Eski gemilerde, yerine oturtulan demiri emniyete almada kullanılan zincir kamçı...


Kapon,

Zenci Afrikası'nda gezgin şair ve müzisyenlere verilen ad...

Grio,

Zorunlu neden...

Fors majör, force majeure, (Fransızca).

Sözleşmelerde bulunan; anlaşmanın taraflarını kendi iradeleri ve kontrolleri dışında oluşan şartlar altında anlaşmanın tek tarflı veya çift taraflı fes edilme şartlarını açıkça belirterek mücbir sebebleri açıklayan maddeye denir. Bu madde genellikle, savaşları, grevleri, doğal afetleri, yeni hükümet kararlarını, hükümet darbelerini, fors majör olarak belirtir.

Uluslararası ilişkilerde savaş nedeni anlamında kullanılan Latince terim...

Casus belli ,

Türkçe' ye savaş nedeni olarak çevrilebilecek Latince bir ifade olup, bir ülkenin savaşa girme nedenini belirtmek için kullanılır. Uluslararası hukukta kuvvet kullanma ya da kuvvet kullanma tehdidinde bulunmak yasaklandığından, bu durumu casus belli olarak ilan edilmektedir. Türkiye, Yunanistan' ın karasularını 12 mile çıkarmasını casus belli olarak deklare etmiştir.

Dünyada var olan yapay dillerden biri ..

Volapük,
1879 yılında Alman Papaz Johann Martin Schleyer tarafından oluşturulmuş bir yapay dil,

Esperanto,
1887 yılında Polonyalı Yahudi asıllı göz doktoru Ludwik Łazarz Zamenhof tarafından icat edilmiştir,


Baleybelen,
(Dilsizlere dil veren),
Muhyi-i Gülşeni
(1528-1604)
Muhyi-i Gülşeni tarafından gizli bilgileri halktan saklamak ve Osmanlı'da ortak kültür dili yaratmak üzere 1574 yılında kurgulanan dünyadaki ilk yapay dil.

İdo,
Anadilleri farklı olan insanlar arasında anlaşmayı kolaylaştırmayı amaçlayan yapay bir dildir. 1907 yılında Uniono por la Linguo Internaciona (Ido) tarafından icat edilmiştir,

Klingonca,
Sadece Star Trek (Uzay Yolu) filmi için oluşturulmuş. Bu dilin kendine has bir alfabesi ve ses tonlaması var. İlginç olan, bu dili konuşabilen 7.500 Star Trek hayranının olması. Klingonca basılmış kitaplar bile mevcut. 

Elfçe,
Yazar J.R.R. Tolkien tarafından modern edebiyata kazandırılmış ve fantastik kurgunun en popüler öğelerinden biri olan bir dildir.

Uluslararası bir yapay dil, 1879 yılında Alman Katolik rahip Johann Martin Schleyer tarafından oluşturulmuş bir yapay dil...

Volapük,

Bitişimli bir yapı içeren bu yardımcı dilin sözcükleri ve söz kökleri daha çok İngilizce' ye ve Romence' ye dayanmaktadır.

ABD'li figüratif heykelci...


Gaston Lachaise (1882, Paris, Fransa-1935),

Büyük boyutlu çıplak kadın heykellerine ilave olarak, iyi bir portre heykelcisi olarak tanınır. John Martin, Marianne Moore ve E. E. Cummings gibi birçok ünlünün büstünü yapmıştır. 

Bir süre Boston'da askeri anıtlar yapan akademik heykelci Henry Hudson Kitson' ın yanında çalıştıktan sonra 1912'de New York'a giderek heykelci Paul Manship ile birlikte çalışmaya başladı. En ünlü yapıtı olan ''Ayakta Duran Kadın'' ( 1912- 1917, Albright-Knox Sanat Galerisi, Buffalo).

ABD' li fotoğraf sanatçısı...

