Eşek ...

Har, 
(Farsça, خر ).
Merkep, Merkeb, 

(Arapça, مرکب ).
Eşek, 
(Arapça, حمار ).
Marsıvan.
Himar,
Binit,
Ker,
Karakaçan,
Uzun kulaklı.


Rusça işak,
Farsça aşak,
Osmanlıca merkep, himar denir.
Rekb kelimesinden türetilen binilen vasıta, binilen şey.

Eşek, atgiller familyasının evcilleştirilmiş türlerinden biridir. Eşek, atgiller den, uzun kulaklı binek ve hizmet hayvanı, merkep, karakaçan, uzun kulaklı (Equus asinus). Tek-parmaklılar (Perissodactyla) takımının atgiller (Equidae) familyasından bir memeli türüdür. Yüksekliği 120 cm. yelesi ve kuyruğu kısa kulakları uzundur. Yavaş ve sabırlı bir hayvandır. Eşek türünün ortalama yaşı genelde 25 ile 30 yıl arasındadır. Uzun kulakları olan, tüylü ve oldukça inatçı bir hayvandır.


Eşek yavrusuna kulun denir. Sürünün başında giden kılavuz eşeğe hergele denir. Eşek sürüsüne de hergele denir. Eşek yavrusuna sıpa denir. Hatta sıpa o kadar sevimlidir ki bazen küçük çocuklara sevgi ve şefkat duygularının bir ifadesi olarak kullanılır. Mecazi olarak kaba, yeteneksiz, inatçı kimselere de eşek denir. 

Eşek sütü, sağlık ve kozmetik sektöründe kullanılmaktadır. Eşek sütünün içimi çok kolay. İnek sütünden biraz daha şekerli ve kokusuz. Eşek sütünün kansere, bronşite, astıma, siroza, kemik erimesine iyi geldiğine, anti bakteriyel etkisiyle bağışıklık sistemini güçlendirdiğine inanılıyor. 

Eşek sütünün kanserin ilk aşamasında faydalı ve etkili olduğu söyleniyor. Kanser hastalıklarının son safhasında aşırı bir fayda sağlamasa da hastalarda rahatlamaya sebep olmaktadır. Hastanın direncini arttırıyor. Yakın çevrede bundan sıhhat bulduğunu söyleyen hastalar tanıdım. Astım ve bronşite de iyi gelmektedir. Eşek sütünden üretilen sabun ile yıkanmak ta vücuda ayrı faydalar sağlamaktadır.

Eşeğin gözünün de en güzel göz olduğu söylenir.

Afrika'dan dünyaya yayılmıştır. Sayıca en çok bulunan ülkeler Çin ve Etiyopya' dır. 

Dünyanın en yüksek eşek popülasyonuna sahip ülkeler; 
Dünyada eşek popülasyonu 40 milyondan fazla.  Katırlarla beraber 50 milyonu geçiyor.  
En fazla eşek popülasyonuna sahip bilinen ülkeler; 
1.Çin 11 milyondan fazla. 
 2.Etiyopya 6 milyon 
3.Pakistan 5,3 milyon
4.Meksika 
Türkiye belli değil.  
Eşek eti, derisi, jelatin ve ilaç kullanımından dolayı bu sayı 6 milyona düşmüş. Dolayısıyla Çin'e eşek satışı bir çok Afrika ülkesi tarafından yasaklanmıştır.
Etiyopya’da meşhur bir halk deyişi vardır :  Eşeksiz bir çiftçinin bizzat kendisi eşektir.


Bir çok eşek çeşitleri vardır.
Boz eşek,
Kıbrıs eşeği,
Puvatya eşeği,
Cezayir eşeği,
Habeşistan eşeği.
Yaban eşeği,
Çizgili, zebra eşeği,
Moğol yaban eşeği.
Asya yaban eşeği.

Eşek kelimesinin diğer anlamları;
Telli sazlarda üzerine telin bindiği köprü.
Duvar örmek ve sıva yapmak gibi işlerde kullanılan dört ayaklı sehpa.
Hızarla odun kesmek için kullanılan tezgah. Üzerine deri asmaya yarayan sehpa biçiminde araç.
Üzerine herhangi bir şey koymaya yarayan destek.
Üç ayaklı sehpa.
Üzerinde ince odunları kesmek için kullanılan kalın ağaç ya da kütük.
Odun koyup yakmaya yarayan ızgara.
Sel gelen yerin önüne konulan iki ayaklı sehpa.
Odunu boyuna yarmak için kullanılan bir araç.
Çukurda ateş yakmak için açılan hava deliği.
Elma, ayva, armut gibi meyvelerin, içinde çekirdekler bulunan ve yenmeyen sert kısmı.

