“Koşaç” da denen ve ulandığı sözcüğe kesinlik ya da olasılık anlamı katan ek...

-dir, 
-dır, 
Koşaç,
Koşan,
Kopula,
Ekfiil,
İng. copula,

Eski dilde, Arapça haber edatı,
Ulandığı sözcüğe kesinlik ya da olasılık anlamı katan ve “koşaç” da denilen ek.
Ad cümlelerinde özne ile yüklemi birleştiren, yükleme güçlü ihtimal, olumluluk, olumsuzluk, süreklilik, kesinlik kavramları veren -dır / -dir eki veya değil kelimesi.

Başlı başına anlam taşımayan, birlikte kullanıldığı sözcüğe olumluluk veya olumsuzluk, sürerlik, kesinlik, kuvvetli ihtimal kavramları veren -dir eki veya değil sözcüğü.
Yüklemi özneye bağlıyan (koşan) kelime.
Özne-yüklem önermesinde özne ile yüklemi birbirine bağlayan -dır (-dırlar) ya da değildir (değildirler) biçimindeki deyim.

“Koşaç” da denen ve ulandığı sözcüğe kesinlik ya da olasılık anlamı katan ek.

Popüler Yayınlar

İzleyiciler

Yeni içerikler için takip edin!

BULMACA ANSİKLOPEDİSİ