Robert Mapplethorpe, (4 Kasım 1946 - 9 Mart 1989)

Eserlerinde cinsiyetçilik, homofobi ve ırkçılık ile savaşmaya çalışmış, bu tür yaklaşımların yanlışlığını gözler önüne sermiştir. Sanatçı, teşhirci içeriği ve NEA'dan (National Endowment for the Arts) aldığı destekle halkın büyük ilgisini çeken, sanatçının da anüsünde bir kırbaçla poz verdiği bir fotoğrafı içeren, Portfolio X adlı serisiyle ünlenmiştir.

ABD' li bir Piyanist ..

Art Tatum,
Bud Powell,
Cecil Taylor (avant-garde piyano virtüözü),
Charles Murray,
Chick Corea (piyanist),
Eubie Blake (ragtime piyanisti),
Hans Vroomans,
Horace Silver (piyanist, besteci),
Jack DeJohnette (davulcu, piyanist),
Jerry Roll Morton (piyanist, besteci),
Lennie Tristano (piyano) cool caz,
Mary Lou Wiliams, parlak bir besteci ve piyanist,
Mc Coy Tyner(Sama Layuca),
Oscar Peterson,
Phineas Newborn,

Bir Türk arp sanatçısı ...

Fatma Ceren Necipoğlu,
(Atlantik üzerinde parçalanan Fransız yolcu uçağında ölen 2009),
Şirin Pancaroğlu,

ABD' li bir Arp sanatçısı...

Ann Yeung,


Arp, çoğunlukla Klasik Batı Müziğinde kullanılan telli bir müzik aletidir. Arp, en eski telli çalgılardan biridir.Bir yayla ok atılırken gerilip bırakılan yay kirişi bir tınlama sesi çıkarır.Tek telli olan yaya değişik uzunluklarda teller ekleyip onların gerginlikleriyle oynayarak değişik sesler çıkarıldı Sonraları sesi yükseltmeye elverişli bir gövde(tını kutusu) eklenince gerçek bir çalgı yapılmış oldu. Bunlardan geliştirilen ilk çalgılardan biri "lir" di. Yunanlılar ve Romalılar çok yaygın olarak kullandıkları lir'i tanrı Apllon'un boş bir kaplumbağa kabuğuna teller takarak yaptığına inanıyorlardı. Orkestralarda kullanılan dik konuma tutulan arp, çağdaş orkestra çalgıları arasında telleri yalnızca parmakla çekilerek çalınan tek çalgıdır. Arpın 47 teli ve yedi pedalı vardır. Pedalların yardımıyla tellerin sesi değiştirilebilir. Bu pedallar üç ayrı konuma getirilebilir. Böylece bir nota diyez ve bemol olabilir. Notaları birbirinden ayırabilmek için notalara çeşitli renkler verilir; do telleri kırmızı, fa telleri ise siyah mavi veya koyu mavidir.

ABD'li Kadın Danscı...

İsadora Duncan,(1877 -1922)

Rus şair Sergey Yesenin ile evlenmiş ve 2 çocuğu olmuş. Bir kaza sonucu Seine Nehri' ne yuvarlanan arabada çocukları boğularak ölmüş ve kocası intihar etmiştir. 50 yaşında üstü açık arabasıyla giderken şalı arabanın tekerleğine dolanması nedeniyle, boynu kırılarak öldü.

Yabani ıspanak...

Sirken 
(Chenopodium album)
Sirkene, 
Sirkeyen,
Pazı,
Dağ ıspanağı,
Yabani ıspanak.
Yabanıl semizotu. 
Labada.

Irz...

İffet, Namus,

Dünya haritası...

Cihannüma,

Osmanlı amirali Piri Reis tarafından 1513'de Avrupa, Afrika ve Güney Amerika' yı gösteren ilk dünya haritası çizilmiştir.Piri Reis 1528' de Amerika'yı da gösteren ikinci bir harita yapmıştır.
16. yüzyıl Avrupa ve Müslüman denizcilerinin coğrafya bilgilerini içeren değerli bir tarihi belgedir.

Zerdüşt dininden olan...

