, Söbelek çorbası, Tarhana çorbası, Tavuklu çorba, Tutmaç çorbası, Türkmen tarhanası çorbası, Un çorbası, Yoğurtu pirinç (Toğğa, toyga, tork, toykat, toykaç) çorbası. 

Ağrı:  
Arpa çorbası, Bulgur çorbası, Ispanak çorbası, İşkembe çorbası, Pırasa Çorbası, Pirinç çorbası, Şehriye çorbası, Yoğurtlu çorba (ayran aşı). 

Aksaray:  
Arap aşı, Bamya çorbası, Bulama Çorbası, Bulgur (yayla) çorbası, Duyu çorbası, Erişte çorbası, İşkembe çorbası, Kesme çorbası, Mercimek çorbası, Öç çorbası, Paça çorbası, Pancarlı çorba, Pirinç çorbası, Sütlü çorba, Şehriyeli tavuk çorbası, Tarhana çorbası, Tavuk çorbası, Un çorbası, Yoğurt çorbası, 

Amasya:  
Beyaz göce çorbası, Bulgur çorbası, Çatal çorbası, Erişte çorbası, Fasulye çorbası, Helle çorbası (ciğ helle), Kırmızı göce çorbası, Kırmızı mercimek çorbası, Ovmaç çorbası, Patates çorbası, Şehriyeli Mercimek çorbası, Tekke çorbası, Toyga (doyga, doğa, toga, toğa, togali, toyka, toyurka, toygar, tarhana) çorbası, Tutmaç çorbası, yarma (katıklı, kanştırma, aşkarıştırma,) çorbası, Yayla çorbası, Yoğurtlu pirinç çorbası, Uhut çorbası. 

Ankara; 
Arapaşı çorbası, Bulgur çorbası, İşkembe çorbası, Keşkek çorbası, Köfteli çorba, Miyane çorbası, Sütlü çorba, Tahrana çorbası, Terbiyeli çorba, Toyga (toygar) çorbası. 

Antalya; Arabaşı çorbası, Bozbulamaç çorbası, İşkembe (gülüklü işkembe) çorbası, Kaçal çorbası, Kelle-paça çorbası, Kulaklı çorba, Pirinç çorbası, Tarhana çorbası. 

Artvin: 
Ayran çorbası, Bulgur çorbası, Helle çorbası, Hğarso çorbası, Kalaçoş (kalacuş) çorbası, Keş çorbası, Kuymak (kuymak, koymak, kuymak (un) diğer verilen isimlerdir.) çorbası, Mercimek çorbası, Pirinç çorbası, Sütlü çorba, Şehriye çorbası, Şevil çorbası, Tavuk suyu çorbası, Tutmaç çorbası, Umaç (umak, uvmak, oğamaç, oğmaç aşı, oğmaç, oğma, omaç, ovamaç, ömeç, öflemeç, öğcel, öymeç, umaçlı) çorbası. 

Aydın:  
Arapaşı çorbası, Göceli tarhana çorbası, Hamur (kulak) çorbası, Nohutlu paça çorbası, Tarhana çorbası, Tutmaç çorbası, Tükenmez çorbası, Yavru çorbası, Yoğurtlu pirinç çorbası. 

Balıkesir:  
Düğün çorbası, Iskerpit çorbası, Kanarma çorbası, Mercimek çorbası, Midye çorbası, Nohutlu düğün çorbası, Tarhana çorbası, Uğmaç çorbası, Yayla çorbası. 

Bartın:  
Pum pum çorbası. 

Batman:  
Balık çorbası, Bulgur çorbası, Ciğerli nohut çorbası, Ispanak çorbası, İşkembe çorbası, Kelle-paça çorbası, Mehir (tahus, yoğurt) çorbası, Mercimek (nisk) çorbası, Nohut (halise) çorbası, Pirinç çorbası, Sütlü pirinç çorbası, 

Bayburt:  
Ayranlı (toyga) çorbası, Bozaş, Fasulye çorba, Herle (miyane) çorbası, Kavut çorbası, Kesme çorbası, Lahana çorbası, Yayan çorbası. 

