İzmaritgillerden bir balık ...

İspari,
Sarpa,
Çitari,
Küpes,
Trança,
Çopirina,
Melanurya Balığı ,
(Melani, Minanir, Melanar)

İzmaritgillerden bir balık cinsi ...
İzmarit Balığı (Macna smaris).

İsparoz,
(Diplodus annıüaris) 
İspari, karagöz balığının yakınıdır. İsparoz balığı, isparya veya ispari olarak bilinir. Vücudu yanlardan basık, elips şeklindedir. İri pulları vardır. Rengi sırtta hafif esmer renktedir. Vücudu gümüşi beyaz renktedir. Karın yüzgeci sarı renktedir. Kuyruk kısmında siyah benek vardır. Ağzı küçük ve kuvvetlidir. Bu özellikleri ile karagöz balığına benzer. 

Yurdumuzdaki tüm denizlerde bulunur. Yazları kıyılara sokulur kışları 90-100 metre derinlere çekilir. Esas olarak karagöz, ve lidaki gibi balıklar avlanırken ispari de rastgele oltaya takılır. 

Oltacılık dışında ispari nadiren de olsa uzatma ve fanyalı ağlarla da yakalanabilir. Sayıca fazla olmadığından ve çok avlanmadığından ekonomik değeri yoktur denebilir. Eti lezzetli sayılır.

Ankara'nın su ihtiyacını sağlayan barajlardan biri ...

Akyar,
Akyar Barajı, 

Ankara'da, Bulak Çayı üzerinde, içme suyu temini amacıyla 1996-2001 yılları arasında inşa edilmiş bir barajdır. 

Bu amaçla Eğrekkaya Barajı' nın beslenmesi amacıyla yapılmıştır. Ankara' nın 90 km. kuzeyinde, Kızılcahamam ilçesine 12 km uzaklıktadır. 
Ankara'nın su gereksinimini sağlayan barajlar;


Çamlıdere Barajı,
Ankara'nın Çamlıdere ilçesinin Bayındır Çayı üzerindedir. İçme suyu temini amacıyla 1976-1985 yılları arasında inşa edilmiştir. Ankara' ya su temin eden en büyük baraj olup, şehrin kuzey batısındadır. İvedik Arıtma Tesislerine 60 km. uzaklıktadır. Barajın toplam su hacmi 1.220 milyon m³ dür. Ölü hacmi 150 milyon m³ ve baraj kret kotu 995 m. dir. Ankara' ya su temin eden en büyük barajdır.

Çubuk II Barajı,
 Ankara'da, Çubuk Çayı üzerinde, içme suyu temini amacı ile 1961-1964 yılları arasında inşa edilmiştir. Çubuk ilçesinin 5 km. kuzeyindedir. Toprak dolgu baraj tipi olup, gövde hacmi 1.1 milyon m³ dür. Akarsu yatağından yüksekliği 61 m. dir. Barajı Mendek, Kışla, Hacıkadın, Bağırcan, Çayır ve Kırkpınar dereleri beslemektedir. 

Çubuk II Barajından çekilen su, Pursaklar Arıtma Tesisinde arıtılır. Çubuk ilçesinin su ihtiyacı da bu barajdan karşılanır. 35 km. isale hattı ile Ankara'ya ulaştırılır.

Kesikköprü Barajı-Kızılırmak,
Kesikköprü Barajından her biri 128 km. uzunluğunda 3 ayrı boru hattı ile İvedik İçme Suyu Arıtma Tesisine ulaşır. Kesikköprü Barajı, Ankara'nın Bala ilçesinde, Kızılırmak üzerinde, sulama ve enerji üretimi amacıyla 1959 - 1966 yılları arasında inşa edilmiştir.