Mug, Mugan, Mecusi, Zartosh, Zarathustra,

Zerdüşt
(Avesta dilinde: Zarathustra, Farsça: Zartoşt) Diğer bir adı da Mazdaizm olarak geçer.

Irmaklarda ve göllerde kullanılan küçük bir kayık...


Çırnık,
Bulgarca Çırnık,
Kayık,
Sandal,


Çırnık, Küçük boyda kayık. 
Üç flok yelkeni bulunan, iki yüz tona kadar olabilen, tek ve yekpare direkli yelkenli.
Küçük boyda tek ve yekpare direkli, üçgen biçiminde üç yelkeni bulunan ve 200 tona kadar kapasiteli yelkenli gemi.

Irmaklarda işleyen, bir çeşit altı düz kayığa Peleme denir.
Gali, Alçak ve altı düz gemi,
Layter, Alt kısmı düz, geniş ve sağlam yapılı bir yük gemisi,
Döşekli, Altı düz tekne,
Dangiya, Altı düz ve sağlam bir şekilde yapılan bir çeşit ticaret gemisi,
Layka, Altı düz ve yayvan bir gemi, 
Muş, Altı düz, küçük gezinti vapuru,
Şarpi, Altı düz, üçgen biçiminde tek direkli, iki yelkenli iki kişilik tekne, Altı düz,üçgen biçiminde yelkenli iki kişilik tekne.

Uğurlu sayılan şey...

Fetiş,
İlkel toplumlarda tapınılan ya da uğur getirdiğine, kişiyi koruduğuna inanılan nesne.

Uğursuz...

Şom, 
Meret, 
Menhus,
Cenabet,


Uğur getirmesi için eskiden mektup zarflarının üzerine yazılan sözcük...

Beduh,
Eskiden uğur getirmesi için mektup zarflarının üzerine yazılan sözcük.

Nalbant...

Kayar,
Takav,

Binek hayvanlarına bağlı bir sanattır. 

Kullanılan malzemeler: 
Nal, mıh, çekiç, kerpeten, satraç veya sunturaç (tırnak kesme aleti) dörpü, eğri, (kırılan mıhı çıkarmaya yarar), nal makası, zımba, yavaşı (hısan) hay­vanların burnunu sıkan alet. Nalın tırnağa takıldığı çivilere mıh denir ve özelliği dövmedir. 

Nalbantlar kapama nal tabir edilen bütün nal kullanırlar. Nal, atın ayağının bir kayışla arkaya doğru kaldırılmasıyla takılır. Nallar hayvanın ayağına toynağına (ölü tırnak kısmına) “nal tokmağı” denen tahta tokmaklar ya da “nallama” adı verilen özel çekiçlerle çakılırdı. 

Nalbantlar nal çakmanın yanı sıra toynak bakımını da yapar ve toynak hastalıklarını tedavi ederdi. Nalın ne hikmeti olduğu bilinmez ama bazı ev sahipleri evin giriş kapısının üstüne, uğur getirmesi için nal çakarlar.

Nadan...

Nobran,
Geçimsiz, kötü kalpli, kavgacı, kaba, inatçı, sert mizaçlı, gönül kırıcı olan.

Taşlık yokuş...


Palandöken,

Taşlı çakıllı yol, bozuk yol.

Naldöken,

Taşlık yer, çıplak tepe...

Çal, Burtlak,

Taşkın Davranışlı kimseler için kullanılan sözcük...

Zıpçıktı, Zıpır,
Görgüsüz, fırsatçı kimse.
Pop-up (papap).

Şarlatan...

Kaltaban,  
Şarlatan (charlatain,)

Ağzı kalabalık, Çığırtkan,

Şarkının sert bir biçimde vurgulandığı disco müzik üslubu..

Rap,


Sagopa Kajmer, 
Sansar Salvo,
Ceza,

Zeki, anlayışlı...

Fatin,

Sığır cinsi, türü, çeşidi...

Sığır (Bos taurus),


Ayrshire, 
Bozdur, 
Czech,
Doğu Anadolu Kırmızısı denilen, Zavod.

