Kanıt, dayanak ...

Delil,
Argüman, 
Kanıt (İng. Argument, evidence, proof ). 

Dayanak,
Lat. argumentum, arguere = göstermek, tanıtlamak, açıklamak.

Tanıtlamanın temeli, bir tanıtlamanın dayandığı önerme; bir anlatımın doğru ya da yanlışlığının temelini ortaya koymada dayanılan önerme.
Bir önermenin doğruluğunu ya da yanlışlığını göstermek için izlenen yöntem.
Tümdengelimci bir dizgede bir sav ya da çıkarımın doğruluğunu belgeleyen öncüller ya da önsayıtlar. 
Bir davada, sav, savunma, ileri sürmenin doğruluğuna yargıcı, yargılığı inandırmak, kanı vermek için yargılama türesinin kullanılmasını, toplanılmasını uygun gördüğü yazılı belgelerin, sözlü işlemlerin tümü.
Bir şeyin doğruluğu, gerçekliği konusunda kanaat verici belge, delil, iz, argüman.
Anlaşmazlık konusu olan şeyde, yargıcın kanılarını oluşturan şey, delil. 
Sonurguya ulaşan bir uslamlamanın dayandığı gerçek, delil.

Mezar ...

Gor,
Sin, 
Kabir, 
Makber, 
Karayer, 
Karatoprak,
Medfen, 
Gömüt,
Mezar,
Merkat,
Mezel,
Mezer.

Ölünün gömülü olduğu yer.


Ölmüş birinin ya da bir hayvanın gömülü olduğu yer. Mezarların baş tarafına ölenin adı, doğum ve ölüm tarihlerinin yazıldığı bir tahta parçası ya da bir taş dikilir. Buna şahide denir. Ölü, mezara çoğunlukla yatay ve yan olarak konulur. Bazı kültürlerde ölülerini toprağa dik gömerler. Bazen de evli çiftler ranza gibi mezar tasarımları sayesinde aynı mezara gömülebilirler.

Ziyaret yeri. 
Ziyaretgah.

Hoşa giden duygulanım ..

Haz, (Arapça),(İng. pleasure).
Hoşa giden duygulanma, hoşlanma, zevk,
Hoşa giden veya çekici bir şeyin elde edilmesinden, düşünülmesinden doğan hoş duygu, haz.
Bir şeyden duyusal veya manevi sevinç duyma.
Ezgi. 
Sürdürülmesi istenen ılımlı ve doygunluk veren coşku,
Duygunun, içinde bulunduğu durum bakımından temel niteliklerinden biri; acının karşıtı olarak hoşlanma, tad alma.
İstek duyulan bir şeyi elde etmeden doğan hoşnutluk duygusu. 
Bir şeyden duyusal ya da tinsel sevinç duyma,
İştah.

"İncitaş" da denilen doğal cam...

Perlit,  (Fr. perlite, İng. perlite, pearlite).
İncitaş,
İnci taşı,
Doğal cam. 

Yoğunluk: 2.2 – 2.4 g/cm³
Yumuşama sıcaklığı: 810 – 1090 °C Erime sıcaklığı: 1260 – 1340 °C
Bulk yoğunluk: 1.45 kg/l
Perlit kelimesi, Perlstein kelimesinden türemiştir. Perl=inci, Perlstein=İnci taşı demektir.
Kırılmış ve tane iriliğine göre ayrılmış ham perlitin gevşek birim hacim ağırlığı 1.05-1.200 gr/cm3 iken, genleşmiş perlitin hacim ağırlığı 0.03-0.06 gr/cm3'e kadar düşer. 


Erimiş sodyum, potasyum, alüminyum silikattan ibaret olan cam gibi bir volkanik kayadan patlatılarak pudra hâline getirilmiş bulunan, hazır sıva, hafif levha yapımında, izolasyon işinde, yem maddelerinin preslenmesinde kullanılan yardımcı bir madde. 
Perlit, 900 °C’de yumuşar ve kendi buharı ile ilk hacminin 20 katı kadar köpük oluşturarak genleşen yangın söndürücü ve yalıtım amacıyla kullanılan alüminyumun kompleks yapıda volkanik bir silikatı.
Feldspat cinsinden suyu az ve eridiği zaman inciye benzeyen taneleri olan yanardağ kaynaklı cam, inci taşı.
Esas olarak erimiş sodyum potasyum alüminyum silikattan oluşan, cam gibi bir volkanik kayadan kabartılarak pudra durumuna getirilmiş bulunan, yem maddelerinin preslenmesinde yardımcı madde veya kekleşmeyi önleyici olarak en çok % 4 (ağırlıkça) kullanılan bir madde.
Ötektoid bileşimli ostenitin dönüşümü sonucu, ferrit ve sementinin, 7/1 oranında katmanlı bir biçimde oluştuğu faz karışımı. 
Perlit izolasyon, filtre işlemlerinde ve ziraat alanlarında kullanılmaktadır.

