Bir şeyi kesin olarak bilme ...

İkan,
ايقان
Arapça, 
Sağlam biliş, bilme, kesin, kati bilme.
Bir şeyi kesin olarak bilme.
İyi ve yakınen bilmek.
Tatbikan,
Sağlam bir iş.
Yakın hasıl etmek ve edilmek suretiyle bilmek.
Bir şeyi gereği gibi iyice anlayıp bilmeye Fıkıh, denir.

Popüler Yayınlar

Takipçiler

Yeni içerikler için takip edin!

BULMACA ANSİKLOPEDİSİ