Hereford, Holstein, 
Jersey(New), 
Montofon, 
Silifke(kırmızı ırkı), Spotted, 
Plevne(Boz ırkı), 
Rio Şarole (Dünyanın en büyük ineği), Simmenthal(Simental), 
Wagyu(Japonya), Irmak ve göl ağızlarında kurulan ve ince kazıklarla kamışlardan yapılma dalyan.

Kotra,

Irmakların sürükleyip biriktirdiği kum...

Kayır,
Kalın kum ,

Hint inanışında güzellik, talih ve mutluluk Tanrıçası...

Çri,

Hindu mitolojisinde Tanrı Şiva' nın üzerine bindiği boğanın adı...

Nandi ya da Nandhi,


Hint mitolojisinde Tanrı Şiva' nın üzerine bindiği ve Şiva' nın bekçiliğini yapan boğa biçimli bir Hindu tanrısıdır. Her Şiva tapınağında bir Nandi idolü görülebilir.

Çorum' un Mecitözü ilçesinde bir kaplıca...

Beke 
(Figani),
Çorum-Amasya karayolu üzerindedir.
Beke (Figani) kaplıcaları da iç turizme hizmet vermektedir. Kaplıcanın su sıcaklığı 36 santigrad derece olup vücut sıcaklığına yakındır.

Antalya körfezinin batı kıyısında bir burun ve koy...

Adrasan 
Dilek,

(Rumca' dan geliyor ve belde yeni adıyla Çavuş köy olarak da tanınıyor.)

Çekirdeksiz kayısı ya da zerdali kurusu...

Yarmaça,

Kayısı  (Prunus armeniaca)-Apricot, dikensi ve tüysüz bir ağaçtır. Meyvelerin üzeri tüylü olup, sarımsı-turuncu renkte eriksidir. Yabani cinsine Zerdali  denir. Kayısı ve zerdali, Çin kökenli meyvelerdir. Kayısı çekirdeği içinin kansere karşı bazı ilaçlarda kullanıldığı bilinmektedir.

Tropikal bölgelerde yetişen ve tohumlarından sabunculukta kullanılan yağ elde edilen bir ağaç...

Neem,
(Azadirachtin), 
Neem (Nim) Ağacı,
(Yalancı tespih ağacı), 
Hindistan' da halk neem ağacını köy eczanesi olarak adlandırır. Böceklerin nefret ettiği mahoganik ağaç ailesindendir. 
Çekirdeklerden bundan başka kuvvetli antiseptik özellikleri olan bir yağ elde edilir. Bu madde ayrıca yanıcıdır ve ısıtma ve aydınlatmada kullanılabilir. 

Bu yağ bizzat araba tekerleklerinin yağlanmasında kullanılmıştır. Alkol ekstraksiyonu ile saflaştırıldığında sarmışağa benzer hoş olmayan kokusu kaybolur. Sabun ve kozmetik sanayinde katkı maddesi olarak kullanılabilir.

Türk müziğinde "usul" anlamında kullanılan sözcük...

İka,

Savurarak kullanılan bir tür büyük bıçak...

Maçete,

Özellikle tropikal bölgelerde kullanılan, kalın ağızlı, küt uçlu, kısa kabzalı ve savurarak kullanılan büyük bir bıçak.

Türk müziğinde bir usul...

Hebeç, Fen, Remel, Sakil, İka, Zencir,

Toplumda yada bireyde, ölçü ve değerlerin çökmesi sonucunda oluşan dengesizlik durumu..

Anomi (anomie), Kuralsızlık,

Anomi terimi Yunanca bir kelime olup "ka­nunsuzluk" ya da "normsuzluk" anlamına gel­mektedir.

El dokuması yünden yapılan üst giyeceği...


Abayi,

Ormanlara büyük zarar veren bir böcek...

Kese,
Çam Kese Böceği (Thaumotopoea pityocampa Schiff)

Siirt yöresine özgü bir tür üzüm pekmezi...