Bilecik:  
Düğün çorbası, Oyna aşı (çorbası), Tarhana çorbası, Toğka çorbası, Uğmaç çorbası.

Bingöl:  
Ayran çorbası, Çiriş çorbası, Mercimek çorbası. 

Bitlis:  
Avşar aşı, Ayran aşı, Gebol aşı, Helim aşı, Kan aşı, Kurut aşı, Pıçoç aşı, Turşu aşı, Umanç aşı. 

Bolu:  
Bakla (yoğurtlu) çorbası, Beyaz göce çorbası, Bulgur çorbası, Çatal çorbası, Düğün çorbası, Erişte çorbası, Ezme çorbası, Fasulye çorbası, Gemci çorbası, Helle çorbası, İşkembe çorbası, Keşkeş çorbası, Kırmızı göce çorbası, Kırmızı mercimek çorbası, Matar çorbası, Mısır çorbası, Oğmaç çorbası, Paşa çorbası, Pancar çorbası, Patates çorbası, Süt çorbası, Şehriyeli mercimek çorbası, Tarhana (kızılcık tarhana) çorbası, Tavuklu şehriye çorbası, Tekke çorbası, Torata çorbası, Toyga çorbası, Tutmaç çorbası, Uhut çorbası, Yayla çorbası, Yoğurtlu pirinç çorbası, Yoğurtlu taze fasulye çorbası. 

Burdur:  
Analı-kızlı çorbası, Arapaşı çorbası, Beyaz göce çorbası, Bulamaç (bulamaç) çorbası, Bulgur çorbası, Çatal çorbası, Erişte çorbası, Fasıl (fasulye) çorbası, İrmik çorbası, İşkembe çorbası, Kırmızı göce çorbası, Mercimek (kırmızı) çorbası, Nohutlu tarhana çorbası,Övmek (örnek, oymak) çorbası, Patates çorbası, Pirinçli çorba, Sülük (sakal sarkıdan) çorbası, Sütlü çorba, Şehriyeli mercimek çorbası, Tarhana çorbası, Tekke çorbası, Toyga çorbası, Tutmaç çorbası, Uhut çorbası, Un çorbası, Yayla çorbası, Yoğurtlu pirinç çorbası,. 

Bursa:  
Düğün çorbası, Hamur tutma çorbası, İşkembe çorbası, Tutmaç çorbası. 

Çanakkale:  
Balık çorbası, Erişte çorbası, İşkembe çorbası, Mercimek çorbası, Oma çorbası, Paça çorbası, Sütlü pirinç çorbası, Tarhana çorbası. 

Çankırı:  
Erişte çorbası, Göce çorbası, Madımak çorbası, Pirinç çorbası, Şaştım çorbası, Tarhana çorbası, Toyga çorbası, Tutmaç çorbası. 

Çorum:  
Arabaşı çorbası, Bulgur aşı, Cıngıllı melek aşı, Çal aşı, Çatal aşı, Çiğdem aşı, Düğ (düğü, düğül )aşı, Ekşili aş, Helle aşı, Katıklı (katıklaş, katıklı katma) aşı, Kavurma herlesi aşı, Kırmızı göce aşı, kırmızı mercimek aşı, Körbelle aşı, Mercimekli hamur (erişte, şehriyeli mercimek! aşı, Oğmaç (ovmaç) aşı, Paça çorbası, Pancar çorbası, Patates çorbası, Şütlaş, Tarhana çorbası, Taze fasulye çorbası, Toyga aşı, Tutmaç aşı, Uhut çorbası, yarma (beyaz göce) aşı, Yayla çorbası, Yoğurtlu aş, Yoğurtlu pirinç çorbası. 

Denizli:  
Arabaşı çorbası, Çapıtlı çorba, Kedi börülce çorbası, Mercimek çorbası, Nohutlu paça çorbası, Omaç (Oğmaç) çorbası, Ovme (Oğma) tarhana çorbası, Şehriye çorbası, Tarhana çorbası, Terbiyeli çorba, Tutmaç çorbası, Un çorbası, Yoğurtlu pirinç çorbası. 