Elmadağ - Kargali Yeraltı Barajı ,

Elmadağ ilçesinin su sorununu çözmek için Kargalı mevkinde inşa edilen yeraltı barajıdır.  Elmadağ-Kargalı Yeraltı Barajı 2.5 milyon m³ kapasitelidir. Baraj kompleksi içerisinde entegre su arıtma sistemine sahiptir. En büyük kapasiteli yer altı barajı olan Elmadağ Kargalı Barajı, yerin 14 metre altında inşa edilmiştir. Elmadağ Kargalı Barajı'nın toplam kapasitesi 2,5 milyon m³ tür.

Kavşakkaya Barajı, 
Kavşakkaya Barajı, Ankara'nın Çubuk ilçesine 30 km uzaklıktadır.  Özlüce mahallesindedir.  2005-2007 yılları arasında, Ovaçayı üzerinde, içme suyu üretmek amacıyla inşa edilmiştir.   Ankara-Kazan İlçesinin 25 km. kuzey doğsundadır.

Kurtboğazı Barajı,

1963- 1967 yıllarında yapılmıştır. Ankara' nın kuzeyinde İvedik arıtma tesislerine 47 km. uzaklıktadır. Maksimum su hacmi 92 milyon m³. tür. Barajı Bahtılı, Mera, Kınık, Pazar, Uzunöz, Bostan, Kayıcık, Batak, İğmir, Kirazlı, Eneğim ve Karaboya dereleri beslemektedir.  İvedik Arıtma Tesislerine, iki adet ø 2200 lük isale hattı ile su sağlamaktadır. Baraj hattının uzunluğu, 47 km. dir. Kurtboğazı Barajı, Kurtboğazı Çayı üzerindedir.

Eğrekkaya Barajı,

Eğrekkaya barajı, 1985-1992 yılları arasında yapılmıştır. Eğrekkaya Barajı, Ankara' ya 70 km, Kızılcahamam'a 3 km uzaklıktadır. Hamam Çayı ve Salın Çay'larını depolamaktadır.  Akyar barajından aktarılan su ile birleştirerek Ankara’nın su ihtiyacını karşılar. Çekerek ve Sey dereleri besler.  Kurtboğazı Barajını beslemek amacıyla yapılmıştır. Ankara' nın 75 km. kuzeyinde, Kızılcahamam' a 3 km. uzaklıktadır. Baraj göl hacmi 112 milyon m³,  ø 2200 lük isale hattı ile Kurtboğazı Barajı beslenmektedir. 


AKYAR BARAJI, Turna Balığı Avlanması

Akarsularda çamaşır yıkarken kullanılan yassı taş ...

Kesitaşı,
Keysi taşı,
Çamaşır taşı,
Akarsularda çamaşır yıkarken kullanılan yassı taş ...

Halk dilinde, dere kenarları veya çeşme başlarında çamaşırların üzerine konup tokmakla dövüldüğü büyük yassı taş. Çamaşırların dövüldüğü bu tokmak, tokaç olarak bilinir.


Çamaşır yıkarken kullanılan yassı taş.
Akarsularda yıkanan çamaşırların üzerinde tokmakla dövüldüğü yassı taş.

Eritre'nin para birimi ...

Nakfa,
Eritre'nin para birimi.
Nakfa (ERN)
Eritre Devleti,
Hagere Ertra.
ሃገረ ኤርትራ
دولة إرتريا
Dawlat Iritriya EritreEritre ülkesi, Doğu Afrika'nın kuzeyinde bir ülkedir. Ülkenin güneyde Etiyopya, güney doğusunda Cibuti ve Batısında Sudan ile çevrilmiş olup doğu-kuzeydoğusunda Kızıldeniz vardır. Yemen, Suudi Arabistan topraklarının tam karşısındadır. Dahlak Takımadası ve Hanish Adalarının birkaçı Eritre'ye aittir. Başkenti Asmara'dır. Başkent Asmara, ülkenin en büyük şehridir.

Eritre, 1 Ocak 1890 yılında İtalya tarafından işgal edilerek kolonilerine katılmıştır. Eritre, Etiyopya devletinin iki yüz yıldan beri bir parçası olarak varoldu. Bu birliktelik,  1991 yılına kadar devam etti. 1993 yılında, BM kararı ve gözetiminde referandum yapıldı. Etiyopya'dan bağımsızlığını tercih etti. 

