Kul, köle ...

Çaker,(Farsça).
Çâker (Farsça).
Kul, Köle, (İng. Slave, serf ).
Cariye, 
Yanaşma
Rakabe, Abd,
Esir,
Karavaş,

Bütün tarihî devirlerde başka milletlerden, yabancılardan zorla kaçırılıp hürriyetten mahrum hale getirilerek hizmette kullanılan erkek. 

Savaşta tutsak alınan, yabancı ülkelerden zorla kaçırılıp özgürlükten yoksun bırakılan veya başkasından satın alınan erkek, kul, esir, abd. 

Birinin emri altında bulunan, özgür olmayan kimse. 
Herhangi bir şeye aşırı derecede bağlı olan kimse.
Bir mal gibi alınıp satılan, kişisel hakları bulunmayan ve kendi tükettiğinden daha fazlasını üreterek artık ürün yaratan kişi.

Popüler Yayınlar

İzleyiciler

Yeni içerikler için takip edin!

BULMACA ANSİKLOPEDİSİ