Diyarbakır:  
Bütün çorba, Döğme çorbası, Kulak çorbası, Lebeni (yoğurtlu toyga) çorbası, Mercimek çorbası, Musul aşı, Simindirik çorbası. 

Edirne:  
Domates çorbası, Durme çorbası, Ommaç (sütlü) çorbası. 

Elazığ:  
Anam aşı, Bulama aşı, Döğme aşı, Erişte aşı, Kulaklı aş, Kurutlu aş, Kuymak (kuymaç, koymak, kuymuk (un) aşı, Mercimek aşı, Mırmırik aşı, Pirinç çorbası, Tarhana çorbası, un çorbası, yoğurtulu çorba. 

Erzincan:  
Ayran çorbası, Düğürcük lapa çorbası, Erişte çorbası, Herle (un) çorbası, Kesme çorbası, Kurut çorbası, Kuymak çorbası, Lövlezli (taze fasulye) bulgur çorbası, Pıt pıt lapası çorbası, Reyhanlı çorba, Sirkeli çorbası, Tarhana çorbası, Tarhana çorbası, (nohutlu, fasulyeli), Tutmaç çorbası, Un (köfteli) çorbası, Yarma çorbası. 

Erzurum:  
Ayran aşı, Bezirgân çorbası, Bulgur çorbası, Düğün çorbası, Gendimeli ayran çorbası, Herle çorbası, İşkembe çorbası, Kesme çorbası, Kuymak (un) çorbası, Mercimekli Bulgur çorbası, Mercimekli kesme çorbası, Pirinç çorbası, Sebze çorbası, Şehriye çorbası, Tarhana çorbası, Tutmaç çorbası. 

Eskişehir:  
Bamya çorbası, Bıtbıtı çorbası, Bulamaç çorbası, Ovmaç çorbası, Tere çorbası, Topa çorbası, Toyga çorbası, Tutmaç çorbası. 

Gaziantep:  
Börek çorbası, Döğmeli alaca (alacaşora) çorbası, Ekşili malhıta çorbası, İşkembe çorbası, Lebeviye (yoğurtu) çorbası, Maş çorbası, Mercimek aşı, Öz çorbası, Püsürük çorbası, Simindirik çorbası, Tarhana çorbası, Tatlılı malhıta çorbası, Un çorbası, Uyduruk çorba, Yoğurtlu döğme çorbası, Yoğurtlu pirinç (düğün) çorbası. 

Giresun:  
Fasulye çorbası, Mendek çorbası, Oğmaç çorbası, Pancar çorbası, Tel çorbası, Yağlaç (yalaş) çorbası. 

Gümüşhane:  
Dırma çorbası, Fırtılık (fırtfırt) çorbası, Fukara dırma (oğmaç) çorbası, Hoşmeri (un) çorbası, Kavurma herlesi çorbası, Mantı çorbası, Pancar çorbası, Tirina (tirma, tirima) çorbası, Yarpuzlu çorba. 

Hakkari:  
Gulul çorbası, Kıris çorbası, 

Hatay:  
Aya köfteli çorba, Ekşi (ekşili) aşı, Malhıta çorbası, Yoğurt aşı, Yoğurtlu aş. 

Iğdır:  
Yoğurt aşı. 

Isparta:  
Hamur çorbası, İrmik çorbası, Katıklı çorba, Kuymak (un) çorbası, Oğmaç çorbası, Oyma tarhana çorbası, Pirinç çorbası, Sakalı sarkan çorbası, Tarhana çorbası, Tatar çorbası, Top tarhana çorbası, Toyga çorbası, Tutma çorbası. 

İçel:  
Analı kızlı çorbası, Arapaşı çorbası, Börek (mantı, dolma) çorbası, Cılvırı çorbası, Erişte çorbası, Oğmaç çorbası, Fasıl (Fasulye) çorbası, İrmik çorbası, İşkembe çorbası, Katıklı aş, Kulak çorbası, Lepe (bulgur) çorbası, Malhuta çorbası, Mercimek çorbası, Müceddere çorbası, Nohutlu tarhana çorbası,  Paça çorbası, Patates çorbası, Sütlü çorbası, Tarhana çorbası, Tavuk çorbası, Topalak çorbası, Un çorbası, Ülübü çorbası, Yoğurtlu çorba, Yüzük çorbası. 

