Protestanlık Reformu geleneğini kabul eden, 1572 yılında Paris'te kıyıma uğrayan Fransız Protestanlarına verilen ad ...

Huguenots,
Fransızca: Les huguenots,
Reform geleneği izleyen etno dini bir Fransız Protestan grubudur.
Huguenotlar, Protestanlık Reformu geleneğini kabul eden Fransız Protestanları' dır. 
Fransız Dinleri Savaşı olarak bilinen bir dizi dini çatışma, 1562-1598 arasında yaşandı. 


Bu dönemdeki en önemli olay, 23 Ağustos 1572 tarihinde Paris’te başladı. Katolik milisler, ellerinde bıçak ve kılıçlarla Protestanları evlerinden dışarı çıkarıp boğazlarını keserek Paris’i kan gölüne çevirdiler. Bütün Fransa’ya yayılan Aziz Bartolomeus Yortusu (Saint Barthelemy) kıyımı oldu. Paris’teki hemen bütün Huguenot önderleri yok edildi, bütün ülkede binlerce Protestan katledildi. Bu kıyım Fransız tarihinin en karanlık sayfalarından birisini oluşturmaktadır.

Binlerce Protestan'ın genel olarak taciz edilmesi ve inanç değiştirmeye zorlanması yıllarca sürdü. 1685 yılında XIV. Louis Nantes Fermanını yürürlükten kaldırdı. Bundan sonra çok sayıda Huguenot, Güney Fransa'nın uzak dağ köylerine sığındı. İngiltere, ’ye sürgüne gittiler. Bunu izleyen birkaç yıl içinde 400 bini aşkın Fransız Protestan, İngiltere, Prusya, Felemenk, Almanya, İsviçre ve Amerika’ya göç etti.

XIV. Louis 1715 yılında Fransa’da Protestanlığı tümüyle yasakladığını ilan etti. Buna karşılık aynı yıl Huguenot’lar Nimes’de Protestan Kilisesini yeniden oluşturmak üzere bir konferans topladılar ve sayıca çok azalmakla birlikte ülkedeki varlıklarını korudular. 
1745-1754 arasında Huguenot’lara yönelik baskılar yeniden arttı. Protestanların ezilmesi 1764 yılında sona erdi. Ancak Fransız kamuoyu bu baskılara karşı çıkmaya başlamıştı. Katolik din adamlarının şiddetli muhalefetine karşın 1787 yılında bir fermanla Huguenot’ların yurttaşlık hakları kısmen tanındı. 
1789 Fransız Devrimi sırasında Ulusal Meclis din özgürlüğünü kabul ederek Protestanların tüm devlet görevlerine ve her türlü mesleğe girebilmelerini sağladı.

Popüler Yayınlar

İzleyiciler

BULMACA ANSİKLOPEDİSİ