Enip,
Dims,
Siirt yöresine özgü, üzüm şırasının kaynatılmasıyla elde edilen bir tatlı .
Üzüm şırasının kaynatılmasıyla yapılan bir tatlı.

Kot kumaşı...

Denim, Blucin,

Kot Pantolon, Kot Kumaşı,
Kot yapımında kullanılan pamuklu kumaş.

Balık avlamakta yada yük taşımakta kullanılan büyük kayık...

Alamana,
Alamana ağları veya voli ağları, alttan büzülmeyen çevirme ağlarıdır.

Balık avlamakta veya yük taşımakta kullanılan, tek veya iki direkli ve açık güverteli, büyük kayık, alamanata.

Aşağılık kimseler, bayağı insanlar anlamında eski bir sözcük...

Edani,
Ednâlar, en deniler, en alçaklar.
Alçak, pek bayağı ve aşağılık kimseler.

Amerika' ya özgü, portakala benzer, pembe beyaz etli bir meyve...

Pomelo
Greyfurt,
(Pembe greyfurt), 
Suyu çekilmiş kalın kabuklu içi pembe kocaman greyfurt.

Millet Kütüphane' sini kuran tarihçi ve yazarımız...

Ali Emiri (d.1857, Diyarbakır-ö.1924 İstanbul),
Araştırmacı ve Tezkire yazarı.

Millet Kütüphanesi İstanbul'un Fatih ilçesinde Feyzullah Efendi Medresesi' nde yer alan kütüphane, 1916 yılında, Ali Emiri Efendi'nin 16.000' i aşkın nadir eserden oluşan özel kitap koleksiyonunu bağışlaması ile kuruldu.Millet Kütüphanesinin koleksiyonu arasında en kıymetli eser Kaşgarlı Mahmud'un Divanu Lügat'it-Türk adlı ilk Türkçe sözlüktür. Dünyadaki tek nüsha bu kütüphanededir.

Buz parçalarıyla hazırlanan bir tür meyve kokteyli...

Frozen,

Judo ve Karate selamı...

Rei-Ho

Tachi - Rei ( Ritsu-Rei )
Ayakta yapılan bir selam şeklidir ve küçük selam olarak ta adlandırılır.

Za - Rei

Bu selam şekline büyük selam da denir. Judoka normal tatami üzerinde otururken , ayak baş parmağı üst üste gelecek şekilde, oturarak selam verilir.

Soluk yeşil renk...

Seladon,
Osmanlılarda soluk yeşil renk, zehiri belli ettiğinden dolayı yemek takımlarında kullanılmıştır.

Renginden ötürü seramik ve porselenlere bu ad verilmiştir.
Diğer bir ismi Japon personelidir.

Osmanlılarda akıncılar ocağının komutanı...Malkoç,
Akıncı Beyi, Komutanı.
Malkoçoğlu' nun yaratıcısı Ayhan Başoğlu, Malkoçoğlu'nu kore savaşı şehitlerine ve Türk'lere bir armağan olarak düşünmüştür. Yapısı itibariyle okurken insana bir kahramanlık filmi izliyormuş hissi veren malkoçoğlu, kendisine verilen görevleri başarıyla tamamlamak için uğraş verir ve hep de başarılı olur; görev hakkında kendi kendine düşünür, konuşur, babacan ve komikçi karakter ejder'le münazara eder.Maceraların çoğunda düşmanın içine sızıp, Türk düşmanı kesilir ve düşmanı içerden vurur Malkoçoğlu, hazır düşmanın içine girmişken bir kardeş, bir amcaoğlu bulabilirse ne mutlu tabii, bir çok yabancı dili konuşabildiğinden bu durumlarda herhangi bir sorunla karşılaşmaz.