İstanbul:  
Balık çorbası, Dalyan çorbası, Düğün çorbası, İşkembe çorbası, Şehriye çorbası, Tarhana çorbası, Vardar çorbası. 

İzmir:  
Domatesli şehriye çorbası, Heybeli çorba, İşkembe çorbası, Mutafacık çorbası, Pirinçli domatesli çorba, Sade pirinç çorbası, Sade şehriye çorbası, Tarhana çorbası, Tırkış çorbası, Trança kellesi çorbası, Un (uğmaç) çorbası. 

Kahramanmaraş:  
Ekşili çorba, Kelle paça çorbası, Mercimek çorbası, Pancarlı ekşili (tirşik) çorbası, Pancarlı (tirşik) tarhana çorbası, Patlıcanlı ekşili çorba, Pirinç çorbası, Pirpirimli ekşili çorba, Şalgamlı tarhana çorbası, Tarhana çorbası, Tavuklu şehriye çorbası, Toğga çorbası, Tutmaç çorbası. 

Karabük:  
Göce çorbası, Tutmaç çorbası. 

Karaman:  
Arabaşı, Bulgur çorbası, İşkembe çorbası, Mercimek çorbası, Paça çorbası, Piriç çorbası, Tarhana çorbası, Toyga çorbası. 

Kars:  Anık aşı, Ayran aşı (toyga), Borç çorbası, Cırfır çorbası, Erişte aşı, Evelik aşı, Geşniş (kişniş) aşı, Göce çorbası, Gurut aşı, Katık aşı (yoğurt aşı), Kesme aşı, Kuymuk (un) çorbası, Omak çorbası, Şaştım çorbası, Tarhana çorbası, Un (Hürre) çorbası, Yayım çorbası. 

Kastamonu:  
Ana kız çorbası, Beyaz göce çorbası, Bulgur çorbası, Çatal çorbası, Erişte (yayım) çorbası, Fasulye çorbası, Gemici çorbası, Helle çorbası, Kırmızı göce çorbası, Mercimek çorbası, Mısır çorbası, Miyane çorbası, Ovmaç çorbası, Paça çorbası, Pancar çorbası, Patates çorbası, Şehriyeli mercimek çorbası, Tarhana çorbası, Taze fasulye çorbası, Tekke çorbası, Toyga çorbası, Tutmaç çorbası, Uhut çorbası, Un çorbası. 

Kayseri:  
Arabaşı, Katıklaş, Kesme çorbası, Pancar çorbası, Tarhana çorbası, Tennuri çorbası, Toyga çorbası, Un (köfteli) çorbası. 

Kırıkkale:  
Boz (yarma, kirli) aş, Bulgur çorbası, Döğme çorbası, Düğür çorbası, Havuç çorbası, İşkembe çorbası, Kelle paça çorbası, Kırmızı mercimek çorbası, Patates çorbası, Şehriye çorbası, Tarhana çorbası, Toyka çorbası, Yarma çorbası, Yeşil mercimek çorbası. 

Kırşehir: 
 Arap aşı, Düğ aşı, Katma aş, Kuru tarhana çorbası, Tarhana çorbası, Tırşık çorbası, Yeşil mercimek çorbası. 

Kilis:  
Kölük aşı, Malhıta. 

Konya:  
Arabaşı, Ayranaşı, Ayran tarhanası çorbası, Bamya çorbası, Bulamaç çorbası, Düğün çorbası, İşkembe çorbası, Katıklı aş, Kavrun çorbası, Kikirdek çorbası, Kuskus çorbası, Kuymak (hamur) çorbası, Mercimek çorbası, Mercimekli oğmaç (hamur) çorbası, Pancar çorbası, Patates çorbası, Sebze çorbası, Sütlü çorba, Şehriye çorbası, Tandır çorbası, Tarhana çorbası, Toyga (toğa) çorbası, Tutmaç (kesme) çorbası, Umak çorbası. 

