Kanıt, dayanak ...

Delil,
Argüman, 
Kanıt (İng. Argument, evidence, proof ). 

Dayanak,
Lat. argumentum, arguere = göstermek, tanıtlamak, açıklamak.

Tanıtlamanın temeli, bir tanıtlamanın dayandığı önerme; bir anlatımın doğru ya da yanlışlığının temelini ortaya koymada dayanılan önerme.
Bir önermenin doğruluğunu ya da yanlışlığını göstermek için izlenen yöntem.
Tümdengelimci bir dizgede bir sav ya da çıkarımın doğruluğunu belgeleyen öncüller ya da önsayıtlar. 
Bir davada, sav, savunma, ileri sürmenin doğruluğuna yargıcı, yargılığı inandırmak, kanı vermek için yargılama türesinin kullanılmasını, toplanılmasını uygun gördüğü yazılı belgelerin, sözlü işlemlerin tümü.
Bir şeyin doğruluğu, gerçekliği konusunda kanaat verici belge, delil, iz, argüman.
Anlaşmazlık konusu olan şeyde, yargıcın kanılarını oluşturan şey, delil. 
Sonurguya ulaşan bir uslamlamanın dayandığı gerçek, delil.

Mezar ...

Gor,
Sin, 
Kabir, 
Makber, 
Karayer, 
Karatoprak,
Medfen, 
Gömüt,
Mezar,
Merkat,
Mezel,
Mezer.

Ölünün gömülü olduğu yer.


Ölmüş birinin ya da bir hayvanın gömülü olduğu yer. Mezarların baş tarafına ölenin adı, doğum ve ölüm tarihlerinin yazıldığı bir tahta parçası ya da bir taş dikilir. Buna şahide denir. Ölü, mezara çoğunlukla yatay ve yan olarak konulur. Bazı kültürlerde ölülerini toprağa dik gömerler. Bazen de evli çiftler ranza gibi mezar tasarımları sayesinde aynı mezara gömülebilirler.

Ziyaret yeri. 
Ziyaretgah.

Hoşa giden duygulanım ..

Haz, (Arapça),(İng. pleasure).
Hoşa giden duygulanma, hoşlanma, zevk,
Hoşa giden veya çekici bir şeyin elde edilmesinden, düşünülmesinden doğan hoş duygu, haz.
Bir şeyden duyusal veya manevi sevinç duyma.
Ezgi. 
Sürdürülmesi istenen ılımlı ve doygunluk veren coşku,
Duygunun, içinde bulunduğu durum bakımından temel niteliklerinden biri; acının karşıtı olarak hoşlanma, tad alma.
İstek duyulan bir şeyi elde etmeden doğan hoşnutluk duygusu. 
Bir şeyden duyusal ya da tinsel sevinç duyma,
İştah.

"İncitaş" da denilen doğal cam...

Perlit,  
(Fr. perlite, İng. perlite, pearlite).
İncitaş,
İnci taşı,
Doğal cam. 
Feldspat cinsinden suyu azdır. Eridiği zaman inciye benzer taneleri olan yanardağ kaynaklı cam, inci taşı. Perlit, 900 °C’de yumuşar. Kendi buharı ile ilk hacminin 20 katı kadar köpük oluşturarak genleşir. 

Yangın söndürücü ve yalıtım amacıyla kullanılan alüminyumun kompleks yapıda volkanik bir silikatı.
Perlit kelimesi, Perlstein kelimesinden türemiştir. Perl; inci, Perlstein; İnci taşı demektir.

Yoğunluk: 2.2 – 2.4 g/cm³
Yumuşama sıcaklığı: 810 – 1090 °C Erime sıcaklığı: 1260 – 1340 °C
Bulk yoğunluk: 1.45 kg/l

Şırnak ilinde bir kaplıca ...

Bestemeremi,
Zümrüt kaplıcası,
Beytüşşebap içmeleri,
Hısta kaplıcaları,
Güçlükonak kaplıcaları,


Kaplıca,
Kaplıcalara ılıca da denir. 
Yeraltından kaynayarak yeryüzüne çıkan sıcak, şifalı sular üzerine kurulan hamamlar, ılıcalardır. 
Bu şifalı sular, içmek için kullanılırsa “içme” adı verilir.


Bestemeremi kaplıcası, ılıcası (Cizre).
Şırnak il merkezinin 5 km. doğusunda, Dereler Köyü’nde bulunur. Kaplıcanın suyu romatizma tedavisinde iyi sonuç vermektedir.

Zümrüt Kaplıcası (Beytüşşebap içmeleri);
Beytüşşebap ilçesine 4 km. uzaklıkta, Ilıcak ‘Hamam’ köyü sınırları içerisindedir. İl merkezi Şırnak'a 110 km. uzaklıktadır.  Kaplıcanın suyu, 40 derece sıcalıkta, sodyum bikarbonatlı ve kükürtlü olup eklem romatizmalarında, kalp yetmezliğinde, mide, bağırsak hastalıklarında, nevralji, nevrit ve başta kısırlık gibi muhtelif kadın hastalıklarında faydalıdır.

Hısta Kaplıcaları(Güçlükonak);
Şırnak, Güçlükonak ilçesi, Kocatepe Köyünde bulunur. Dicle Nehri kıyısında bulunan 60 santigrad derece sıcaklıktaki kaplıcanın suyu kükürtlü olup bir kaya yarığından çıkar. Gözeden çıkan su 15 m. yükseklikten dökülür. Romatizma ve kadın hastalıklarına iyi gelir.


Payidar, Kalıcı, Kalımlı ...

Payidar, 
Farsça Payidar.  
Paydar.
Kalıcı,
Kalımlı.
Kalıcı, sonsuza kadar yaşayacak olan. 

İyice yerleşmiş. Devamlı, kadim.
Sağlam. Muhkem.
Sermedi.
Bedi. 
Sabit.
Saygın, rütbeli. 

Popüler Yayınlar

Takipçiler

Yeni içerikler için takip edin!

BULMACA ANSİKLOPEDİSİ