Malkoçoğlu kadınlarla özellikle düşman safında olan, iyi ilişkileri yatakta biter. Malkoçoğlu'nun, zaten yakışıklılığı, kasları, kendinden eminliği, yiğitliği, mertliği, candan tavrı, bilgisi, görgüsüyle, kadınların ona vurulmaları için haddinden fazla özellik barındırır. Kadınlarla beraber olur ama bağlı kalmaz .Rakiplerini aşağılar, bakışlarıyla, tavırlarıyla yerden yere vurur ve kurt başlı muştalarıyla kızılmaske gibi onlarda iz bırakır."Cem Sultan" ve "Kızıl kule" maceraları gibi maceralarından ikisidir. Sinemada Cüneyt Arkın tarafından canlandırılmıştır, hatta cüneyt arkın halen "malkoçoğlu" sıfatıyla anılmaktadır.

Ahırlardaki hayvan yemliği...

Baga, Panha, Tırhıç, Pege, Mursuk, Petni, Afur,
Hayvan yemlerinin koyulduğu ve yem yedikleri yer.

Dış yüzey yada kenar, çevre...


Periferi (Periphery),
Çevre,
Dış sınır çizgisi,

Doğu ve Güney Afrika' nın ormanlık bölgelerinde yaşayan ötücü bir kuş...

Nikator,

Afrika' ya özgü ötücü bir kuştur.  Üç cins kuş içeren orta ölçekli ötücü bir kuş. Nikator sık sık diğer orman türlerinin taklit eden vokal kuşlar grubundadır.  Bu tür kuşlar, Kenya' nın  ormanlarında ve Tanzanya' nın nemli ormanları içinde yaşar. 

Nikator kuşu örümcekkuşu gibi, 16-23 cm. uzunluğu bulunmaktadır.  Sarı gerdanlı Nikator kuşu daha büyüktür. 

Doğu Karadeniz yöresinde tulum eşliğinde horon oynayarak yapılan geleneksel yayla şenliklerine verilen ad...

Vartavar,

Rize'nin Çamlıhemşin ve Hemşin ilçelerinde Temmuz ve Ağustos ayları içerisinde dinlenmek ve eğlenmek amacıyla yapılan genç kız ve erkeklerin horon eşliğinde yapılan yayla şenliğinin adıdır.Bazı Müslüman Kürt topluluklarda kuzuların sütten kesilme zamanını (7 Ağustos) vartivor adı altında kutlamaktadırlar. Ermeni inancına göre Nuh peygamberin Nuh tufanından sonra gemiden inerken yağmur yağar ve hayat yeniden başlar. Ermenice varth "gül" demek, var ise “ışık saçan" demektir.Vartavar Bayramı ya da yortusu, Ermenilerin binlerce yıldan beri kutladıkları, efsaneye göre Tufan ile ilgili bir bayram.

Açık Gri renk...

Naraldım,
(Nart Boyu Türkleri Hun Karaçaylıların Atasözleri, Soufilia Semenova).

Trabzon yöresinde, genellikle yılbaşı günü doğaçlama oynanan köy seyirlik oyunlarının adı ...


Momoyer,
Dede,
Yılbaşı günü doğaçlama oynanan köy seyirlik oyunlarının adı ,

Trabzon Rumcasından dilimize geçmiştir. 
Kara yaratık, Ayı  demektir.

Doğu Karadeniz Karakoncolos oyunlarında, Karakoncolos figürü dışında maymun (bazen Yunanca karşılığı momoyer) ve Ayı (veya Yunanca karşılığı Arkhos) karakterleri de bu yaratıktan gelişmiştir.

Doğu Karadeniz yöresinde Ocak ayına Kalandar adı verilir.

Japon mitolojisinde Yedi Şans Tanrısı' ndan biri..

  1. Hotei (Bereket ve iyi sağlığın şişman tanrısı.),
  2. Juroujin-Gama (Uzun ömür tanrısı.), 
  3. Fukurokuju (Mutluluk, sağlık ve uzun ömür tanrısı.),
  4. Bishamonten (Savaşçıların tanrısı.),
  5. Benzaiten-(Benten-sama) (Bilginlik, sanat ve güzelliğin tanrıçası.),
  6. Daikokuten-Daikoku: Servet ve ticaret tanrısı.,
  7. Ebisu (Balıkçıların ya da tüccarların tanrısı.)