Kütahya:  
Kızılcıklı tarhana çorbası, Miyane çorbası, Oğmaç çorbası, Oğma şehriye çorbası, Tahanlı (miyane) çorbası, Tarhana çorbası, Toğka çorbası, Tutmaç çorbası, Yoğurtlu çorba, Yoğurtlu çevirme çorbası. 

Malatya:  
Helle çorbası, Kulak çorbası, Kuymak (un) çorbası, Malhuta çorbası, Pıt pıt çorbası. 

Manisa:  
Arapaşı, İşkembe çorbası, Nohutlu hamur çorbası, Nohutlu paça çorbası, Nohutlu tarhana çorbası, Oğmaç çorbası, Tarhana çorbası, Tutmaç (hamur) çorbası, Yoğurtlu Pirinç çorbası. 

Mardin:  
Çoban çorbası. 

Muğla: 
Arabaşı, Bulgur çorbası, Çilemez (un) çorbası, Dutmaç çorbası, Göce tarhana çorbası, İnce tarhana çorbası, Nohutlu paça çorbası, Nohutlu hamur çorbası, Tarhana çorbası, Terbiyeli pirinç çorbası, Yoğurtlu pirinç çorbası. 

Muş:  Gebol çorbası, Sade yoğurt çorbası, Yala çorbası, Yoğurt çorbası. 

Nevşehir:  Dolma (mantı, börek) çorbası, Patates çorbası, Tandır çorbası. 

Niğde:  Erişte çorbası, Kedi batmaz (un) çorbası, Kızılcık çorbası, Kuskus çorbası, Kuymak çorbası, Oğmaç (uğmaç) çorbası, Pancar çorbası, Tarhana çorbası, Yayla çorbası, Yoğurtlu (toyga) çorbası. 

Ordu:  
Beyaz göce çorbası, Bulgur çorbası, Çatal çorba, Erişte çorbası, Fasulye çorbası, Gemici çorbası, Hamsi çorbası, Helle aşı, Isırgan çorbası, Kırmızı göce çorbası, Madımak çorbası, Mısır çorbası, Ovmaç çorbası, Paça çorbası, Pancar çorbası, Peskütan (toyga) çorbası, Şehriyeli mercimek çorbası, Taze fasulye çorbası, Taze mısır çorbası, Tekke çorbası, Tırhıt çorbası, Toyga aşı, Tutmaç çorbası, Uhut çorbası, Yağlaş (un) çorbası, Yayla çorbası, Yoğurtlu pirinç çorbası. 

Rize:  
Arpa çorbası, Arpa şehriyesi çorbası, Ayran çorbası, Buğday çorbası, Çömlek çorbası, Fasulye (lobya) çorbası, İşkembe çorbası, Kabak çorbası, Kasa lahana çorbası, Korkota çorbası, Kuru fasulye çorbası, Paça çorbası, Pirinç çorbası, Şehriye çorbası, Un çorbası, Yayla çorbası, Yoğurt çorbası. 

Sakarya:  
Arpa çorbası, Ispanak çorbası, İşkembe çorbası, Kuymak çorbası, Lahana çorbası, Mercimek çorbası, Mısır çorbası, Paça çorbası, Pirinç çorbası, Sebze çorbası, Sütlü çorba, Sütlü pirinç çorbası, Tel ya da arpa şehriyesi çorbası, Tarhana çorbası, Tavuk çorbası, Uğmaç çorbası, Un çorbası, Yayla çorbası, Yoğurt çorbası, Yoğurtlu bulgur çorbası. 