Yaratıcısının adı bilinmeyen yapıt ...

Anonim,
Fr. anonyme,
İng. anonym,
Yazarı belli olmayan, bilinmeyen.
Adı sanı bilinmeyen,
Çok ortaklı,
Yaratıcısının adı bilinmeyen yapıt.
Yapıcısının adı belirtilmeyen eser.
Ortak olan,
Yazarı, söyleyeni bilinmeyen, 

Halkın birlikte ürettiği, toplumun malı olan eser, yapıt.
Sermayesi hisselere bölünerek, her ortağın mes'uliyet ve salahiyeti sermayedeki hissesiyle orantılı bulunan ortaklık, şirket için de anonim kelimesi kullanılır.

Kiraz cinsi ...

Kiraz,
(Prunus avium), Rumca. 
Gülgillerden (Rosaceae), ılıman iklimlerde yetişen bir meyve ağacı ve bu ağacın kırmızı veya beyaz renkte, etli, sulu, tek çekirdekli meyvesidir. Dünyada geniş bir yayılmaya sahip olmakla beraber ticari üretimi bazı ülkelerde yoğunlaşmıştır. A.B.D, Türkiye, Almanya, İtalya, Fransa, Kafkasya, Hazar denizi civarı, Bağımsız Devletler Topluluğunun Avrupa kısmı önemli üretici ülkelerdir. Ülkemiz iklim şartlarına bağlı olarak A.B.D.'den sonra: genellikle ikinci sırada yer almaktadır. Üretim miktarı bakımından dünyada ikinci durumda olmamıza rağmen, kalite ve ihracat miktarı bakımından istenilen düzeyin  altındadır. 

Meyvesi taze olarak yenir. Hoşaf, reçel ve konservesi yapılır. Kiraz kabuğu kabız ve ateş düşürücü, çiçekleri göğüs yumuşatıcı, yaprakları ise müshil olarak kullanılmaktadır. Ayrıca Giresun ilinde 'kiraz kavurma' adıyla yemeği yapılmaktadır.

Kiraz çeşitleri;
Acerola, Barbados kirazı olarak bilinen meyve, Acerola kirazı (Malpighia glabra), 
Akçilli,
Alyanak, İnce kabuklu, tatlı ve kırmızı renkli bir kiraz cinsidir .
Altıparmak, 
Bing,
Dalbastı,
Dereçine,
Early Burlat, 
Gılli Starks Gold,
Karagevrek, 
Karabodur, İri ve yuvarlak, kabuğu koyu kırmızı bir kiraz cinsidir.
Kuş kirazı,
Lambert,
Majeste, 
Merton Late,   
Napolyon, 
Noble,
Starksgold Beyaz Kiraz, 
Stella,
Turfandakara,
Türk kirazı Ziraat 0900,
Vista,
Yakacık,

Eski hukukta rüşvet verenle alan arasında aracılık eden kişi ...

Raiş,
Rüşvet Alma
Algı,
Bırtıl,
İrtikap
İrtişa,

Rüşvet veren kimse ile rüşvet alan arasında vasıtalık eden kimse.
Rüşvet verenle alan arasında aracılık eden kişi.

Mekke'den Medine'ye göç eden muhacirlere yardım eden kimselere denir ...

Ensar,
Arapça,  أنـــــصــــار ansar,
Ensar,  Nasir, Nasır. 
Yardımcılar, koruyucular. 
Müdafiler.
Muavinler,
Muhacirlere kucak açmış ve her şeylerini onlarla paylaşanlar.
Herkesi seven, herkese yardım eden.
Sözlükte “yardımcılar” anlamına gelen kelimesinin çoğuludur.

Hz. Muhammed'e hicret zamanında yardım eden Medineliler.  
Dinleri uğruna Mekke’den Medine’ye hicret eden Hz. Muhammedi ve ashabını Medine’ye kabul eden ve onlara her türlü yardımı yapan Medine'li müslümanlara ensar denir. Medineli Müslümanlar, o zaman Evs ve Hazreç isimli iki büyük kabile idiler. Bunlardan olmadıkları halde yardım etme hususunda onlara tabi olan diğer Müslümanlar da Ensar sayılıyordu. Hz. Muhammed Medine’ye göç eden Mekkeli müslümanlarla ensarı birbirlerine kardeş ilan etmiştir. 

"Aptal, sersem" anlamında argo sözcük ...

