Kahraman, yiğit ...

Batur, 
Bahadır,
Yiğit,
Cesur,
Kahraman,
Konur,
Alp,
Babayiğit, 
Dilaver,
Savaşta veya tehlikeli bir durumda yararlık gösteren (kimse), alp, yiğit.

Kul, köle ...

Çaker,(Farsça).
Çâker (Farsça).
Kul, Köle, (İng. Slave, serf ).
Cariye, 
Yanaşma
Rakabe, Abd,
Esir,
Karavaş,

Bütün tarihî devirlerde başka milletlerden, yabancılardan zorla kaçırılıp hürriyetten mahrum hale getirilerek hizmette kullanılan erkek. 

Savaşta tutsak alınan, yabancı ülkelerden zorla kaçırılıp özgürlükten yoksun bırakılan veya başkasından satın alınan erkek, kul, esir, abd. 

Birinin emri altında bulunan, özgür olmayan kimse. 
Herhangi bir şeye aşırı derecede bağlı olan kimse.
Bir mal gibi alınıp satılan, kişisel hakları bulunmayan ve kendi tükettiğinden daha fazlasını üreterek artık ürün yaratan kişi.

Ural ailesinden bir dil öbeği ...

Ugor,
Fin,
Ural dillerinden bir dil öbeği. 
Ural dil grubu kendi arasında ikiye ayrılmaktadır. 
Fin-Ugor dilleri ve Samoyed dilleri.
Ugor halkları içerisinde Rusya ve Macaristan'ya bağlı ülkenin orta kesiminde bulunan Khantia-Mansia Özerk Okrug'un halkları bulunur. 

Rusya ve Finlandiya da Ingria, Karelya bölgeleri ile Estonya halkı Fin kavmini meydana getirir.

Diğer Samoyed dilleri ise Rusya özerk bölgesinde bulunan Yamalo ve Nenets bölgelerinde konuşulmaktadır.

Kendini bir şey sanan, büyüklük taslayan, küstah ...

Arogan,
Büyüklük taslayan, şişinen,kendini bir şey sanan.  
Küstah, (Farsça Gustah). 
Saygısız, kaba, terbiyesiz (kimse),
Kendini bir şey sanan, büyüklük taslayan, küstah .
Tepeden bakmak, kendisi dışındakileri küçümsemek türü davranışların bütünü. 
Kendini beğenmiş, kibirli tavırlar.
Ukala, 
Dangalak, 
Burnu büyük, 

Karabiber ...

Fülfül,
Darifülfül, (dar-i fülfül).
Karabiber (İng. pepper plant, black pepper, Fr. poivrier noir ),
Bir baharat çeşididir.

Karabibergillerin örnek bitkisi olan, zeytinsi, meyvelerin taneleri yuvarlak, yaprakları kalp biçiminde, tırmanıcı bir bitki (Piper nigrum). Karabibergiller (Piperaceae) familyasından, tırmanıcı, çiçekleri genellikle er dişi, tohumları olgunlaşmadan önce toplanıp ezilerek karabiber, olgunlaştıktan sonra toplanıp soyularak beyaz biber elde edilen, baharat olarak kullanılan, Güney Doğu Asya'da yayılış gösteren uzun, tırmanıcı bitkilerden ikiçenekliler sınıfının, karabibergiller familyasındandır. 

Vatanı Doğu Hindistan olan, yürek biçiminde yapraklarını dökmeyen damarlı bitkilerdir. Çiçekleri sarkıktır. Meyveleri küçük, toparlak ve sapsızdır. Bu bitkinin baharat olarak kullanılan kuru ve siyah tanesi ve bu tanelerin kurutulup öğütülmesiyle yapılan toz. 

Mideyi ısıtan, hazmı kolaylaştıran ve iştah açan bir bahattır. Mide ve bağırsaklardaki mikropları öldürür ve idrar söktürür. Gaz birikmesine engel olur. Şeker hastalığının ilerlemesini durdurur. Enerji verir. Cinsel istekleri kamçılar. Sinirleri kuvvetlendirir. Yiyeceklerde baharat olarak kullanılır. Damar sertliği, yüksek tansiyon, egzama, üremi, bağırsak iltihabı ve romatizmadan şikayet edenler, mümkün olduğu kadar az kullanmalıdırlar. 

Sevimli ve ufak tefek esmer güzellerine de karabiber denir.

Karabiber ...

Fülfül,
Darifülfül, (dar-i fülfül).
Karabiber (İng. pepper plant, black pepper, Fr. poivrier noir ),
Bir baharat çeşididir.

Karabibergillerin örnek bitkisi olan, zeytinsi, meyvelerin taneleri yuvarlak, yaprakları kalp biçiminde, tırmanıcı bir bitki (Piper nigrum). Karabibergiller (Piperaceae) familyasından, tırmanıcı, çiçekleri genellikle er dişi, tohumları olgunlaşmadan önce toplanıp ezilerek karabiber, olgunlaştıktan sonra toplanıp soyularak beyaz biber elde edilen, baharat olarak kullanılan, Güney Doğu Asya'da yayılış gösteren uzun, tırmanıcı bitkilerden ikiçenekliler sınıfının, karabibergiller familyasındandır. 