Öykü ve romanlarıyla tanınmış ünlü bir filozof ve yazarımız...

Bilge Karasu 
(1930 - 1995), 
Öykücü, romancı ve denemeci.
Türk filozof ve yazardır. 
Felsefeci.
"Gece" adlı kitabıyla, Pegasus Ödülünü kazanan tek Türk Yazar'dır. 
Yahudi asıllı atalarına rağmen, annesi ve babası müslümanlığa geçmiş. 


Öykü:
Troya’da Ölüm Vardı (1963)
Uzun Sürmüş Bir Günün Akşamı (1970)
Göçmüş Kediler Bahçesi (1980)
Kısmet Büfesi (1982)

Roman:
Gece (1985)
Kılavuz (1990)

Deneme:
Ne Kitapsız Ne Kedisiz (1994)
Narla İncire Gazel (1995)

Siyasal ve ekonomik ilkelerin kökten değiştirilmesini savunan kimse yada tutum...

Radikal,

Radikal kelimesi, latince "kök" anlamına gelen radix sözcüğünden türemiş olup aşırı siyasi reformlar üretmeye çalışmak veya bunları desteklemek, değişimler yapmak anlamındadır. Radikalizm aşırılık anlayışı subjektif olabileceği için radikalizm görüşü de subjektif olabilir.

Kişinin çocukluğunu geçirdiği yere dönmek için duyduğu dürtüsel gereksinme...

Nostomani (nostomania),

Eskiden yayımlanmış haftalık bir mizah dergisi...

Akbaba,
İlk sayısı 7 Aralık 1922 tarihinde yayımlanmıştır . 


Dergi Yusuf Ziya Ortaç ve Orhan Seyfi Orhon tarafından kurulmuştur. Kurucusu Yusuf Ziya Ortaç’ın 11 Mart 1967’de ölümünden sonra, Ergin Ortaç tarafından devam ettirilen Akbaba, 28 Aralık 1977’de kapandı.

Derginin yazarları; 
Osman Celal Kaygılı, İbrahim Alaattin Gövsa, Ercüment Ekrem Talu, Aziz Nesin, Rıfat Ilgaz, Namdar Rahmi Karatay(Mehmet Namdar), Muzaffer İzgü.


Derginin Çizerleri; 

Münif Fehim, Zeki Beyner, Fethi Develioğlu, Ali Ulvi, Ramiz, Nemci Rıza Ayça, Cafer Zorlu, Eflatun Nuri Erkoç, Samim Agar, Oğuz Aral, Semih Balcıoğlu.

Ünlü bir Fransız şair ve yazar...

Louis Aragon (d. 1897- ö. 1982)

Siyasal eylemci ve komünizm yanlısı şair, romancı ve deneme yazarı. Sürrealizm'in kurucularından biri oldu.


Eserleri;
Elsa' nın Gözleri,
Mutlu Aşk Yoktur,
Basel' in Çanları,
Yanlız İnsan,
Sana Geldim, Büyük Sır, Avignon, Elsaya Şiirler, Kızıl Afiş, Bırakıp Gittin Beni,

Ahiliğin kurucusu...

Ahi Evran, (Nasir üd-din EbüI-Hakäyik Mahmud El Hoy)

Ahi Evran gençliğinde Ahmed Yesevi’ den ilk tasavvuf terbiyesi aldıktan sonra 0 zamanın ünlü tasavvuf alimlerinin buluşma yeri olan Bağdat’a gitmiştir.Ahi Evran Tefsir, Hadis, Keläm, Fıkıh ve Tasavvufi kitaplar yazmıştır. “İşine, Aşına, Eşine Sahip Ol!” sözü Ahilik teşkilatının, ana prensibi olmustur.

Popüler Yayınlar

Takipçiler

Yeni içerikler için takip edin!

BULMACA ANSİKLOPEDİSİ