Saksı küçük gelmeye başladığı veya toprak yerini kaybettiği zaman bitkilerin yerini değiştirmek. ..

Göçermek,
Göçürmek,

Bir kimseden diğer kimseye geçirmek, havale etmek, devretmek.
Bitkileri yerinden, çıkarıp başka yere dikmek, değiştirmek, göçürmek.
Bitkileri yerinden çıkarıp başka yere dikmek, göçermek. 
Yerini değiştirmek, yer değiştirmek, nakletmek.
Bir bitkiyi yerinden çıkarıp başka yere dikmek. 
Fide dikmek.
Çökertmek.
Yiyip bitirmek.

Popüler Yayınlar

Yeni içerikler için takip edin!