Samsun:  
Beyaz göce çorbası, Bulgur çorbası, Kara lahana çorbası,  Bükme çorbası, Çatal çorba, Erişte çorbası, Fasulye çorbası, Gemici çorbası, Helle aşı, Kavurma herlesi çorbası, Kedi batmaz çorbası, Kırmızı göce çorbası, Kırmızı mercimek çorbası, Kuymak (un) çorbası, Mısır çorbası, Ovmaç çorbası, Paça çorbası, Pancar çorbası, Patates çorbası, Pohot çorbası, Şehriyeli mercimek çorbası, Taze fasulye çorbası, Tekke çorbası, Toygar çorbası, Tutmaç çorbası, Uhut çorbası, Yayla çorbası, Yoğurt çorbası, Yoğurtlu çorba, Yoğurtlu pirinç çorbası. 

Siirt:  
Ayran çorbası, Ayranlı yarma (şişe-şirten) çorbası, Bulgur çorbası, Mercimek çorbası, Nube çorbası, Pırtike çorbası.  Siirt ilinin 6 çorbası belirlenmiştir. 

Sinop:  
Kırlangıç çorbası, Pirinç çorbası. 

Sivas:  
Arapaşı, Bacaklı çorba, Bulgur çorbası, Düğülçek çorbası, Evelik çorbası, Herle (bozherle) çorbası, ince erişte çorbası, Kanarma çorbası, Katıklı çorba, Kavurma herlesi çorbası, Kelle çoş çorbası, Kesme çorbası, Keş çorbası, Madımak çorbası, Mercimek herlesi çorbası, Mercimekli bulgur çorbası, Pancarlı ayran çorbası, Patates çorbası, Peskütan çorbası, Pirinç çorbası, Rumeli (tarhana) çorbası, Şalgam çorbası, Şehriye çorbası, Tavka çorbası, Toyga çorbası, Tutmaç çorbası, Umaç çorbası, Yağlaş çorbası, Yoğun Erişte çorbası. 

Şanlıurfa:  
Ayran (toyga) çorbası, Basma köfte çorbası, Hamurlu çorba, Malhuta çorbası, Mercimek aşı, Pıt pıt çorbası, Püşürük (un) çorbası, San şorba, Simindirik çorbası, Şöşberek çorbası, Tiritli köfte çorbası, Yoğurt çorbası. 

Şırnak:  
Bulgur (safar) çorbası, Ispnak çorbası, Mercimek çorbası, Pirinç çorbası, Şehriye çorbası, Yarma (şış) çorbası, Yoğurt (mehire) çorbası. 

Tekirdağ:  
Ispanak çorbası, Kabak çorbası, Labada çorbası, Umaç çorbası. 

Tokat:  
Bacaklı çorba, Beyaz göce çorbası, Bulgur çorbası, Bütün çorba, Çatal çorbası, Daru (mısır) çorbası, Düğ aşı, Erişte çorbası, Fasulye çorbası, Gendime (un) çorbası, Helle çorbası, Hoşmeri (un) çorbası, Katıklı aş, Kesme çorbası, Keş çorbası, Kırmızı mercimek çorbası, Ovmaç çorbası, Paça çorbası, Pancar çorbası, Patates çorbası, Şehriyeli mercimek çorbası, Tarhana çorbası, Taze fasulye çorbası, Tekke çorbası, Toyga aşı, Tutmaç çorbası, Uhut çorbası, Yarma (ayran) çorbası, Yayla çorbası, Yoğurtlu pirinç çorbası. 

Trabzon:  
Beyaz göce çorbası, Bulgur çorbası, Çatal çorbası, Erişte çorbası, Fasulye çorbası, Gemici çorbası, Hamsi çorbası, Helle aşı, Kabaklı lahana çorbası, Kırmızı mercimek çorbası, Kuymak (un) çorbası, Lahana çorbası, Ovmaç çorbası, Paça çorbası, Pancar çorbası, Patates çorbası, Sütlü kabak çorbası, Şehriyeli mercimek çorbası, Taze fasulye çorbası, Tekke çorbası, Tirina çorbası, Toygar çorbası, Tutmaç çorbası, Uhut çorbası, Un çorbası, Yağlaş çorbası, Yayla çorbası, Yoğurtlu mısır çorbası, Yoğurtlu pirinç çorbası. 