Kaşkaval,
Kaşalot,
Aptal,
Samrana,
Salak, 
Anlayışsız,


Sersem,
Dümbelek,
Pilaki,
Gebeş,
Hırt,
Budala,
Ahmak,
Şavalak,
Alık,
Seme,
Lalak,

Sepelek,
Denyo,
Peygamber öküzü,
Saf, 
Hışır,
Hırtapoz, Şaşkın, 
Düdük makarnası.
Ayran ağızlı,
Andaval, 
Armut, Angut, Bön,
Dallama,
Orta oyununda budala tipine, Denyo ya da Denilo denir.

Argo, 
İng. Slang, 
Fr. argot,
Söz dağarcığı, 
Jargon.

Bir meslek veya topluluk sınıfı arasında kullanılan özel söz. Argo bir dilin parçasıdır. Ancak toplumun belli bir çevresi tarafından kullanılan, kendine özgü sözcük, deyim ve deyişlerden oluşan özel bir dile argo denir. Serserilerin, külhanbeylerinin kullandığı söz veya deyimdir, argo. 

Muhtelif argo türleri vardır.  Cinsel, Denizci, Dilenci, Eğlence yerleri, Eşcinsel, Fuhuş, Göçmen, Hapishane, Hırsız, Kabadayı, Kışla, Asker, Kumar, Manga, Spor, Şoför, Uyuşturucu, Yatılı okul, Öğrenci argoları gibi.

Melez, kırma...

Azma,
Melez, (Arapça Meles, هجين ).
Metis,
Kırma,
Hibrit, (Fr. Hybride)
Melez, (İng. mestizo).

Ayrı ırktan ana ve babadan doğan, her iki ırkın kimi özelliklerini kendinde toplayan insan.
Katışık, karışık.
Değişik türden hayvan veya bitkiden üremiş.
Değişik ırkta ana babadan doğmuş olan (kimse).

İskoçya'nın Batı kıyılarında, ıssız Staffa Adası üzerinde bulunan ve ismi Vikingler tarafından verilen mağara ...

Fingal mağarası.
İng. Fingal's Cave, 
Melodi mağarası, (Gal dilinde Uamh-Binn).
İskoçya’nın Bazalt Harikası.
İskoçya'nın Batı kıyılarındaki ıssız Staffa Adası üzerindedir. Vikingler tarafından mağaraya Fingal adı verilmiş. Fingal Mağarası, 60 milyon yıl önce volkanik lavlarla şekillenmiş. Bazalt altıgen sütunlarla oldukça görkemli bir girişe sahip mağaranın boyu 70 metredir. 

Bir lav akışının okyanusta soğuması sonucu oluşmuş. Turistler tarafından merak edilerek en çok ziyaret edilen bölgelerden birisidir, Fingal adası. 
Fingal Mağarası dalgaların içeri çarparken çıkardığı muhteşem yankı seslerinden dolayı melodi mağarası denir. Fingal mağarasına Gal dilinde bu anlama gelen Uamh-Binn de denir.


Fingal Mağarası, içinde dalgaların çıkardığı seslerle de ünlü. Bu özelliğinden dolayı Alman müzisyen Felix Mendelssohn, 1829 yılında buharlı bir gemiyle İskoçya kıyılarına yaptığı gezi esnasında çok etkilenmiş. Hiç görmediği bu mağara için bir uvertür bestelemiş. Felix Mendelsshon bu eserinde doğanın bakirliğini ve yalnızlığını anlatmış. 
Volkanik püskürme sonucu lav akışı sonucunda oluşan buna benzer bir başka örnek Kuzey İrlanda'daki Giant Causeway - Devler Kaldırımı' dır. 

Açık pembe renkli yakut ...

Bedahşan,
Bedahşi,
Bedahş,
Belahş,
(Fr. balais),
(İng. balas).
Lal-i Bedahşi, 
Lali Bedahşani,

Pembe yakut,
Açık pembe renkli yakut.


Afganistan'ın Kuzeydoğunda bir idari bölgenin ismidir. Bedahşan bölgesindeki bir vadide çok bulunduğu söylenen bedahş/belahş adındaki pembe yakuttan geldiği söylenir.

Japonya'da yemek ve içki servisi yapılan kafe ya da bar benzeri işletmelere verilen ad ...


İzakaya,

Japonya'da yemek ve içki servisi yapılan kafe ya da bar benzeri işletmelere verilen ad.

Japonya'da içki ve yemek servisi yapılan kafe ya da bar benzeri işletmelere verilen ad.

Japonya'da mezeli meyhanelere verilen isim. 

Sovyetler Birliği'nin son dönemlerinde, Mihail Gorbaçov tarafından demokratikleşmeye yönelik uygulanmış politikaların tümüne verilen ad ...

