Arkeolojide, yıkılmış bir yapının büyük bir bölümünün alan üzerindeki buluntularla ve ilk yapılışında uygulanan mimarlık yöntemleriyle yeniden yapılması ...

Anastilosis,
İng. anastylosis
Arkeolojik restorasyon. 
Rekonstürüksiyon.
Yıkılmış bir yapının büyük bir bölümünün alan üzerindeki buluntularla ve ilk yapılışında uygulanan mimarlık yöntemleriyle yeniden yapılması.
Tümüyle yıkılmış, yok olmuş ya da çok harap durumda olan bir anıtın veya sit eserin elde bulunan belgelere dayanılarak yeniden yapılması.      

Kazı sonucunda ortaya çıkarılan bir yapının, hiç bir yeni öge eklenmeksizin eski biçimiyle yeniden yapımı.
Yıkılan bir yapı veya anıtın orijinal mimari unsurları kullanarak en iyi şekilde restore edildiği bir rekonstrüksiyon tekniği için kullanılan arkeolojik bir terim.
Yunanca, anastellein, yeniden yükselmek anlamında olup, Arkeolojiye anastilosis olarak geçmiştir.

Popüler Yayınlar

İzleyiciler

BULMACA ANSİKLOPEDİSİ