1922’den sonra halkın Atatürk’e verdiği ad....

Halaskargazi,
1922’den sonra halkın Atatürk’e verdiği ad.

Halaskar Gazi,
1922 yılından itibaren Gazi Mustafa Kemal’e Halaskar Gazi denmiştir. 
Halas, Arapçada, kurtulma, kurtuluş anlamında isimdir. Kar ise Farsça bir ek olup isimlere katılarak o işi yapan anlamını verir. Halaskar, kurtarıcı anlamına gelmektedir.

Atatürk'e verilen ad ve unvanlar;
Mustafa Kemal, 19.yüzyılın son çeyreğinde Selanik’te dünyaya gelen ve seçilmiş anlamında isimlendirilen “Mustafa”; öğretmeni tarafından yetenekleri ve zekası ile sınıftaki diğer Mustafalardan ayırt etmek üzere adının sonuna Kemal eklemesiyle Mustafa Kemal adını almış.

Mustafa Kemal Bey,
Anafartalar Kahramanı,
Müşir Gazi Mustafa Kemal Paşa,
Başkomutan Mustafa Kemal Paşa,
Müşir (Mareşal),
Anafartalar Kahramanı Mustafa Kemal
Büyük Millet Meclisi Reisi Başkomutan Mustafa Kemal Paşa
Kaderin Adamı,
İstanbul'u Kurtaran Kahraman,
Payitaht Kurtaran Kahraman,
Milli Timsal,
Gazi Paşa Hazretleri,
Gazi Paşa Kumandanı,
Büyük Millet Meclisi Reisi Başkumandan Gazi Mustafa Kemal Paşa Hazretleri,
Müşarunileyh,
Dahi-i Muazzam,
Kumandanı Besalet (Kahraman Komutan),

Türkiye Reisicumhuru Gazi Müşir Mustafa Kemal Paşa Hazretleri,
Sevgili Yurdun Gece Nöbetçisi,
Halaskar Gazi,
Münci-i Azam,
Millet Mektepleri Başöğretmeni,
En Büyük Türk tanımıyla özdeşleşen Bozkurt,

Türklerin Atası, Atatürk.

Popüler Yayınlar

İzleyiciler

Yeni içerikler için takip edin!

BULMACA ANSİKLOPEDİSİ