Eritre, Etiyopya gibi iki büyük dine ev sahipliği yapan çok dilli ve çok kültürlü bir ülkedir. Ülkede  dokuz etnik grup bulunur. Resmi dili olmamasına rağmen hükümet tarafından Tigrinyaca ve Arapça resmi yazışmalarda kullanılıyor. İngilizce dili uluslararası iletişimde ve eğitim kurumlarında kullanılıyor. İtalyanca dili ise eski işgal döneminden kalan kuşak tarafından tarafından kullanılıyor. Ayrıca ülkede bulunan aşiretler ve halklar tarafından Afar, Bilen, Hedareb, Nara, Saho, Tigre ve Kunama dilleri de kullanılmaktadır. Halkın etnik olarak dağılımı; Tigray-Tigrinya %50, Tigre %40, Afar %4, Saho %3, diğerleri ve İtalyan %3 dür.

Isparta'nın Aksu ilçesinde bir mağara ...

Civ,
Civ Mağarası (Aksu ilçesi),

Isparta'nın Aksu ilçesinin doğusunda, Kızıldağın kuzeybatısında bulunan Çayır yaylasındadır. 

Düden konumunda gelişmiş dikey bir mağara olup basamaklar halinde -240 m. derinliğe kadar inilebilmektedir. 
Isparta'nın en derin mağarasıdır. Isparta'nın diğer mağaraları;

Zindan Mağarası (Aksu İlçesi),
Göller Bölgesi Yöresindedir. Toplam Uzunluğu 760 m. olan mağara yatay ve yarı aktif bir mağaradır. Romalılardan bu yana bilinen ve kullanılan bir mağaradır. Mağara doğal ve arkeolojik SİT alanı olarak tescil edilmiştir.

İnönü Mağarası (Eğirdir İlçesi),
Sarıidris Köyünün 1.5 km. güneyindedir. Mağara yatay ve kuru olup, 227 m. uzunluktadır. 

Erenler Mağarası (Aksu ilçesi),
Havutlu Köyü Erenler Tepesindedir. Uzunluğu 57 m. dir. Kuru bir mağaradır. 

Kuz Mağarası (Sütcüler İlçesi),
Kesme Kasabası'nın güneybatısında, Asar Tepe yakınındadır. mümkündür. Toplam uzunluğu 224 m. Sıcak ve yarı kuru bir havaya sahiptir. Kuzmağarası, fosil bir mağaradır. 

Ayı ini Mağarası (Yalvaç İlçesi),
Yalvaç'ın yaklaşık 15 km. kuzeydoğusunda bulunur. Ayıini Mağarası, Sultan Dağları'nın güney eteklerindedir. Nazilli Deresi'nin yukarı bölümünde yer alır. Mağara 407 m. uzunlukta, yatay olarak gelişmiş, fosil bir mağaradır. Soğuk ve yarı nemli bir havaya sahiptir.

Kadı Deliği Mağarası (Sütçüler ilçesi),
Çandır Köyü'nün 8 km. uzağındadır. Kartalbaşı Tepesi'nin kuzeyindedir. Uzunluğu 81 m.dir. Dar bir ağızdan dik bir inişle girilebilir. 

Karataş Mağarası (Yenişarbademli ilçesi),
İlçenin batısındaki Pınargözü Mağarasının yakınında olup bağlantılı olduğu düşünülüyor. Düden konumunda olan ve fosil bir mağaradır. Derinliği -112 m.dir. Hava sirkülasyonu vardır.

Pınargözü Mağarası (Yenişarbademli İlçesi),
Yenişarbademli'nin 11 km. batısında yer almaktadır. Pınargözü Mağarası, 1991 yılında ulaşılan 12 km.lik uzunluğu ile Türkiye'nin en uzun mağarasıdır. 