Glasnost,
Rusça, Açıklık,
Mihail Gorbaçov tarafından Sovyetler Birliği'nin son dönemlerinde, demokratikleşmeye yönelik özellikle ekonomik sorunlara son vermek amacıyla uygulanmış politikaların tümüne verilen isimdir. 

1985 yılında uygulanmaya başlanmış ve Sovyetler Birliği' nin dağılmasıyla son bulmuştur. 

Gorbaçov ekonomi ve devlet yönetimine daha liberal bir bakışla yaklaşmıştır. 

Perestroyka,
Rusça, yeniden yapılanma anlamındadır.
Sovyetler Birliğinde (SSCB) 1980'li yıllardan itibaren gerçekleştirilen ekonomik ve siyasi sistemi yeniden yapılandırma ve reform hareketlerine verilen addır.  İlk olarak 1979 yılında Leonid Brejnev tarafından önerilmiştir. Gorbaçov ekonomi ve devlet yönetimine daha liberal bir bakışla yaklaşmıştır. O dönemin devlet başkanı Mihail Gorbaçov tarafından desteklenmiş ve teşvik edilmiştir.

TV, radyo komedi programlarına verilen ad ...

Sitkom, 
İngilizce: Situation Comedy
TV, radyo komedi programı. 
Durum komedisi olarak anılan kısaca sitcom veya sitkom olarak Türkçede kullanılır.
Radyo çıkışlı ve günümüzde televizyonda yaygınca görülen bir program türüdür. 
Sitkomlar genellikle bilindik alanlarda örneğin, ev ve işyeri gibi alanlarda geçer.


Durum komedisi, tek bir mekanda geçen TV komedi dizilerine verilen ad.  
Belirli mizahi bir durum etrafında toplanmış bir hikaye veya hikaye içeren bir epizodik komedi televizyon programıdır. 
Sitcomlar bazen çizgi film halinde olabilir. Simpsonlar -The Simpsons buna örnek verilebilir. Türkiye'de ise Kaynanalar dizisi sitkomlara ilk örnek sayılabilir.

Denizcilikte kullanılan bir palanga donanımında halatın, makaralar arasında işleyen bölümü ...

Veta,
Denizcilikte kullanılan bir palanga donanımında halatın, makaralar arasında işleyen bölümü.

Az güç sarfı ile fazla iş yapılmasını sağlayan makara(lar) ve arasından usulüne uygun olarak donatılmış, bir halattan meydana gelmiş sistemlere palanga donanımı denir. 

Palanga Tipleri;
Bir palangada makaralardan biri daima sabit ve diğeri ise hareketlidir. Buna göre mekanik avantajı belirlemek için, hareketli makara üzerindeki veta adedi ile tirentiye tatbik edilen kuvvet çarpımı bize mekanik avantajı verir. Palangalar sağladıkları bu mekanik avantaja göre sınıflandırılırlar.Palangayı meydana getiren halat donanımının iki makara arasında kalan kısmına veta denir. Palanga sisteminde yapılacak iş için gücün uygulandığı halat çımasına tirenti denir.
Palanga donanımlarında kullanılan halatın bir çımasının makaranın bülbüle bağlandığı kısmına rigavo denir. Minda deyimi bir palanganın çalışma anında makaralarının birbirine dokunacak şekilde yaklaşmasıdır. Minda olan bir palanganın veta kısmının uzatılmasına ve makaraların birbirinden açılmasına tramola denir. 

Bu denizcilik terimlerinden bati ise bir palanga sisteminde uzun süre çalışan bir halatın, palanganın makaralar arasında çalışan kısmında yıpranma ve aşınma daha çok olacaktır. Bu nedenle palanga halatının tirenti kısmı daha az aşınacağından yeni ve sağlam kalacaktır. Bir süre çalışan palangalarda tirenti kısmının rigavo, rigavo kısmının tirenti olarak değiştirilmesidir. Donatılmış bir palanganın tamamen fora edilmesine ıspasa denir.

Palanga Türleri;
Adi Palanga, 
Top Planaga, 
Kabasorta, 
Parale, 
Sübye Palanga, 
Mantikapan, 
Manişka palanga, 
Fraşkon.

Arpacık soğanı...

Kıska, 
İskelen.
İskeben,
Göger,
Arpacık soğanı.
Shallot.

Soğanın iç bölümü, cücük.
Ufak kuru soğan.
Tohumluk küçük soğan, arpacık soğanı.
Soğan tohumu. 

