Kara çalan, iftira eden (kimse) ...

Müfteri,
Arapça, müfteri.
‬İftiracı, 

Kara çalan, 
İng. slanderer, calumniator.
İftira eden (kimse).
Eski dilde, Karalamacı,
Karaçalıcı,
İftira eden. 
Başkasına suç isnad eden. 
Yapmadığı kötülüğü isnad eden.
Yalan isnatta bulunma.

Popüler Yayınlar

İzleyiciler

BULMACA ANSİKLOPEDİSİ