Tunceli:  
Ayranlı çorba, Balık çorbası, Bezelye çorbası, Bulgur çorbası, Çökelik çorbası, Döğme çorbası, Düğün çorbası, Ekşime çorbası, Erişte çorbası, Etli çorba, Fasulye çorbası, Isırgan çorbası, Ispanak çorbası, İşkembe çorbası, Lahana çorbası, Mercimek çorbası, Nohut çorbası, Paça çorbası, Pırasa çorbası, Pirinç çorbası, Sütlü çorba, Tarhana çorbası, Tavuklu çorba, Un çorbası, Yarpuz çorbası, Yayla çorbası, Yoğurtlu çorba. 

Uşak:  
Fide çorbası, Mercimek çorbası, Pirinç çorbası, Şehriye çorbası, Tarhana çorbası. 

Van:  
Ayran aşı, Çortu (çortdi) aşı, Mişevişi çorbası, Tutmaç çorbası. 

Yozgat:  
Arabaşı, Bozaş . 

Zonguldak:  
Bulgur çorbası, Gocu çorbası, Göce çorbası, Kesme çorbası, Mercimek çorbası, Mısır çorbası, Nohut çorbası, Pum pum çorbası, Tarhana çorbası, Tıntış çorbası, Uğmaş çorbası, Un çorbası.

Bir ya da birden çok kum tepesinden oluşan uzun kumul...

Sif,
Şuşe,
Eksibe,
Kumul,
Nühbur,
Nehabir,
Ganga,
Bir ya da birden çok kum tepesinden oluşan uzun kumul.

Zayıf yapılı, güçsüz...

Debil,
Fransızca débile.
Bedensel ve zihinsel bakımdan güçsüz.

Farsça, Natüvan [ ناتوان ] 
Güçsüz, zayıf. 

Arapça, Zayıf, güçsüz, zaif [ ضعيف ] 

Farsça Zayıf, cılız, lagar [ لاغر ]  

Dengesiz, sarsak, sendelemiş.
Zayıf yapılı, güçsüz (kimse). 
Bitkin, halsiz, güçsüz. 
Gücü olmayan, kuvvetsiz, zayıf: .
Gücü yetişmeyen, aciz, zebun.

Debile kelimesinin anlamı ise; Cansız 

İçten olmayan, yapmacık ...

Zahiri,
Suni,
Yapay,
Yapmacık,
İçten olmayan,
Suri,
Sahte,

Arapça, zahiri,  [ ظاهری ] 
Dış görünüş ile ilgili olan.
Dıştan görünen, meydanda olan.
Görünüşteki.
Görünen, 
Görünürdeki.
Görünüşte.

Arapça, suri kelimesinin anlamı surete ait, görünüşe ait ve müteallik demektir. 
Hakiki, ciddi ve samimi olmayan yani zahiridir.
Dış görünüşe ait, görünüşte.
Surete ait, görünüşe ait. 
Gerçek dışı, ciddi ve samimi olmayan.
Görünüşte.

Zahiri kelimesinin mecaz anlamdaki manası yapmacık demektir.

İlgeç ...

Edat,
Arapça, edat, (ﺍﺩﺍﺕ) 
İlgeç,
Tek başına anlamı olmayan, sonuna geldiği sözle cümledeki diğer kelimeler arasında ilişki kuran kelime türü, ilgeç.

Bağımlı kelime,
Bağlaç, takı, ünlem.

Arapça’da yardımcı kelime anlamındadır.
Türkçe’de tek başına manası olmayıp cümle içinde gramer görevi bulunan kelimedir.
Edat sözü önceleri dilimizde bağlaç, takı ve ünlem cinsinden kelimelerin hepsi için kullanılmıştır.  
Ancak bugün ise bağımlı kelimelerden yalnız takı karşılığı kullanılmaktadır.

Edat grubu, Takı öbeği. 
Edat-ı haber, Bildirme eki. 

İşaretler, belirtiler...

Alaim,
İşaretler, 
Belirtiler.
Arapça, alaim, (ﻋﻼﺋﻢ) İzler,
İşaretler, deliller. 
Alamet,
Alamet, belirti, işaret, iz, nişan.

