Gübre, tezek ..

Kemre,

Tezek, Yakıt olarak kullanılan kurutulmuş sığır boku, tersi, dışkısıdır.

Gübre (Rumca), (Frn. Fumier).
İng. dung, Fr. angrais, engrais animal.

Verimini artırmak için toprağa dökülen her türlü hayvan dışkısı, kimyasal veya bitkisel madde, kemre.

Toprağı bitekleştirmede çok kez zorunlu olarak kullanılan, örgensel ya da madensel kökenli her türlü özdek. bk. hayvansal gübre, kemre, kimyasal gübre.
Bitkilere gelişmesi için gerekli olan azot, fosfor, potasyum gibi öğeleri vermek üzere toprağa katılan yapay ya da doğal özdek.
Toprağın ıslah edilmesinde kullanılan, genellikle hayvansal orijinli organik artık. 
Hayvan dışkılarının bir süre bekletilerek yanması ve toprağa atılacak hâle gelmesi.

Küspe (Far. kusbe, Fr. tourteau).
Özü alınmış meyvelerin kalan bölümü.
Hayvan yemi, yakacak ve gübre olarak kullanılan, yağı veya suyu çıkarılmış her türlü yağlı tohum ve bitki artığı.

Popüler Yayınlar

İzleyiciler

Yeni içerikler için takip edin!

BULMACA ANSİKLOPEDİSİ