İlgeç ...

Edat,
Arapça, edat, (ﺍﺩﺍﺕ) 
İlgeç,
Tek başına anlamı olmayan, sonuna geldiği sözle cümledeki diğer kelimeler arasında ilişki kuran kelime türü, ilgeç.

Bağımlı kelime,
Bağlaç, takı, ünlem.

Arapça’da yardımcı kelime anlamındadır.
Türkçe’de tek başına manası olmayıp cümle içinde gramer görevi bulunan kelimedir.
Edat sözü önceleri dilimizde bağlaç, takı ve ünlem cinsinden kelimelerin hepsi için kullanılmıştır.  
Ancak bugün ise bağımlı kelimelerden yalnız takı karşılığı kullanılmaktadır.

Edat grubu, Takı öbeği. 
Edat-ı haber, Bildirme eki. 

Popüler Yayınlar

İzleyiciler

BULMACA ANSİKLOPEDİSİ