Gümüş İni Mağarası (Aksu İlçesi),
Yayla Deresi civarındadır. Uzunluğu 201 m.dir. Mağaranın içi damlataş oluşumları, düdenler ve küçük havuzlarla süslüdür. Kuru bir mağaradır. Gerektiğinde sığınak olarak da kullanmaya elverişlidir.

Kapıkaya Mağarası (Merkez ilçe),
Güneyce Köyünün 3 km. güneyinde Kapıkaya Tepesindedir. Toplam uzunluğu 87 m.dir. Muhtemelen tarihi dönemlerde kullanılmıştır.  

Güvercinlik Mağarası (Keçiborlu ilçesi),
Aydoğmuş Köyü Akdağ civarındadır. Kireç taşları içinde sarkıt, dikit ve sütunlarla mağara bölümlere ayrılmıştır. Uzunluğu 65 m.dir.   

Peynir İni Mağarası (Senirkent ilçesi),
Garip Köyünün 4 km. güneydoğusundaki Obruk Taşı yamacındadır. Uzunluğu 6 m. dir. Kuyu şeklinde bir girişten sonra mağara yatay olarak bir kırık boyunca devam etmektedir. Ulaşım yürüyerek sağlanır. Dışarıya göre mağara ısısı çok düşük olup yöre halkı tarafından peynir deposu olarak kullanılmaktadır. 

Taşkapı Mağarası (Sütçüler),
Şahne Mağarası (Çandır ilçesi),

Kuyukuyu Mağarası (Aksu ilçesi),
Dedegöl Dağında 1996 yılında keşfedildi. Toplam 832 metrelik derinliği ve 1231 m. uzunluğu ile dünyanın en derin mağaraları içindedir. (118. sırada)

Yunan mitolojisinde zaferi simgeleyen kanatlı kız ...

Nike,

Nike, bir yunan mitolojisi tanrıçası. 
Athena’nın evlatlarından bir tanesi olan Nike, zafer tanrıçasıdır. 

Yunan mitolojisinde zafer tanrıçasıdır. Roma mitolojisindeki karşılığı Victoria’ dır. 


Nike, çok hızlı koşma ve uçma yeteneğine sahiptir. İnsan görünümündedir. Pallas ve Stiks'in kızı, Zelus (Şevk), Kratos (Dayanıklılık) ve Bia'nın (Şiddet) kardeşidir. 

Nike ve çocuklarının hepsi, Zeus’un eşleridir.

Uzun ve ince topuklu kadın ayakkabısı ...

Stiletto,
Uzun ve ince topuklu kadın ayakkabısı.
Stiletto kadın ayakkabısı, ince zarif ve uzun topukları olan çok hoş bir ayakkabı çeşididir. Oldukça eski bir ayakkabı çeşididir. Ancak bu günlerde yeniden moda olmuş, popüler bir türdür. Genelde topuklu ayakkabılar kadınların ayağını rahatsız eder. Ancak hiçbir kadın topuklu ayakkabıdan vazgeçemez. Siyah ve kırmızı ayakkabılar geceleri çok kullanılan renktir. Her renk elbise ile kombin edilebilir.Diğer Kadın Ayakkabı çeşitleri;
Kedi Topuk Ayakkabı, Kalın ya da ince topukları bulunan kedinin yavrusunun topukları olarak da bilinen topuk çeşididir. İnce ve alçak topuklu ayakkabılara verilen isimdir.

Makara Topuklu Ayakkabı, Kum saatine benzeyen bu ayakkabının topuğu kalın başlayıp ortada incelip sonra tekrar kalınlaşır. Makaraya benzediği için makara topuklu ayakkabı denmiş. Kalın bir şekilde başlayıp orta kısımlarına doğru hafif bir şekilde incelen ve taban kısmına yaklaştıkça tekrar kalınlaşan bu ayakkabı türü genelde diğer ayakkabı türleri kadar tercih edilmez.