Arpacık soğan yahnisi:
Malzemeler:
1 Kilo dana eti
800 gr  arpacık soğanı
3 Diş sarımsak
1 Yemek kaşığı domates salçası
1 tatlı kaşığı biber salçası
2-2 yemek kaşığı sıvı yağ
2 Yemek kaşığı tereyağ
Tuz, karabiber, pul biber ve kimyon


Yahninin yapılışı:
Etler kuşbaşı doğrandıktan sonra tencereye döküp iyice kızdırdığımız yağda 5 dakika gibi bir süre orta ateşte etleri mühürlüyoruz. Bir su bardağı sıcak su döküp ocağın altını kısıp etler suyunu çekene kadar, üzerine bir kapak kapatıp pişiriniz. Suyunu çeken etler, tereyağı ile kavrulur. Etleri 5 dakika mühürledikten sonra kısık ateşte, kapağı kapalı bir şekilde kendi suyunu salıp, çekene kadar pişiriniz.

Salçayı ilave edip kokusu çıkana kadar birkaç dakika daha kavurduktan sonra soyduğumuz arpacık soğanları ve sarımsakları ilave ederek tuzunu ve baharatları da katarak kaynar su ile pişiriniz.  Yahni kısık ateşte, soğanlar yumuşayana kadar pişirilir. Yahni üzerine, kekik, maydanoz veya rozmarin konularak servis yapılır.

Cam gibi parlak, sarı renkte, doğal demir ve magnezyum silikat...

Zebercet,
(Arapça)
Krizolit,
Chrysolite,
Sarı yakut.

Cam gibi parlak, sarı renkte, doğal demir ve magnezyum silikat.
Sarı renkte ve cam parlaklığında, doğal demir ve magnezyum silikat, krizolit.
Zümrütten daha açık yeşil olan, zümrüt kadar değerli olmayan bir süs taşı.
Ayrıca Zebercet, Yusuf Atılgan'ın Anayurt Otelinin baş kahramanıdır.

Belirli insan topluluğunun dışında kimseye bildirilmeyen, yalnızca dar bir çevreye aktarılan her türlü bilgi ve öğretiye verilen ad ...


 Ezoterik,
Fr. ésotérique,
İng. esoteric, Exoteric,
İçrek,
Dışa kapalı ve kendi içine dönük ya da apaçık olmayan.
Felsefede içrek,
Ezoterizme dair.
Ezoterizm ile ilgili.
Batini,(Arapça: الباطنية, El-Bāṭiniyyeh) .
İç gerçekle ilgili, gizli olan.  

Sadece müritlerin bildiği anlamında,
Arapçada veya eski Türkçede ezoterizme Batiniyye denir.
Ezoterik (içrek), karşıtına dışrak denir.  
Belirli bir insan topluluğunun dışında kimseye bildirilmeyen, yalnızca sınırlı, dar bir çevreye aktarılan (her türlü bilgi, öğreti).
Belirli bir insan topluluğunun dışında dar ve sınırlı bir çevreye aktarılan bilgi ya da öğretiye verilen ad.

Bir konudaki derin bilgilerin ve sırların ehil olmayanlardan gizlenerek, bir üstad tarafından sadece ehil olanlara inisiyasyon (Süluk) yoluyla öğretilmesine ezoterizm denir. 

Ezoterizm bir din veya bir inanç sistemi değildir. Ezoterizm, Gizemcilik (Mistisizm) veya Gizlicilik (Okültizm) ile karıştırılmamalıdır. Farklı şeylerdir.  Köken olarak Yunancadaki esoterikos sıfatından türemiştir. Ezoterik yaygın olarak kullanılır.

Özgün çizim, harita, plan gibi şeylerin fotoğraf tekniğiyle çoğaltılması ...


Ozalit,
Fr. ozalid 
Blue Print,
Ozalit, ışığa duyarlı bir kağıt kaplama cinsidir. 
Plan kopya makinası (A0 Makinası).
Özgün çizim, harita, plan gibi şeylerin fotoğraf tekniğiyle çoğaltılması.
Yüzeyi ışığa karşı duyarlı bir madde ile kaplı kağıt üzerine, kalıptan çekilmiş resim kopyası.


Yüksek ışık şiddeti kağıda aksettirilerek poz yapılır. Daha sonra amonyakla görüntü kağıda sabitlenir. Ozalit genelde mavi renktedir. Bu renginden dolayı İnglizce Blue Print olarak adlandırılır.

Günümüzde bu durum değişmiştir. Amonyağın pis kokusu yüzünden piyasadan kalkmıştır. Yerine daha iyi ve teknolojik olan toz toner ile çalışan A0 plan kopya makinası kullanılmaya başlanmıştır.

Popüler Yayınlar

İzleyiciler

Yeni içerikler için takip edin!

BULMACA ANSİKLOPEDİSİ