Vatanı Doğu Hindistan olan, yürek biçiminde yapraklarını dökmeyen damarlı bitkilerdir. Çiçekleri sarkıktır. Meyveleri küçük, toparlak ve sapsızdır. Bu bitkinin baharat olarak kullanılan kuru ve siyah tanesi ve bu tanelerin kurutulup öğütülmesiyle yapılan toz. 

Mideyi ısıtan, hazmı kolaylaştıran ve iştah açan bir bahattır. Mide ve bağırsaklardaki mikropları öldürür ve idrar söktürür. Gaz birikmesine engel olur. Şeker hastalığının ilerlemesini durdurur. Enerji verir. Cinsel istekleri kamçılar. Sinirleri kuvvetlendirir. Yiyeceklerde baharat olarak kullanılır. Damar sertliği, yüksek tansiyon, egzama, üremi, bağırsak iltihabı ve romatizmadan şikayet edenler, mümkün olduğu kadar az kullanmalıdırlar. 

Sevimli ve ufak tefek esmer güzellerine de karabiber denir.

"Meslek, izlenen yol" anlamında eski sözcük ...

İsr,
Uğraş,  
Ekol,
Meslek, izlenen yol.
Meslek, izlenen yol anlamında eski sözcük
Eski dilde meslek, izlenen yol anlamında sözcük. 

Alâmet. Nişane.
Ayak izi.
Yol. Meslek,
Çığır, okul, ekol.
Başlamak ve azimet etmek.

Meslek,  Belli bir eğitim ile kazanılan sistemli bilgi ve becerilere dayalı, insanlara yararlı mal üretmek, hizmet vermek ve karşılığında para kazanmak için yapılan, kuralları belirlenmiş iş:

Deniz yolculuğunda geminin ya da yükünün gördüğü zarar ..

Avarya,  
İtalyanca avaria, 
İng. avarage.
Deniz yolculuğunda geminin ya da yükünün gördüğü zarar.
Bir deniz yolculuğunda geminin ya da yükünün gördüğü zarar.
Bir deniz yolculuğunda geminin veya yükünün gördüğü zarar. 
Çeşitli sebeplerle dayanıklılığını ve esnekliğini kaybetmiş yapağı ve yün.
Gemide veya yükte, uluslararası deniz ticaret hukukunun içerdiği özel kuralların çiğnenmesi yüzünden ortaya çıkan maddi hasarlar ve olağanüstü giderler.

Bir çok ülkede kuruntu, stres ve uykusuzluk ilacı olarak kullanılan bir cins karabiber ...

Kava, (Piper methysticum),
Kava kava, 
Kava Biber,
Keyif biberi (Piper inebrians).
Mest biberi
Korku biberi
Sera biberi
Bir cins karabiber.

Polinezya'ya özgü biber familyasından bir bitki olup bu bitkiden çıkarılan içki ve narkoz olarak bilinir. Güney Pasifik Adaları’nda yetişir. Türkiye’de yetişmez. Ancak seralarda mümkün olabilir. Vatanı Papua Yeni gine dir. Pasifik adalarından Polinesia, Meknosia ve Mikronesia adalarında yetişmekte veya yetiştirilmektedir. Kava-kava 1,5-4 m boyunda, gövdesi boğum boğum, dikey olarak yükselir ve kökü 2-10 kg. ağırlığında, sulu, dışı grimsi esmer, içi beyazımsı sarı ve oldukça da sık yan köklere sahiptir. Yaprakları 10-30 cm uzunluğunda ve 10-25 cm genişliğinde kalp şeklinde, üzerinde 9-13 adet ana damar bulunur. Üst yüzeyi koyu yeşil, alt yüzeyi çok narin tüylü, kısa saplı ve iki adet küçük yan yapraklara sahiptir. Çiçekleri sadece erkek çiçeklerden oluşur. Bu nedenle de çoğalması gövdesindeki düğümlere keserek toprağa hafif gömmekle olur.

Birçok ülkede kuruntu, stres ve uykusuzluk ilacı olarak kullanılmaktadır. Baharat veya güzel kokular satan Aktarlarda "kava kava" diye de satılmaktadır. Esas adı kava' dır. Kava biber olarak da anılır. Sinirlilik ve uykusuzlukta kullanılır. Kas spazmı ile gelişen kramplarda faydalıdır. Gece uykusunu düzenler. Kadınlarda menapoz sıkıntısını giderir.

Etken bileşenleri Kavapironlar (kavain, dihidrokavain, metistisin, yangonin). Kava preparatları sentetik ansiyolitik ve trankilizanların özellikle benzodiazepinlerin bitkisel alternatifleridir. Benzodiazepinlere kıyasla fiziksel ve psikolojik bağımlılık yaptığına dair delil gösterilmemiş olup bu da benzodiazepinlere üstünlüğü bulunduğunu ortaya koymaktadır.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kaynak http://www.sifalibitkiler.biz
 
 
 

Popüler Yayınlar

Takipçiler

Yeni içerikler için takip edin!

BULMACA ANSİKLOPEDİSİ