İslamlık öncesi Türk edebiyatında atasözüne verilen ad...

Sav,
İrsali mesel,
Geçmişten günümüze gelen, uzun deneyimlerden yararlanarak kısa ve özlü öğütler veren, bir toplumun duygu, düşünce, inanç ve kültür yapısını yansıtan kalıplaşmış sözlere atasözü denir. 
Türkçede sav ve irsal-i mesel olarak da adlandılır.

Popüler Yayınlar

İzleyiciler

BULMACA ANSİKLOPEDİSİ