Gelişigüzel, sıradan ...

Lalettayin,
Gelişigüzel, 
Alelade,
Sıradan, Rastgele,
Ayırd etmeksizin.
Belirlenmemiş,
Ayırd etmeksizin.
Önemsiz, değersiz,özensiz,  
Tayin edilmemiş, belirsiz,

Popüler Yayınlar

İzleyiciler

BULMACA ANSİKLOPEDİSİ