Lita Topuk Ayakkabı, Ahşap topuklu ayakkabı modelidir. İnce ve ahşap ayakkabılara denir.

Takunya Ayakkabı, Tamamı ya da bir kısmı ahşap olarak tasarlanan ayakkabı türüdür. Her zaman modadır.

İskarpin Ayakkabı, Klasik topuklu ayakkabı modelidir. Ökçeli ve yüksek topukludur. Yüksek topuklu ayakkabı türleri arasında bulunur. Ökçeli olup klasikler arasında yer alır. Kibar bir ayakkabı türüdür.

Apartman Topuk Ayakkabı, Kalın, kare ve yüksek topuklu ayakkabılardır. Genel olarak bir apartmanı anımsatır. Çok hoş bir görünümü vardır, topuk boyu oldukça yüksektir. Bir takozu da andırır.

Dolgu Topuk Ayakkabı, Önü ve arkası arasında boşluk olmayan yüksek topuklu ayakkabılardır.

Pompa, (pump) Ayakkabı, Bağsız, şeritsiz, topuklu ayakkabılardır. Bağcıksız, şeritsiz çok rahat kullanımı olan ve her kadında  bulunan çok rahat bir ayakkabı türüdür.

Stiletto Ayakkabı, 
Mary Jane Ayakkabı, Ayağın üst kısmında bandı olan ayakkabı modelidir.
Oxford Ayakkabı, Kapalı ve bağcıklıdır. Dikişli ya da dantelli bölümleri vardır. Düz ve topuklu modelleri vardır.

Espadril Ayakkabı, 
D’orsay Ayakkabı, Topuk ve ayak ucu kısımlarının arasında boşluk olan ayakkabı modelidir. Düz taban ve topuklu modelleri de var.

Flat Ayakkabı, Düz Taban Ayakkabı modelidir.

Loafer Ayakkabı,

Slip On Ayakkabı, Düz ve desenli spor ayakkabı modelidir.

Plasitk Ayakkabı, Genelde denizlerde daha çok tercih edilen plastik ayakkabı modelidir.

Katır Sandalet,

Gladyatör Sandalet, Pek çok  kıyafetin altına rahatlıkla uyum sağlayan model, çeşit çeşit renkleri ve desenleri ile kendine farklılık katmak isteyen bayanlarımızın vazgeçilmezi haline gelmiştir.

Platform ayakkabı çeşidi: Ayakkabının ön ya da arka kısmının dolgu ile doldurulmasından oluşan ayakkabı türüdür. Daha çok kısa boylu bayanlar tercih eder.

Kama topuklu ayakkabı türü: Ayakkabını arka kısmı uzun ve çok ince değildir. Ancak ön kısmı ise kısa ve kalındır. Ön tarafı alçak, arka tarafı ise yüksek dolgu topuk olan ayakkabılardır.

Mantar topuklu ayakkabı türü, Topuğu mantardan olan ayakkabıdır. Topuğu oldukça kısa ve kalındır.

Bilekten kayışlı ayakkabı türleri, Önü açık ve topuklu olan bu ayakkabı çeşidinin bilekten tutturmalı şeridi de vardır.

Mary jane ayakkabı modeli, Ayakkabının ön bölümünde birden fazla bandı olan çeşididir.
Genelde düzdür ama topuklu çeşitleri de bulunmaktadır.

Sokak Modası, Topuğundan kayışı olan ayakkabı türü: Ön ve arka kısımları genelde açık olan bu ayakkabı türünün topuğu biraz kalın olmakla birlikte topuğunda kayışı bulunuyor yaz aylarının vazgeçilmez ayakkabı türleri arasın da yer almaktadır.

T kayışı bulunan ayakkabı, Ön ve arka kısmından t şeklin de bir kayışı bulunan bu ayakkabı türü de çok tercih edilen bir modeldir.

Popüler Yayınlar

Takipçiler

Yeni içerikler için takip edin!

BULMACA ANSİKLOPEDİSİ