(12-15) ve (4-12) Perlit;  
Beton imalatı karışımında kullanılan bir ürünümüz olmakla birlikte düşük döşemelerde dolgu malzemesi olarak kullanılır.

(0-8) Perlit; 
Beton yapı elemenları ve betonda kullanılabilen mukavemetli bir malzemedir.

(0-4) Perlit; 
Kaba sıva duvar harcı beton yapı elemanları ve beton agregasında kullanılan bir ürünümüzdür.

(0-2) Perlit; 
İnce sıvada perdah olarak kullanılır.Yapı malzemeleri imalatında düzgün yüzeyler elde etmek için tercih edilen malzemelerdir.

(600 Mikron) Perlit; 
Isı ve ses izalasyonunda ve tarımda kullanılan bir malzemedir.

Petrografik adlandırma ise şöyledir;
Taneli Perlit - Pomzalı perlit - Devitifiye perlit - Soğan Kabuğu Gibi Konsantrik Görünüşlü Perlit - Lifli Perlit. 


Perlit'in Teknik Özellikleri                  
Serbest Nem Max. %0.5
pH 6
Yumuşama Nok. 890 - 1100 oC
Erime Nok. 1280 – 1380 oC
Serbest Nem %0.10
Kızdırma Kaybı %0.70
As Max. 7ppm
Pb Max. 6ppm

Madde Oran (%)
SiO2 71,0 - 75,0
Al2O3 12,5 - 18,0
Na2O 2,9 - 4,0
K2O 4,0 - 5,0
CaO 0,5 - 0,2
Fe2O3 0,1 - 1,5
MgO 0,03 - 0,5

Şırnak ilinde bir kaplıca ...

Bestemeremi,
Zümrüt kaplıcası,
Beytüşşebap içmeleri,
Hısta kaplıcaları,
Güçlükonak kaplıcaları,


Kaplıca,
Kaplıcalara ılıca da denir. 
Yeraltından kaynayarak yeryüzüne çıkan sıcak, şifalı sular üzerine kurulan hamamlar, ılıcalardır. 
Bu şifalı sular, içmek için kullanılırsa “içme” adı verilir.


Bestemeremi kaplıcası, ılıcası (Cizre).
Şırnak il merkezinin 5 km. doğusunda, Dereler Köyü’nde bulunur. Kaplıcanın suyu romatizma tedavisinde iyi sonuç vermektedir.

Zümrüt Kaplıcası (Beytüşşebap içmeleri);
Beytüşşebap ilçesine 4 km. uzaklıkta, Ilıcak ‘Hamam’ köyü sınırları içerisindedir. İl merkezi Şırnak'a 110 km. uzaklıktadır.  Kaplıcanın suyu, 40 derece sıcalıkta, sodyum bikarbonatlı ve kükürtlü olup eklem romatizmalarında, kalp yetmezliğinde, mide, bağırsak hastalıklarında, nevralji, nevrit ve başta kısırlık gibi muhtelif kadın hastalıklarında faydalıdır.

Hısta Kaplıcaları(Güçlükonak);
Şırnak, Güçlükonak ilçesi, Kocatepe Köyünde bulunur. Dicle Nehri kıyısında bulunan 60 santigrad derece sıcaklıktaki kaplıcanın suyu kükürtlü olup bir kaya yarığından çıkar. Gözeden çıkan su 15 m. yükseklikten dökülür. Romatizma ve kadın hastalıklarına iyi gelir.


Kalıcı, Kalımlı ...

Payidar, (Farsça Pâyidar) 
Paydar.
Kalıcı,
Kalımlı.
Kalıcı, sonsuza kadar yaşayacak olan. 

İyice yerleşmiş. Devamlı, kadim.
Sağlam. Muhkem.
Sermedî.
Bedi. 
Sâbit.
Saygın, rütbeli. 

Popüler Yayınlar

İzleyiciler

Yeni içerikler için takip edin!

BULMACA ANSİKLOPEDİSİ