Bir sözü hem gerçek hem de mecaz anlama gelecek biçimde kullanma sanatı ...

Kinaye,   
Alegori,
Fransızca allégorie,
Bir görüntü, bir yaşantı veya bir davranışın daha iyi kavranmasını sağlamak için göz önünde canlandırıp dile getirme, yerine koyma. 
Bir sanat eserindeki ögelerin gerçek hayattan bir şeyleri temsil etmesi durumu.

Değinmece,
Bir söz sanatı terimi,


Bir sözü hem gerçek hem de mecaz anlama gelecek biçimde kullanma sanatı.
Düşünüleni dolaylı olarak anlatan söz.
Üstü kapalı, sitemli, dokunaklı söz.
Bir sözü gerçek anlamının dışında kullanma sanatı.
Dolayısı ile dokunaklı söz. 
Maksadı dolayısı ile anlatan söz. 
Üstü örtülü dokunaklı söz. 
Açıktan olmayıp hakiki mânâyı başka ifâde ile dokunaklı konuşmak.


Bir sözün, benzetme amacı güdülmeden, hem gerçek hem de mecaz anlamını düşündürecek biçimde kullanılmasına kinaye denir. Övücü, ayıplayıcı, çirkini güzel gösteren, çok veya az vasıtalı, kabalığı hafifleten manalar yönünden kinaye çeşitleri vardır. Kinayenin lafzına Meknibih, delalet ettiği manaya da Meknianh denir.

Alegori, (Fr. allégorie).
Bir görüntü, bir yaşantı veya bir davranışın daha iyi kavranmasını sağlamak için göz önünde canlandırıp dile getirme, yerine. 
Bir sanat eserindeki ögelerin gerçek hayattan bir şeyleri temsil etmesi durumu.

Popüler Yayınlar

İzleyiciler

Yeni içerikler için takip edin!

BULMACA ANSİKLOPEDİSİ