Arapça alamet kelimesinin çoğul halidir.
Alametler, nişanlar, izler.

Alaimi sema, (ﻋﻼﺋﻢ ﺳﻤﺎ)  
Gök kuşağı, 
İngilizce, rainbow olarak bilinen gök kuşağı;
Gökkuşağı, Yağmur kuşağı, Ebe kuşağı, Ebekuşağı, Alkım, Eleğimsarma, Hacılar kuşağı.

Böğürtlene benzeyen çayı, dondurması, likörü, reçeli ve pastası yapılan kırmızı, parçacıklı bir meyve ...

Ahududu,
Frambuaz,
Ağaç çileği.
İngilizce raspberry
Fransızca framboise

Frambuaz'ın Türkçede çeşitli teleffuzları-söyleyiş şekilleri şöyledir.

Fıramboaz, Fremboaz, Franbuaz, Framboğaz, Franboaz, 
Fırambuğaz, Franboğaz, 
Fıramboaz, Fıranbuaz, 
Frambuaz.

Böğürtlene benzeyen kırmızı, parçacıklı meyvesi vardır. Çayı, dondurması, likörü, reçeli ve pastası (turta ve cheesecake) güzel olur.


Frambuazlı Cheesecake.
Frambuazlı turta.
Ahududu likörü.
Ahududu Reçeli.
Ahududu yaprağı çayı.
Frambuazlı Dondurma.

Son yıllarda tüketiminin bolca olması (moda) üzerine seri üretimine başlanmıştır. Yılda 2 kez meyve veren oldukça arsız bir bitkinin meyvesidir.

Ahududu, gül ailesinin Rubus cinsinden, idaeobatus alt türünde bulunan çok sayıda bitki türünün yenilebilir meyvesidir. Ahududu odunsu saplı, çok yıllık bir bitkidir. Görüntü olarak böğürtleni andırsa da arada bazı bakımından farklar bulunuyor. Ahududunun en yaygın iki türü vardır, Kırmızı ve Siyah. Meyvenin en çok etli kısmından yararlanılıyor. Ancak yapraklarından da faydalanılıyor.

Amerikan Kanser Araştırmaları Enstitüsü'nün bir raporunda, ahududu da birçok meyve ve sebzede bulunan doğal bir fenol antioksidan olan ellagik asit açısından zengin olduğu ve ellagik asit, hekza hidroksidifenik asidin dilaktonu olup cilt, akciğer, mesane, meme ve yemek borusu kanserlerinde önleyici fonksiyonu açıklanmıştır.

Şimdi aşağıdaki turtayı farklı bir lezzet için mutlaka deneyin. 
Ama Frambuazlı dondurmadan asla vazgeçmeyin derim.

Frambuazlı Turta


Malzemeler;
125 gram tereyağı
1 çay bardağı sıvı yağ
1 çay bardağı toz şeker
1 adet yumurta 4 su bardağı un
300 gram frambuaz
2 çay bardağı pudra şekeri.


Yapılışı:
Un haricinde bütün malzemeleri bir kaba alın ve karıştırın. Unu azar azar ilave edin, yoğurun.

Yumuşak bir hamur elde edin. Hamurun üçte ikisini fırın kağıdı serilmiş Ø23 cm' lik kelepçeli turta kalıbına yayın. Önceden ısıtılmış 180 °C,  15 dakika pişirin. Kalan hamuru donması için buzdolabına kaldırın.

Turtanın arası için:
Frambuazları tencereye alın damak tadınıza göre pudra şekerini ayarlayın karıştırın. Suyunu bırakınca mısır nişastasını da ekleyin. Kıvam alınca ocaktan alın. Pişen hamurun üzerine dökün. Buzluktan kalan hamuru çıkartın ve frambuazın üzerini kapatacak şekilde rendeleyin. 180 °C, derecelik fırında üzeri kızarana kadar pişirin.
Afiyet Olsun.

Popüler Yayınlar

Takipçiler

Yeni içerikler için takip edin!

BULMACA ANSİKLOPEDİSİ