Ok atan, okçu ...

Tirkeş,
Tirendaz,
Kemankeş,
Tirzen,

Kavvas,
Ok atan, okçu.
Ok Atmak,
Nazl,
Berşak.

Türkler, XV. yüzyıldan önce kayın ağacından yapılmış oklar kullanmışlar. XV. yüzyıldan itibaren savaşlarda kullanılan okların kamıştan yapılmaya başlamış. Kamış hem darbelere dayanıklı hem de hafif olması sebebiyle en makbul tirkeş oku kabul edilmiştir. Ok yapımında bamboo kamışları Hindistandan ithal edilmiş.

Ok atışları başlıca iki kategoride yapılır;
Menzil (mesafe) atışları
Puta (hedef) atışları.

Popüler Yayınlar

İzleyiciler

BULMACA ANSİKLOPEDİSİ